Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

FA_Eracun_20

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​E-račun 2.0


<?xml version="1.0" encoding='UTF-8'?>
<Invoice xmlns="urn:eslog:2.00" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="eSLOG20_INVOIC_v200.xsd">
<M_INVOIC Id="data">
<S_UNH>  
<D_0062>TOSL110</D_0062>   ??? G.STEVEC 
<C_S009>    
<D_0065>INVOIC</D_0065>     ??? fiksen tekst
<D_0052>D</D_0052>             ??? fiksen tekst
<D_0054>01B</D_0054>          ??? fiksen tekst
<D_0051>UN</D_0051>           ??? fiksen tekst
</C_S009>    
</S_UNH>
<S_BGM>  
<C_C002>    
<D_1001>380</D_1001>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/GlavaRacuna/VrstaRacuna​: 380 = Commercial invoice  381 = Credit note - goods and
rervices ​        ???  enako kot na starem; 380-račun, 381-dobropis, 383-bremepis, 386-avansni racun                                              
</C_C002>  
<C_C106>    
<D_1004>TOSL110</D_1004>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/GlavaRacuna/StevilkaRacuna    G.STEVEC
</C_C106>
</S_BGM>
<S_DTM>  
<C_C507>    
<D_2005>137</D_2005>    
<D_2380>2013-04-10</D_2380>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/DatumiRacuna[VrstaDatuma='137']/DatumRacuna​    G.DAT_RAC
</C_C507>
</S_DTM>
<S_DTM>  
<C_C507>    
<D_2005>131</D_2005>    
<D_2380>2013-04-10</D_2380>   ??? G.DAT_RAC
</C_C507>
</S_DTM>
<S_DTM>  
<C_C507>    
<D_2005>35</D_2005>
</C_C507>
</S_DTM>
<S_DTM>  
<C_C507>    
<D_2005>35</D_2005>  35= Datum izvedene dobave.    /IzdaniRacunEnostavni/Racun/DatumiRacuna[VrstaDatuma='35']/DatumRacuna​   G.DAT_ODPR (če prazen pa G.DATV)
<D_2380>2013-04-15</D_2380>
</C_C507>
</S_DTM>
<S_DTM>  
<C_C507>    
<D_2005>167</D_2005>  167= Datum začetka obdobja računa.​ /IzdaniRacunEnostavni/Racun/DatumiRacuna[VrstaDatuma='263']/DatumRacuna (prva pojavitev segmenta)
                                          ??? star nima taga; G.DAT_RAC
<D_2380>2013-03-10</D_2380>
</C_C507>
</S_DTM>
<S_DTM>  
<C_C507>    
<D_2005>168</D_2005>    168=Datum konca obdobja računa. /IzdaniRacunEnostavni/Racun/DatumiRacuna[VrstaDatuma='263']/DatumRacuna (druga pojavitev segmenta)​
                                           ??? star nima taga; G.DAT_RAC
<D_2380>2013-04-10</D_2380>
</C_C507>
</S_DTM>
<S_FTX>  
<D_4451>AAB</D_4451>  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='AAI']/Besedilo[Tekst1='DODATNI_TEKST']/Tekst2​  PLAČILNI POGOJI
<C_C108>    
<D_4440>50% prepaid, 50% within one month</D_4440>   Besedilni opis plačilnih pogojev ki veljajo za zapadlo plačilo (vključno z opisom morebitnih pogodbenih glob)  
<D_4440_2>Additional text line 2</D_4440_2>    
<D_4440_3>Additional text line 3</D_4440_3>    
<D_4440_4>Additional text line 4</D_4440_4>    
<D_4440_5>Additional text line 5</D_4440_5>
</C_C108>
</S_FTX>
<S_FTX>  
<D_4451>REG</D_4451>  Dodatne ustrezne uradne informacije o prodajalcu. ​
<C_C108>    
<D_4440>Export</D_4440>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='AAI']/Besedilo[Tekst1='NOGA_TEKST']/Tekst2​
</C_C108>
</S_FTX>
<S_FTX>  
<D_4451>GEN</D_4451>  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='AAI']/Besedilo[Tekst1='DODATNI_TEKST']/Tekst2​
<C_C108>    
<D_4440>Ordered through our website</D_4440> Besedilna izjava, ki podaja nestrukturirano informacijo, ki se nanaša na račun kot celoto.  'Plačilo računa '+G.STEVEC
</C_C108>
</S_FTX>
<S_FTX>  
<D_4451>DOC</D_4451>  Tip poslovnega procesa ​
<C_C107>    
<D_4441>P1</D_4441> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='ZZZ']/Besedilo[Tekst1='PROCES']/Tekst2​   Označuje kontekst poslovnega procesa v katerem se transakcija pojavlja, da lahko kupec obdela račun na primeren način
</C_C107>  
<C_C108>    
<D_4440>urn:cen.eu:en16931:2017</D_4440> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='ZZZ']/Besedilo[Tekst1='SPECIFIKACIJA']/Tekst2​    Identifikacija specifikacije, ki vsebuj popoln nabor pravil glede semantične vsebine, načela in poslovna pravila, ki jim zadoščajo podatki, vsebovani v instančnem dokumentu. 
