Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

FA_Fakture

​​​​​​​​​​​

Fakturiranje: Meni Fakture

V tem meniju se vnesejo finančni računi, ki nimajo vpliva na blagovno - materialni tok. Lahko vnesemo račune tako za domači kot tuji trg. Evidenčni računi so namenjeni predvsem evidentiranju vrednosti. Račune za predplačila izdelamo v primeru, ko nam stranka plača avans. V podmeniju Fakture iz dobavnic pripravljamo zbirne račune iz dobavnic.

  Fa_fakture.JPG

 ​Slika 1 - Meni in podmeniji za izdajo računov


Nova možnost ob vstopu v meni (izdaja 906): Prikaži samo, ko je pritisnjen Shift: v primeru, da ne želimo, da se izbor vedno pojavlja, to opcijo označimo. Naslednja prijava v meni izbora pogojev ne bo več zahtevala. Ponovno ga lahko vzpostavimo z izborom na dodatni meni (Izbor) ali s tipko Shift v trenutku, ko kliknemo na meni Fakture. Možnost je vklopljena:

- meniji v Fakturiranju: Fakture, Gotovinske fakture, Evidenčne fakture, Fakture za predplačila, Fakture iz dobavnic
- meniji v MBK: Dobavnice in fakture

Fa_Fakture_izbor_906.JPG

Na predogled se prikažejo brez zbora fakture, ki:

- so neknjižene
- samo računi uporabnika
- datum od: v skladu z nastavitvijo XOBD_DOK:Prednastavljeno obdobje za prikaz dokumentov
- datum do: tekoči sistemski datum


 

POVEZAVA FAKTURIRANJA IN BLAGOVNEGA KNJIGOVODSTVA/KNJIGOVODSTVA PROIZVODOV

Razlika med računi v Fakturiranju in računi iz Blagovnega knjigovodstva / Knjigovodstva proizvodov je v tem, da računi v Blagovnem knjigovodstvu nastanejo na podlagi odpreme artiklov kupcu, torej na podlagi dobavnic, ki vplivajo na stanje zalog v skladiščih. Vknjižbe z dobavnic se ob knjiženju prenesejo na skladiščne kartice, račun iz teh dobavnic pa v arhiv računov, ki služijo za pridobivanje podatkov o knjigi faktur in realizacijah.

Tudi na blagovnih računih se hkrati lahko fakturirajo blago in storitve, s tem da storitve nimajo zalog in kartic, če je tako nastavljeno v datoteki artiklov v polju spremljanje zalog.

Ob izstavitvi računa se avtomatično beleži kje in na kakšen način je bila dobavnica/račun kreirana.

Možne vrednosti so:

- D - dobavnica brez računa narejena v paketu MBK (samo v tabeli MBK_DO_GL)
- F - račun narejen v paketu FA
- K - dobavnica+račun narejena v paketu MBK
- N - dobavnica ali dobavnica+račun narejena avtomatsko iz naloga za odpremo v paketu MBK  (lahko v tabeli MBK_FA_GL ali MBK_DO_GL)
- A - račun za prejeto predplačilo narejen v paketu FA
- E - račun z evidenčnim vnosom narejen v paketu FA
- Z - zbirni račun (iz dobavnic) narejen v paketu FA