Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PZ_PRK_Funkcionalnosti

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Proizvodni poslovni podsistem - Predkalkulacije

Predračunske kalkulacije so vsestransko uporabne za zaposlene v računovodstvu, razvoju, tehnološki pripravi dela in prodaji. Pravilnost kalkulacij močno vpliva na mnoge odločitve v podjetju. Izvajajo se na podlagi določenih normativov za materiale v kosovnicah in delovnih normativov v tehnoloških postopkih, kjer se lahko upoštevajo tudi predvideni stroški orodij, ki se uporabljajo pri posameznih delovnih operacijah. Zato je posebej pomembno primerno porazdeliti odgovornost za zagotavljanje podatkov med službami, ki zanje skrbijo.
Ločeno so prikazani stroški materiala, delo po strojih, stroški za orodja in združeno še analiza posameznih vrst stroškov. Kalkulacija za (pol)izdelek upošteva celotno strukturno razgradnjo do zadnjega nivoja. Omogočeni so različni ceniki za različne namene kalkulacije (planske cene, lastne cene, prodajne cene). Na rezultate kalkulacije je mogoče vplivati tudi preko korekcijskih faktorjev za pokritja. Paketne obdelave za skupino artiklov so hitre in enostavne za uporabo. Izračunane vrednosti se lahko uporabijo za potrebe vrednotenja knjigovodstva. Obračunane vrednosti se lahko hranijo v posebnem arhivu, ki omogoča preglede in večnamenske analize za pretekla obdobja v povezavi z analitskimi ali direktorskimi informacijskimi sistemi. 
 

OPRK000 - Predkalkulacije Osnovna verzija

 • predračun stroškov na osnovi nevtralnih kosovnic in tehnoloških postopkov za poljubno količino (pol)izdelka
 • delitev kalkulacije na predračun stroškov materiala, dela delavcev in strojev, obrabe orodij in analizo strukture stroškov (ločeni izpisi kalkulacije materiala, dela delavcev in strojev, orodij in analize)
 • obračun materiala upošteva bruto porabo surovin v enoti mere surovine na vseh nivojih izdelka v strukturni kosovnici
 • vhodni materiali se lahko delijo na več skupin (osnovni material, embalažo, pomožni materiali in storitve ...)
 • analiza strukture stroškov je možna na podlagi vrste materiala
 • obračun dela upošteva delo delavca na uro in delo stroja na uro
 • obračun obrabe orodij upošteva obrabo na enoto izdelka
 • možnost delne nastavitve analize strukture stroškov za izdelek po zgoraj naštetih parametrih v skladu z dogovorom z uporabnikov

 KOREKCIJE ANALIZE STROŠKOV s FAKTORJI IN FIKSNIMI ZNESKI 

 • možnost vplivanja na posamezne elemente analize stroškov s korekcijskimi faktorji proizvodne režije, režije podjetja, dobička, financiranja ...
 • poimenovanje in način vpliva na kalkulacijo sta stvar dogovora z naročnikom v skladu z zmožnostmi programske opreme 

RAZŠIRITEV DELITVE CENE URE STROJA NA VEČ DELOV

 • razširitev strukture cene ure dela tehnološkega delovnega mesta (stroja) na do deset elementov s poljubnim poimenovanjem (dogovorom z naročnikom: variabilni str., fiksni, energija, voda, režija, delo delavca ...)
 • možnost analize strukture kalkulacije po dodatni delitvi (dogovor z uporabnikom)

PAKETNA OBDELAVA KALKULACIJ ZA SKUPINO (POL)IZDELKOV

 • kalkulacije se poženejo za skupino izdelkov na podlagi klasifikatorja ali od kode do kode izdelka
 • možnost izpisa izbranega dela kalkulacije na tiskalnik, možnost samodejnega vpisa rezultatov kalkulacije v cenik (datoteko artiklov), možnost samodejnega vpisa rezultatov v arhiv za celoten izbrani paket (pol)izdelkov
 • vse naštete opcije delujejo v skladu z dogovori z uporabnikom in v skladu ​z drugimi podedovanimi opcijami in zmožnostmi paketa predk​alkulacij 

OPRK500 - Materiali - odpadki vrednotenje

 • količinska in vrednostna analiza predvidenega nekoristnega in koristnega odpadka
 • možnost določitve dodatnih grup materialov odpadka in vrednotenje odpadka po ceni, ki velja za grupo odpadkov 

OPRK600 - Orodja - dodatna delitev str.   

 • delitev stroškov na obrabo in amortizacijo
 • možnost preračuna stroškov orodij na časovno enoto uporabe orodja glede na zahteve uporabnika 

OPRK810 - Arhiv rezultatov kalkulacij

 • možnost izbire zapisa analize strukture kalkulacije v arhiv (ohranja se stanje zadnje kalkulacije na dan)
 • možen je pregled arhiva po več kriterijih (dan izvedbe kalkulacije, artikli ...)
 • vsebina tako nastale zbirke podatkov je uporabna za analize doseženega pokritja za prodajna obdobja ...