</C_C108>
</S_FTX>
<S_FTX>  
<D_4451>AAT</D_4451>  Pričakovano ali uporabljeno plačilno sredstvo izraženo kot besedilo. /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='AAI']/Besedilo[Tekst1='DODATNI_TEKST']/Tekst2​
<C_C108>    
<D_4440>Half prepaid</D_4440> IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='ZZZ']/Besedilo[Tekst1='SPECIFIKACIJA']/Tekst2​​
</C_C108>
</S_FTX>
<S_FTX>  
<D_4451>AGM</D_4451>   Besedilna navedba razloga za izvzetje zneska iz obračuna DDV ali zakaj DDV ni zaračunan. 
<C_C108>    
<D_4440>Exempt New Means of Transport</D_4440>IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='ZZZ']/Besedilo[Tekst1='SPECIFIKACIJA']/Tekst2​​
              če je P.DAVEK101<>0 and VSI_TARIFA.DDV_KLAS in ('IORP','IOAP'), potem se vpiše 'Dobava je bila opravljena v skladu z 76.a členom ZDDV-1', sicer pa je prazno
</C_C108>
</S_FTX>
<S_FTX>  
<D_4451>PMD</D_4451>   (unstructured)​
<C_C108>    
<D_4440>TOSL110</D_4440>IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='ZZZ']/Besedilo[Tekst1='SPECIFIKACIJA']/Tekst2​​    
 
</C_C108>
</S_FTX>
<S_FTX>  
<D_4451>TXD</D_4451>  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='TXD']/Besedilo[Tekst1='DAVCNO_POTRJEVANJE']/Tekst2​
<C_C108>    
<D_4440>2013-04-10T15:03:50</D_4440>    Datum in čas izdaje računa v sledečem formatu: YYYY-MMDDTHH:MM:SS    G.DATPRVI 
<D_4440_2>PRODAJALEC1</D_4440_2>    Oznaka fizične osebe (operater), ki izda račun z uporabo elektronske naprave za izdajo računov.  VSI_DELAVCI.PRIIMEK od G.KOMERC
<D_4440_3>56dcaf93-933a-497d-b864-0ba1e8f4fa23</D_4440_3>  Enkratna identifikacijska oznaka računa (EOR). ​  G.EOR
<D_4440_4>8402f0a963e37b2258e034fc8ae7ffc1</D_4440_4>    Zaščitna oznaka izdajatelja računa (ZOI).​   G.ZOI
<D_4440_5>279042272585972554922067893753871413584876543211601021503002</D_4440_5> Oznaka za natisnjeno kodo (60 numeričnih znakov), ki jo sestavlja: ZOI, davčna številka odgovorne osebe, datum in čas izdaje računa in kontrolni znak. ​  G.KODA_ZOI
</C_C108>
</S_FTX>
<S_FTX>  
<D_4451>PAI</D_4451>  Način plačila e-računa opredeljuje na kakšen način je/bo e-račun plačan. V polje se lahko vpiše ena od naslednjih vrednosti:​
<C_C108>    
<D_4440>0</D_4440>    - 0 – račun/predračun/opomin je potrebno plačati - 1 – račun bo plačan preko direktne obremenitve in ga ni potrebno plačati - 2 – račun/predračun/opomin je že bil plačan - 3 - drugo - ni možnosti plačila - 4 – direktno plačilo​   če G.STORNO<>'S' and G.DBP_BMP<>'DBP', potem se vpiše 0, sicer pa 2
</C_C108>
</S_FTX>
<S_FTX>  
<D_4451>ALQ</D_4451>  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/GlavaRacuna/KodaNamena​
<C_C108>    
<D_4440>OTHR</D_4440>  Koda namena plačila. Npr: OTHR, COST, ANNI, GDSV… ​  fiksen tekst OTHR
</C_C108>
</S_FTX>
<G_SG1>  
<S_RFF>    
<C_C506>      
<D_1153>AEP</D_1153>      
<D_1154>Project345</D_1154>
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG1>
<G_SG1>  
<S_RFF>    
<C_C506>      
<D_1153>CT</D_1153>  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/ReferencniDokumenti[@VrstaDokumenta='CT']/StevilkaDokumenta​  CT=POGODBA  
<D_1154>2013-05</D_1154> Številka pogodbe    G.POGODBA
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG1>
<G_SG1>  
<S_RFF>    
<C_C506>      
<D_1153>ON</D_1153>  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/ReferencniDokumenti[@VrstaDokumenta='ON']/StevilkaDokumenta​   ON= Naročilo kupca
<D_1154>PO4711</D_1154> Naročilo kupca   G.EX_NAR
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG1>
<G_SG1>  
<S_RFF>    
<C_C506>      
<D_1153>VN</D_1153>  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/ReferencniDokumenti[@VrstaDokumenta='VN']/StevilkaDokumenta  VN= Naročilo dobavitelja 
<D_1154>123</D_1154> Dobaviteljevo naročilo
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG1>
<G_SG1>  
<S_RFF>    
<C_C506>      
<D_1153>ALO</D_1153>   /IzdaniRacunEnostavni/Racun/ReferencniDokumenti[@VrstaDokumenta='ALO']/StevilkaDokumenta​  ALO=Številka prevzemnice ​ 
<D_1154>3544</D_1154> Številka prevzemnice
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG1>
<G_SG1>  
<S_RFF>    
<C_C506>      
<D_1153>AAK</D_1153>  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/ReferencniDokumenti[@VrstaDokumenta='AAK']/StevilkaDokumenta​ AAK= Dobavnica   
<D_1154>5433</D_1154> Dobavnica    če G.TIP_DOK2='DF', potem se vpiše G.STEVEC, sicer pa je prazno
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG1>
<G_SG1>  
