Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

PLP_Katalog procesov podrobno

Finančni podsistem: Plačilni promet

Avtomatsko lahko pripravimo plačilne naloge na podlagi odprtih obveznosti, standardnih nalogov iz naslova osebnih dohodkov in izplačila honorarjev, omogočena je tudi priprava množičnih plačil. Zaradi zmanjšanja stroškov bančnega prometa lahko  združimo več plačilnih nalogov poslovnega partnerja in izvedemo razdružitev ob uvozu bančnega izpiska na posamezne dokumente. Z avtomatsko pripravo vezav in kontiranje prejetih in izdanih plačil z uvozom bančnega izpiska skrajšamo postopke obdelave plačil. Programski modul omogoča podporo poljubnemu številu transakcijskih računov podjetja, odprtih na različnih bankah.

 

OPLP 000 - Plačilni promet (osnovna verzija)

OBDELAVA BANČNIH IZPISKOV

PRIPRAVA NALOGOV ZA PLAČILO

 

OPLP 300 - Dislocirane enote
  •  prenos plačil v izhodno datoteko za uvoz v centru

 

OPLP 400 - Povezava z banko 
  •  *Nestandardna (ni v obliki APP) povezava z BANKO ___ :

  •  prevzem podatkov o plačilih v posebni ne APP obliki,

  •  prenos nalogov za plačilo v posebni ne APP obliki.

 

  • V meniju Nalogi pripravljeni za nakazila uporabnik lahko preko izbora Združevanje plačilnih nalogov izvede združitev več nalogov v en nalog za konkretnega poslovnega partnerja. Znesek je seštevek vseh nalogov, sklicevalno številko sestavimo iz ključnih podatkov iz združenih nalogov. 

  • Po izvedbi združevanja lahko uporabnik izvede izpis specifikacije združenih nalogov za poslovnega partnerja.

  • Ko izvedemo uvoz bančnega izpiska v meniju Obdelave \ Banka-izpiski program po kreirani sklicevalni številki, ki smo jo posredovali na združenem nalogu, poišče knjižbe, uvoženo postavko stornira in kreira toliko novih knjižb, kolikor je bilo predhodno osnovnih združenih plačilnih nalogov.

                Navodila

                SAK198.JPG