Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

PLP_Izpiski_Obdelava izpiskov

​​​​​

Plačilni promet: Obdelava in kontiranje postavk izpiska

Ko smo bančni izpisek uvozili in pregledali obvestilo ob uvozu postavk, je potrebno manjkajoče podatke še ustrezno dopolniti.

Brisanje uvoženega izpiska preko ikone ali preko desnega menija (Vseh označenih zapisov ali zapisi iz pregleda) se veže na atribut D-delete/brisanje pri pravici PLP.IZPISKI.

Konto je obvezen podatek za potrditev plačil s knjiženjem.

V primeru, da nimamo vpisanega podatka o partnerju in na isti postavki program tudi po sklicevalni številki ni našel odprte postavke (najpogosteje kupec ne definira pravilne sklicevalne številke), lahko postavko dopolnimo na naslednji način:

1. Kontiranje saldakontnega priliva/odliva:
 

 

V polju Plačnik\prejemnik lahko vidimo podatek o nazivu partnerja, ki ga je program ob uvozu prepoznal iz XML datoteke. Z opcijo Korekture na postavki izvedemo najprej vpis oz. izbor pravilne Šifre partnerja. Konto lahko pustimo prazen. Spremembo shranimo. Ko je partner znan, lahko z opcijo desnega menija Vezave - saldakonti vzpostavimo na postavko eno ali več vezav.

 
PLP88.JPG 

Slika 1 - Vnos šifre partnerja z opcijo Korekture

2. V primeru, da knjižba ni saldakontna:

 

 - na primer plačilo iz naslova plač, bančne provizije..., v šifrantu Oznake za prenos pa nimamo definiranih postavk za avtomatsko kontiranje, moramo sami vpisati konto, stroškovno mesto, projekt. Vpis izvedemo z opcijo Korekture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
PLP89.JPG 

Slika 2 - Vnos nesaldakontnega konta

3. Polje Protikonto:Ročno vnesene postavke za izpisek imajo polje odprto za vnos. Možno je definirati tudi stran knjižbe protikonta (B/D).
Polje Protikonto definiramo tudi v primeru, ko priliv oz odliv tujca banka avtomatsko zmanjša za bančne stroške. V tem primeru je potrebno najprej popraviti znesek postavke izpiska, za razliko pa vnesti novo knjižbo z opcijo Dodajanje.
PLP90.JPG 

Slika 3 - Knjiženje stroškov plačilnega prometa