<S_RFF>    
<C_C506>      
<D_1153>GC</D_1153>      
<D_1154>Lot567</D_1154>
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG1>
<G_SG1>  
<S_RFF>    
<C_C506>      
<D_1153>ATS</D_1153>      
<D_1154>OBJ999</D_1154>
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG1>
<G_SG1>  
<S_RFF>    
<C_C506>      
<D_1153>OI</D_1153> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/ReferencniDokumenti[@VrstaDokumenta='IV']/StevilkaDokumenta​      Previous invoice number ​
<D_1154>TOSL109</D_1154>   če G.VEZSTEV<>0, potem se vpiše G.STEVEC od veznega dokumenta, sicer pa G.STEVEC od trenutnega dokumenta
</C_C506>
</S_RFF>  
<S_DTM>    
<C_C507>      
<D_2005>384</D_2005>  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/ReferencniDokumenti[@VrstaDokumenta='IV']/DatumDokumenta​  ​Previous invoice date
<D_2380>2013-03-10</D_2380>   če G.VEZSTEV<>0, potem se vpiše G.DAT_RAC od veznega dokumenta, sicer pa G.DAT_RAC od trenutnega dokumenta
</C_C507>
</S_DTM>
</G_SG1>
<G_SG1>  
<S_RFF>    
<C_C506>      
<D_1153>PQ</D_1153>  PQ = Payment reference   Besedilna vrednost, ki se uporablja za vzpostavitev povezave med plačilom in računom, ki ga je izstavil prodajalec.  '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='9' and SklicZaPlacilo/SklicPlacila='PQ']/SklicZaPlacilo/StevilkaSklica (structured)
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='AAI']/Besedilo[Tekst1='NASLOV_RACUNA']/Tekst2 (unstructured)​ 
<D_1154>Payref1</D_1154>   SI00 oz. SI12 + G.SKLIC (če prazen pa izračun glede na sistemsko)
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG1>
<G_SG2>  
<S_NAD>    
<D_3035>BY</D_3035>    /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/ReferencniPodatkiPodjetja[VrstaPodatkaPodjetja='IT']/PodatekPodjetja​
<C_C082>      BY= kupec, prejemnik računa (prej tudi IV)   G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)
<D_3039>5790000436057</D_3039>   /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/IdentifikacijaPartnerja/StevilkaPartnerja   
      od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)     VSI_PARTNER.MAT_STEV    ??? ali je OK, ali bi morala biti davčna
<D_1131>0088</D_1131> Koda, šifra prejemnika računa    G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)    ??? ni definirano v excelu 1.6-2.0
</C_C082>    
<C_C080>      
<D_3036>BuyerCompany ltd</D_3036>  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/NazivPartnerja/NazivPartnerja1​   
     od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)     VSI_PARTNER.NAZIVA
<D_3036_2>Buyco</D_3036_2>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/NazivPartnerja/NazivPartnerja2
     od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)    VSI_PARTNER.NAZIVB
</C_C080>    
<C_C059>      
<D_3042>Anystreet, Building 1</D_3042>  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/Ulica/Ulica1​
     od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)     VSI_PARTNER.NASLOV 
<D_3042_2>5th floor</D_3042_2>     /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/Ulica/Ulica2​ 
<D_3042_3>5th door</D_3042_3>  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/Ulica/Ulica3​
</C_C059>    
<D_3164>Anytown</D_3164> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/Kraj​   
     od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)     VSI_PARTNER.POSTA - samo kraj
<C_C819>      
<D_3228>Jutland</D_3228> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/NazivDrzave
     od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)     VSI_DRZAVE.NAZIV
</C_C819>    
<D_3251>101</D_3251>  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/PostnaStevilka​  
     od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)     VSI_PARTNER.POSTA - samo poštna številka
<D_3207>DK</D_3207> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/KodaDrzave​
     od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)     VSI_DRZAVE.KODA (če prazno pa SI)
</S_NAD>  
<S_FII>    
<D_3035>PB</D_3035>    
<C_C078>      
<D_3194>510510******5100</D_3194>  
<D_3192>John hansen</D_3192>
</C_C078>
</S_FII>  
<S_FII>    
<D_3035>BI</D_3035>    
<C_C078>      
<D_3194>DK1212341234123412</D_3194>
</C_C078>
</S_FII>  
<S_FII>    
<D_3035>BB</D_3035>    BB=Identifikator bančnega računa prejmenika-IBAN 
<C_C078>      
<D_3194>DK1212341234123412</D_3194>    /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/FinancniPodatkiPodjetja/BancniRacun/StevilkaBancnegaRacuna
