Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OS_SPREMEMBE_NAJEMA

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Osnovna sredstva - Spremembe - Sprememba najema

  
Modul je vezan na opcijo spremljanja najemov v okviru programa Osnovna sredstva. Pri vnosu spremembe najema program ponudi iz registra knjižene najeme.
 
Modul omogoča spremembo:
- glavnice najema - za vneseni znesek se bo povišala/znižala celotna obveznost najema;
- obresti najema - za vneseni znesek se bo povišala/znižala celotna obveznost za obresti najema;
- obrestna mera - vnesen odstotek se bo prenesel v modul Register in se bo začel upoštevati takoj z naslednjim obračunom (datum veljave, amortizacije se upošteva za spremenjene vrednosti);
- število obrokov - vnese se število preostalih obrokov - število se prenese v modul Register in se bo začel upoštevati takoj z naslednjim obračunom. Če se podatek ne spreminja, potrdimo to kar program ponudi;
- mesečni znesek - vnese se mesečni znesek obroka - število se prenese v modul Register in se bo začel upoštevati takoj z naslednjim obračunom. Če se podatek ne spreminja, potrdimo to kar program ponudi. Ne vpišemo zneska.
 
 
 OS_Sprememba najema.JPG

Slika1: Tip dokumenta spremembe najema - oznaka SN.

 
V primeru, da želimo spremembo najema stornirati, lahko to izvedemo po rednem postopku v dodatnem meniju Kartica Osnovnih sredstev (z izdajo 912.000).
 
Program pripravi knjižbe, ki jih v meniju Dogodki / Temeljnice in obračun amortizacije knjižimo. Storno spremembe najema bo v modulu Podatki za register ob knjiženju storno spremembe najema - (tip_dok=SN) preračunal in vrnil nazaj vrednosti brez upoštevanja storna in stornacije:
- Dob. vrednost - NAB_W - knjižbe v dobro iz OS_VKNJIZ​1, ki imajo IND_OS='G' in gre za Najem, 
- Sed. vrednost najema - GNETO - knjižbe v breme iz OS_VKNJIZ1, ki imajo IND_OS='O' in gre za Najem,
- Skupaj obresti - W_ZA_OBR - knjižbe v breme iz OS_VKNJIZ1, ki imajo IND_OS='R' in gre za Najem.
 
Sprememba podatkov odstotek obresti, znesek mesečnega najema in število obrokov se izvede preko novega vnosa Spremembe najema. Obračun najema upošteva trenutno stanje iz registra.