Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

PZ_OBR_Funkcionalnost

Proizvodni poslovni podsistem - Obračun proizvodnje

Obračun delovnega naloga je odvisen od stopnje in načina spremljanja proizvodnje. V primeru, da je v spremljanje proizvodnje vključeno tudi spremljanje po delovnih operacijah, je obračunu delovnega naloga možno dodati poleg obračuna porabljenega materiala še komponento opravljenega dela. Ugotavljanje nedovršene proizvodnje je enostavno ob uporabi spremljanja dela po operacijah, saj programski paket sam ugotavlja stopnjo dovršenosti ter na podlagi tega izvede obračun vrednosti. Če pa spremljanje opravljenega dela po operacijah še ni v uporabi, je kljub temu mogoče obračunati nedovršeno proizvodnjo na klasičen način z inventurnim popisom.
 

OOPR 000 - Obračun proizvodnje Osnovna verzija

 • možnost parametrizacije obračuna delovnih nalogov z vidika virov obračuna in njihovega pridobivanja
 • procedure za zbiranje dejanskih podatkov za obračun iz osnovnih virov sistema MIT
 • vrednotenje po cenah iz osnovnih virov
 • pregled in dopolnjevanje prenesenih podatkov
 • možnost poljubnega ponavljanja obračuna do potrditve obračuna
 • obračun na nivoju pozicije posameznega delovnega naloga
 • izračun lastne cene izdelka do nivoja dejanskih stroškov iz osnovnih virov
 • izpis obračunov na nivoju pozicije posameznih delovnih nalogov
 • izpis rekapitulacije obračunov delovnih nalogov
 • zbirni obračun dokončane proizvodnje za obdobje
 • izpis obračuna dokončane proizvodnje
 • potrditev obračuna delovnega naloga z avtomatsko spremembo statusa delovnega naloga
 • arhiviranje obračunov
 • vrednotenje prejemov izdelkov po dejanskih stroških, vezanih na delovni nalog

TEHNOLOŠKA POKALKULACIJA

 • pokalkulacija na podlagi tehnoloških parametrov (tehnološki postopki in kosovnice delovnega naloga)
 • upošteva obračun po strukturni kosovnici in porabo surovin (Izdajnice in Prejemnice), ki so vključene v vse vmesne faze polizdelkov
 • izpis in pregled vrednosti proizvodnje za obdobje
 • izračun pokalkulacije deluje na enak način kot predkalkulacija, s tem da se za količine upošteva dejanska poraba surovin in materialov.

NEDOVRŠENA PROIZVODNJA

 • avtomatsko ugotavljanje nedovršene proizvodnje za izbrano obdobje, tudi z možnostjo ročnega vnosa popisa
 • obračun nedovršene proizvodnje na podlagi osnovnih virov sistema MIT
 • izpis obračuna nedovršene proizvodnje
 • avtomatsko kreiranje temeljnice in prenos preko prekontirne tabele za nedovršeno v programski paket Glavna knjiga