     od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)     VSI_PARTNER_TR.ZIRO -> gleda se IND='E' and AKTIVEN='0' (če ni pa VSI_PARTNER.ZIRO)
<D_3192>BuyerCompany ltd</D_3192> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/FinancniPodatkiPodjetja/BancniRacun/NazivBanke1​
     od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)     VSI_BANKE.NAZIVA    (BANKA se pridobi iz VSI_PARTNER_TR za zgoraj pridobljeni ZIRO)
</C_C078>    
<C_C088>      
<D_3433>DNBANOKK</D_3433> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/FinancniPodatkiPodjetja/BancniRacun/BIC​
     od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)     VSI_PARTNER_TR.SWIFT (za zgoraj pridobljeni ZIRO)   ??? v starem se ponekod SWIFT jemlje tudi iz VSI_BANKE; kateri je pravi ???
</C_C088>
</S_FII>  
<G_SG3>    
<S_RFF>      
<C_C506>        
<D_1153>CR</D_1153>  Vrsta dokumenta\CR=Referenčna številka stranke  ​  G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)     ??? ali je OK ali bi morala biti kakšna matična, davčna
<D_1154>qwerty</D_1154>
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG3>  
<G_SG3>    
<S_RFF>      
<C_C506>        
<D_1153>AOU</D_1153>        
<D_1154>67543</D_1154>
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG3>  
<G_SG3>    
<S_RFF>      
<C_C506>        
<D_1153>GN</D_1153>      /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/ReferencniPodatkiPodjetja[VrstaPodatkaPodjetja='GN']/PodatekPodjetja​  
<D_1154>DK16356607</D_1154> GN=Identifikator identifikacijske sheme uradnega registracijskega identifikatorja kupca. ​  od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)     VSI_PARTNER.MAT_STEV   
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG3>  
<G_SG3>    
<S_RFF>      
<C_C506>        
<D_1153>VA</D_1153>  Davčna številka      
<D_1154>DK16356607</D_1154>   od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)     VSI_PARTNER.DAV_ST   
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG3>  
<G_SG3>    
<S_RFF>      
<C_C506>        
<D_1153>AHP</D_1153>        AHP=Davčna številka podjetja
<D_1154>DK16356607</D_1154> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/ReferencniPodatkiPodjetja[VrstaPodatkaPodjetja='VA']/PodatekPodjetja​
     od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)     VSI_PARTNER.DAV_ST   
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG3>  
<G_SG3>    
<S_RFF>      
<C_C506>        
<D_1153>AVS</D_1153>        
<D_1154>123456</D_1154>
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG3>  
<G_SG3>    
<S_RFF>      
<C_C506>        
<D_1153>AII</D_1153>        
<D_1154>DK5678</D_1154>
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG3>  
<G_SG5>    
<S_CTA>      
<D_3139>IC</D_3139> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/KontaktiPodjetja/Komunikacije[VrstaKomunikacije='EM']/StevilkaKomunikacije​
</S_CTA>    
<S_COM>      
<C_C076>        
<D_3148>info@buyercompany.dk</D_3148>        od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)     VSI_PARTNER.E_NASLOV   
<D_3155>EM</D_3155> Identificira elektronski naslov kupca, na katerega se lahko dostavi poslovni dokument. ​
</C_C076>
</S_COM>
</G_SG5>  
<G_SG5>    
<S_CTA>      
<D_3139>PD</D_3139>   /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/KontaktiPodjetja/KontaktnaOseba[TipOsebe='PD']/ImeOsebe​   
<C_C056>        
<D_3413>John Hansen</D_3413> Kontaktna oseba   od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)     VSI_PARTNER.KONT_OS   
</C_C056>
</S_CTA>    
<S_COM>      
<C_C076>        
<D_3148>info@buyercompany.dk</D_3148> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/KontaktiPodjetja/Komunikacije[VrstaKomunikacije='EM']/StevilkaKomunikacije​       od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)     VSI_PARTNER.E_NASLOV   
<D_3155>EM</D_3155> Email kontakta
</C_C076>
</S_COM>    
<S_COM>      
<C_C076>        
<D_3148>4598989898</D_3148>  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/KontaktiPodjetja/Komunikacije[VrstaKomunikacije='TE']/StevilkaKomunikacije​       
<D_3155>TE</D_3155> Telefon kontakta   od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)     VSI_PARTNER.TELEFON   
</C_C076>
</S_COM>
</G_SG5>
</G_SG2>
<G_SG2>  
<S_NAD>    
<D_3035>SE</D_3035>  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/NazivPartnerja/NazivPartnerja1​  
<C_C082>      SE=Seller​     FIRMASIFRK
