Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PZ_KOS_Funkcionalnosti

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Proizvodni poslovni podsistem - Osnovne kosovnice

Programski paket je namenjen osebju v razvoju, tehnološki pripravi dela in deloma analitikom, ki želijo prvo oceno stroškov. Normativi se določajo za predvideno porabo materialov v kosovnicah in potrebno delo v tehnoloških postopkih. Poraba materiala in potreben čas za delovno operacijo se lahko določa za poljubno količino (pol)izdelka. Priprava novih normativov je olajšana z orodji za kopiranje in prenašanje že obstoječih v nove z minimalnimi korekcijami. Za isti (pol)izdelek je mogoče pripraviti več variant za različne namene. Vodenje statusa normativa, tako za kosovnice kot tehnološke postopke, omogoča nadzor nad uporabo normativov v operativni pripravi dela. Status določa ali je normativ še v razvojni fazi ali ga že smemo uporabiti v redni proizvodnji ali pa je že opuščen.
Možne so vezave materialov na delovne operacije. To omogoča ugotavljanje potreb posameznih materialov za razdelitev po strojih. Kosovnice lahko vsebujejo več nivojev strukturne razgradnje, kar pomeni, da je lahko izdelek razgrajen na več polizdelkov. Že na nivoju strukturne kosovnice je mogoče opraviti materialne predračunske kalkulacije (brez upoštevanja dela). V kosovnicah so na voljo izpisi in pregledi strukturne razgradnje, modularna kosovnica, zbirna kosovnica, stroškovna kosovnica, možen je izračun teže (pol)izdelka. Ugotavlja se lahko pripadnost materiala (pol)izdelkom.
V tehnoloških postopkih je omogočena vezava materialov in orodij na delovne operacije. Za lažje delo poskrbijo orodja za kopiranje tehnoloških postopkov v nove. Na podlagi tehnoloških postopkov so možni pregledi potrebnih kapacitet za izdelavo (pol)izdelka.
Normativi se ločijo že po eni pomembni značilnosti. Pojavljajo se na dveh ločenih nivojih, med njima pa potekajo ustrezni prenosi v obe smeri. Prvi nivo so prototipni, nevtralni normativi, za katere navadno skrbita razvoj ali tehnološka priprava dela. Drugi normativi so pod nadzorom operativne priprave dela in se pojavljajo na operativnem nivoju in se določajo za vsak delovni nalog posebej. Za ustaljene proizvodne postopke se normativi iz prototipnega nivoja prenašajo na proizvodni nivo s kopiranjem na posamezni delovni nalog. S tem je zagotovljena sledljivost in ponovljivost, saj vsak delovni nalog ohranja svojo vsebino delovne dokumentacije ne glede na to, da se je prototipni normativ medtem že spremenil.
 

OKOS 000 - Kosovnice Osnovna verzija 

 • ažuriranje osnovnih podatkov o izdelkih, polizdelki in komponentah
 • določanje normativov porabe komponent na prototipnem nivoju
 • možnost predvidevanja koristnega in nekoristnega dela odpadkov
 • pomožna orodja za kopiranje in brisanje skupin normativov
 • vezava komponent na delovne operacije tehnoloških postopkov
 • možnost vezave istega materiala na več delovnih operacij v isti kosovnici
 • možnost uporabe več variant kosovnic za isti izdelek
 • enonivojske fantomske kosovnice - sklop nadomešča celo vrsto komponent
 • modularna kosovnica (enonivojska zbirna kosovnica)
 • pregled in izpis strukturnih kosovnic (večnivojska struktura izdelka)
 • zbirna kosovnica (zbirni pregled osnovnih komponent-surovin v strukturni kosovnici)
 • zbirna stroškovna kosovnica
 • nivojski pregled strukturne kosovnice
 • modularna pripadnica (enonivojski pregled pripadnosti komponente polizdelkom)
 • strukturna pripadnica (večnivojski pregled pripadnosti komponente izdelkom in polizdelkom)
 • vodenje statusa kosovnice (v razvoju, uvajanje, uporaba v proizvodnji, ukinjeno)
 • obračun teže polizdelka na podlagi strukturne kosovnice

 

OKOS 100 - Formule normativov KOS

 

OKOS 200 - Nadomestni materiali - SUBSTITUTI

 • določanje možnih nadomestnih materialov za posamezno osnovno komponento v posamezni kosovnici
 • določanje univerzalnih možnih zamenjav med materiali, ki veljajo za vse kosovnice
 • določanje prioritete posameznega substituta
 • orodja za lažje delo: možnost vnosa substituta za skupino (pol)izdelkov, ugotavljanje pripadnosti substituta (pol)izdelkom
 • menjave osnovnih materialov z nadomestnim je možno opraviti v kosovnicah za delovni nalog, pri ročnem vnosu izdajnic, pri pripravi avtomatske izdajnice za delovni nalog, pri pripravi predlogov za generiranje delovnega naloga za polizdelke (če je ta funkcionalnost del sistema)