<D_3039>5790000434101</D_3039> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/IdentifikacijaPartnerja/StevilkaPartnerja​   
     od FIRMASIFRK    VSI_PARTNER.MAT_STEV    ??? ali je OK, ali bi morala biti davčna
<D_1131>0088</D_1131> Koda partnerja, šifra partnerja   FIRMASIFRK     ??? ni definirano v excelu 1.6-2.0
</C_C082>  
<C_C080>      
<D_3036>SellerCompany</D_3036>    /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/NazivPartnerja/NazivPartnerja1​  od FIRMASIFRK     VSI_PARTNER.NAZIVA
<D_3036_2>SelCo</D_3036_2>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/NazivPartnerja/NazivPartnerja2​
    od FIRMASIFRK     VSI_PARTNER.NAZIVB
</C_C080>    
<C_C059>      
<D_3042>Hoofdstraat 4</D_3042> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/Ulica/Ulica1​  Glavna naslovna vrstica v naslovu ​    od FIRMASIFRK     VSI_PARTNER.NASLOV
<D_3042_2>Om de hoek</D_3042_2>  Dodatna naslovna vrstica v naslovu ki se lahko uporabi za navedbo dodatnih podrobnosti, ki pojasnjujejo glavno naslovno  vrstico. /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/Ulica/Ulica2    
<D_3042_3>Om de hoek 2</D_3042_3> Dodatna naslovna vrstica v naslovu ki se lahko uporabi za navedbo dodatnih podrobnosti, ki pojasnjujejo glavno naslovno  vrstico.​  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/Ulica/Ulica1
</C_C059>    
<D_3164>Grootstad</D_3164>  Običajno ime mesta, kraja ali vasi, kjer se nahaja naslov proizvajalca.​  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/Kraj    od FIRMASIFRK     VSI_PARTNER.POSTA - samo kraj
<C_C819>      
<D_3228>Overijssel</D_3228> Pokrajina v državi.   /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/NazivDrzave​
     od FIRMASIFRK     VSI_DRZAVE.NAZIV
</C_C819>    
<D_3251>54321</D_3251>  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/PostnaStevilka         Identifikator za naslovljivo skupino lastnosti skladno z ustrezno poštno službo.​   od FIRMASIFRK        VSI_PARTNER.POSTA - samo poštna številka
<D_3207>NL</D_3207> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/KodaDrzave   Koda, ki označuje državo​
    od FIRMASIFRK     VSI_DRZAVE.KODA (če prazno pa SI)
</S_NAD>  
<S_FII>    
<D_3035>RB</D_3035>    Podatki o računu SE-SELLER​
<C_C078>      
<D_3194>DK1212341234123412</D_3194>    TRR SELLER  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja    od FIRMASIFRK     TRR, ki ga uporabnik izbere pred izpisom[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/FinancniPodatkiPodjetja/BancniRacun/StevilkaBancnegaRacuna​
<D_3192>SellerCompany</D_3192> naziv banke   od FIRMASIFRK     VSI_BANKE.NAZIVA    (BANKA se pridobi iz VSI_RACUNI za zgoraj pridobljeni ZIRO)
</C_C078>    
<C_C088>      
<D_3433>DNBANOKK</D_3433> BIC KODA BANKE /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/FinancniPodatkiPodjetja/BancniRacun/BIC​​
     od FIRMASIFRK     če je prvih 6 mest TRR 'SI5601' in sedmo mesto različno od 0, potem je 'UJPLSI2DICL', sicer pa VSI_BANKE.SWIFT (za zgoraj pridobljeni ZIRO)  
     ??? v starem se ponekod SWIFT jemlje tudi iz  VSI_PARTNER_TR; kateri je pravi ???
</C_C088>
</S_FII>  
<G_SG3>    
<S_RFF>      
<C_C506>        
<D_1153>GN</D_1153> GN=Matična številka ​ IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/ReferencniPodatkiPodjetja[VrstaPodatkaPodjetja='GN']/PodatekPodjetja​     
<D_1154>NL16356706</D_1154> Matična številka   od FIRMASIFRK        VSI_PARTNER.MAT_STEV   
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG3>  
<G_SG3>    
<S_RFF>      
<C_C506>        
<D_1153>VA</D_1153>  VAT registration number ​- Davčna številka       od FIRMASIFRK        VSI_PARTNER.DAV_ST   
<D_1154>NL16356706</D_1154>
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG3>  
<G_SG3>    
<S_RFF>      
<C_C506>        
<D_1153>AHP</D_1153>  Tax registration number ​, isto kot VA       od FIRMASIFRK        VSI_PARTNER.DAV_ST   
<D_1154>NL16356706</D_1154>
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG3>  
<G_SG5>    
<S_CTA>      
<D_3139>IC</D_3139> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/KontaktiPodjetja/Komunikacije[VrstaKomunikacije='EM']/StevilkaKomunikacije​
</S_CTA>    IC=Identificira elektronski naslov prodajalca, na katerega se lahko dostavi poslovni dokument. ​
<S_COM>      
<C_C076>        
<D_3148>info@selco.nl</D_3148>   od FIRMASIFRK    VSI_PARTNER.E_NASLOV     
<D_3155>EM</D_3155>Identifikator identifikacijske sheme identifikatorja elektronskega naslova prodajalca. 
</C_C076>
</S_COM>
</G_SG5>  
<G_SG5>    
<S_CTA>      
<D_3139>SU</D_3139>    /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/KontaktiPodjetja/KontaktnaOseba[TipOsebe='PD']/ImeOsebe​  
<C_C056>        
<D_3412>Anthon Larsen</D_3412> Kontaktna točka za pravno ali fizično osebo. ​  VSI_DELAVCI.PRIIMEK od G.KOMERC
</C_C056>
</S_CTA>    
<S_COM>      
<C_C076>        
<D_3148>3198989898</D_3148>    Telefonska številka kontaktne točke. ​    od FIRMASIFRK    VSI_PARTNER.TELEFON
<D_3155>TE</D_3155>
</C_C076>
</S_COM>    
<S_COM>      
<C_C076>        
<D_3148>anthon@selco.nl</D_3148>   Elektronski naslov kontaktne točke. ​   od FIRMASIFRK    VSI_PARTNER.E_NASLOV     
<D_3155>EM</D_3155> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/KontaktiPodjetja/Komunikacije[VrstaKomunikacije='EM']/StevilkaKomunikacije​
</C_C076>
</S_COM>
</G_SG5>
</G_SG2>
<G_SG2>  
<S_NAD>    
<D_3035>PE</D_3035>    
<C_C082>      
<D_3039>DK16356608</D_3039>
</C_C082>       
<C_C080>      
<D_3036>Dagober Duck</D_3036>
</C_C080>
</S_NAD>  
<G_SG3>    
<S_RFF>      
<C_C506>        
<D_1153>GN</D_1153>        
<D_1154>DK16356608&apos;</D_1154>
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG3>
</G_SG2>
<G_SG2>  
<S_NAD>    
<D_3035>DP</D_3035>   DP=Naziv prejemnika dobavljenega blaga in storitev.​  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja     G.SIFRK[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/NazivPartnerja/NazivPartnerja1​ 
<C_C082>      
<D_3039>579000436068</D_3039>  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/IdentifikacijaPartnerja/StevilkaPartnerja​  od G.SIFRK  VSI_PARTNER.MAT_STEV ??? ali je OK, ali bi morala biti davčna
<D_1131>0088</D_1131> Koda, šifra kupca  G.SIFRK  ??? ni definirano v excelu 1.6-2.0
</C_C082>       
<C_C080>      
<D_3036>Logistic service ltd</D_3036> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja   od G.SIFRK   VSI_PARTNER.NAZIVA[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/NazivPartnerja/NazivPartnerja1
</C_C080>    
<C_C059>      
<D_3042>Delivery street</D_3042>  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/Ulica/Ulica1​    
    od G.SIFRK   VSI_PARTNER.NASLOV
<D_3042_2>Gate 15</D_3042_2>   /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/Ulica/Ulica2​   
<D_3042_3>Floor 2</D_3042_3> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/Ulica/Ulica3​
</C_C059>    
<D_3164>Delivery city</D_3164>   /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/Kraj​ 
   od G.SIFRK  VSI_PARTNER.POSTA - samo kraj
<C_C819>      
<D_3228>Jutland</D_3228> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/NazivDrzave​
   od G.SIFRK   VSI_DRZAVE.NAZIV
</C_C819>    
<D_3251>9000</D_3251> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/PostnaStevilka​   
   od G.SIFRK   VSI_PARTNER.POSTA - samo poštna številka
<D_3207>DK</D_3207> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/KodaDrzave​
   od G.SIFRK   VSI_DRZAVE.KODA (če prazno pa SI)
</S_NAD>
</G_SG2>
<G_SG2>  
<S_NAD>    
<D_3035>LC</D_3035>      
<C_C080>      
<D_3036>Dick Panama</D_3036>
</C_C080>    
<C_C059>      
<D_3042>AnyStreet, buliding 1</D_3042>      
<D_3042_2>6th floor</D_3042_2>      
<D_3042_3>6th door</D_3042_3>
</C_C059>    
<D_3164>Anytown</D_3164>    
<C_C819>      
<D_3228>Jutland</D_3228>
</C_C819>    
<D_3251>101</D_3251>    
<D_3207>DK</D_3207>
</S_NAD>  
<G_SG3>    
<S_RFF>      
<C_C506>        
<D_1153>VA</D_1153>        
<D_1154>DK16356609</D_1154>
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG3>
</G_SG2>
<G_SG7>  
<S_CUX>    
<C_C504>      
<D_6347>2</D_6347>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/Valuta[VrstaValuteRacuna='2']/KodaValute​      
<D_6345>DKK</D_6345> oznaka valute za Dansko krono   G.DEVIZA
</C_C504>
</S_CUX>
</G_SG7>
<G_SG7>  
<S_CUX>    
<C_C504>      
<D_6347>6</D_6347>      
<D_6345>EUR</D_6345>
</C_C504>
</S_CUX>
</G_SG7>
<G_SG8>  
<S_PAT>    
<D_4279>1</D_4279>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PlacilniPogoji[PlacilniRoki/VrstaDatumaPlacilnegaRoka='13']/PlacilniRoki/Datum​
</S_PAT>  
<S_DTM>    
<C_C507>      
<D_2005>13</D_2005>  - 13=datum do katerega mora biti plačilo izvedeno (VALUTA)    
<D_2380>2013-05-10</D_2380> VALUTA
</C_C507>
</S_DTM>  
<S_PAI>    
<C_C534>      
<D_4461>30</D_4461>
</C_C534>
</S_PAI>
</G_SG8>
<G_SG16>  
<S_ALC>    
<D_5463>A</D_5463>    Znesek popusta 
<C_C552>      
<D_1230>Loyal customer</D_1230>      Razlog popusta na ravni dokumenta, izražen kot besedilo. ​/IzdaniRacunEnostavni/Racun/GlobalniPopusti[TipPopusta='PP']/OpisPopusta
<D_5189>42</D_5189> Koda razloga popusta na ravni dokumenta​
</C_C552>
</S_ALC>  
<G_SG19>    
<S_PCD>      
<C_C501>        
<D_5245>1</D_5245>  Odstotek, ki se lahko uporabi v povezavi z zneskom osnove za popust na ravni dokumenta za izračun zneska popusta na ravni dokumenta. ​      
<D_5482>10</D_5482>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/GlobalniPopusti[TipPopusta='PP']/OdstotekPopusta​
</C_C501>
</S_PCD>
</G_SG19>  
<G_SG20>    
<S_MOA>      
<C_C516>        
<D_5025>204</D_5025>    204=Znesek popusta brez DDV.​    
<D_5004>150.00</D_5004> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/GlobalniPopusti[TipPopusta='PP']/ZnesekPopusta​ /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OdstotkiPostavk[Identifikator='A']/ZnesekOdstotka​
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG20>  
<G_SG20>    
<S_MOA>      
<C_C516>        
<D_5025>25</D_5025>  25=Znesek osnove za popust, ki se lahko uporabi v povezavi z odstotkom popusta na ravni dokumenta za izračun zneska popusta na ravni dokumenta      
<D_5004>1500.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG20>  
<G_SG22>    
<S_TAX>      
<D_5283>7</D_5283> Kodirana identifikacija kategorije DDV, ki velja za popust na ravni dokumenta      
<C_C241>        
<D_5153>VAT</D_5153> davek
</C_C241>           
<C_C243>        
<D_5278>25</D_5278> Stopnja DDV, izražena kot odstotek, ki velja za popust na ravni dokumenta. ​
</C_C243>      
<D_5305>S</D_5305>
</S_TAX>
</G_SG22>
</G_SG16>
<G_SG16>  
<S_ALC>    
<D_5463>C</D_5463>   C=Dajatve na ravni dokumenta
<C_C552>      
<D_1230>Packaging</D_1230>
</C_C552>    
<C_C214>      
<D_7161>ABL</D_7161>
</C_C214>
</S_ALC>  
<G_SG19>    
<S_PCD>      
<C_C501>        
<D_5245>2</D_5245>    2 = Odstotek dajatev vrstice računa​   
<D_5482>10</D_5482> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OdstotkiPostavk[Identifikator='C' and VrstaOdstotkaPostavke='2']/OdstotekPostavke
</C_C501>
</S_PCD>
</G_SG19>  
<G_SG20>    
<S_MOA>      
<C_C516>        
<D_5025>23</D_5025>   23=Znesek dajatev brez DDV.​     
<D_5004>150.00</D_5004>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OdstotkiPostavk[Identifikator='C']/ZnesekOdstotka
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG20>  
<G_SG20>    
<S_MOA>      
<C_C516>        
<D_5025>25</D_5025> 
<D_5004>1500.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG20>  
<G_SG22>    
<S_TAX>      
<D_5283>7</D_5283>      
<C_C241>        
<D_5153>VAT</D_5153>
</C_C241>          
<C_C243>        
<D_5278>25</D_5278>
</C_C243>      
<D_5305>S</D_5305>
</S_TAX>
</G_SG22>
</G_SG16>
<G_SG26>  
<S_LIN>    
<D_1082>1</D_1082>  Identifikator vrstice računa ​     /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/Postavka/StevilkaVrstice 
<C_C212>      
<D_7140>1234567890128</D_7140>      /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/Postavka/IdentifikacijaArtikla[VrstaKodeArtikla='SRV']/StevilkaArtikla
<D_7143>SRV</D_7143> Globalna identifikacijska številka artikla (v splošni terminologiji EAN koda)​
</C_C212>
</S_LIN>  
<S_PIA>    
<D_4347>5</D_4347>    
<C_C212>      
<D_7140>JB007</D_7140>      /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/DodatnaIdentifikacijaArtikla[VrstaPodatkaArtikla='5' and VrstaKodeArtiklaDodatna='SA']/StevilkaArtiklaDodatna
<D_7143>SA</D_7143> Prodajalčev identifikator postavke​
</C_C212>
</S_PIA>  
<S_PIA>    
<D_4347>5</D_4347>    
<C_C212>      
<D_7140>BUY123</D_7140>      /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/DodatnaIdentifikacijaArtikla[VrstaPodatkaArtikla='5' and VrstaKodeArtiklaDodatna='IN']/StevilkaArtiklaDodatna​
<D_7143>IN</D_7143>      Od kupca določen identifikator za postavko
</C_C212>
</S_PIA>  
<S_PIA>    
<D_4347>1</D_4347>    
<C_C212>      
<D_7140>123444321</D_7140>      
<D_7143>ZZZ</D_7143>
</C_C212>
</S_PIA>  
<S_IMD>    
<D_7077>F</D_7077>      
<C_C273>      
<D_7008>Printing paper</D_7008>
</C_C273>
</S_IMD>  
<S_IMD>    
<D_7077>A</D_7077>     
<C_C273>      
<D_7008>printing paper, 2mm</D_7008>
</C_C273>
</S_IMD>  
<S_QTY>    
<C_C186>      
<D_6063>47</D_6063>      47=Zaračunana količina ​
<D_6060>1000</D_6060>    '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/KolicinaArtikla[VrstaKolicine='47']/Kolicina  
<D_6411>C62</D_6411>     Enota mere, ki velja za zaračunano količino/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/KolicinaArtikla[VrstaKolicine='47']/EnotaMere​

</C_C186>
</S_QTY>  
<S_ALI>    
<D_3239>NL</D_3239>
</S_ALI>  
<S_DTM>    
<C_C507>      
<D_2005>167</D_2005>      
<D_2380>2013-03-10</D_2380>
</C_C507>
</S_DTM>  
<S_DTM>    
<C_C507>      
<D_2005>168</D_2005>      
<D_2380>2013-04-10</D_2380>
</C_C507>
</S_DTM>  
<S_FTX>    
<D_4451>ACB</D_4451>    ACB=Opomba vrstice računa ​  
<C_C108>      
<D_4440>first line</D_4440> '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OpisiArtiklov[OpisArtikla/OpisArtikla1='DODATNE_INFORMACIJE']/OpisArtikla/OpisArtikla2​
</C_C108>
</S_FTX>  
<S_FTX>    
<D_4451>ACF</D_4451>     
<C_C108>      
<D_4440>Thickness</D_4440>      
<D_4440_2>2 mm</D_4440_2>
</C_C108>
</S_FTX>  
<G_SG27>    
<S_MOA>      
<C_C516>        
<D_5025>203</D_5025>        203=Skupni znesek vrstice računa. ​
<D_5004>1000.00</D_5004> '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/ZneskiPostavke[VrstaZneskaPostavke='203']/ZnesekPostavke
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG27>  
<G_SG27>    
<S_MOA>      
<C_C516>        
<D_5025>38</D_5025>       38=Končni znesek ​ 
<D_5004>1250.00</D_5004> '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/ZneskiPostavke[VrstaZneskaPostavke='38']/ZnesekPostavke
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG27>  
<G_SG29>    
<S_PRI>      
<C_C509>        
<D_5125>AAA</D_5125>       AAA=Neto izračun z vsemi odbitki/pribitki brez DDV  
<D_5118>1.0000</D_5118>      '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/CenaPostavke[VrstaCene='AAA']/Cena  
<D_5284>1</D_5284>    Količina postavke po izhodiščni ceni     '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OpisiArtiklov[OpisArtikla/OpisArtikla1='ENOTA_CENE']/OpisArtikla/OpisArtikla2​
<D_6411>C62</D_6411>
</C_C509>
</S_PRI>
</G_SG29>  
<G_SG29>    
<S_PRI>      
<C_C509>        
<D_5125>AAB</D_5125>        AAB=Bruto cena brez DDV​
<D_5118>1.1000</D_5118>       '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/CenaPostavke[VrstaCene='AAB']/Cena​ 
<D_5284>1</D_5284>        Enota mere, ki velja za zaračunano količino postavke po izhodiščni ceni
 '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OpisiArtiklov[OpisArtikla/OpisArtikla1='ENOTA_CENE']/OpisArtikla/OpisArtikla2​
<D_6411>C62</D_6411>
</C_C509>
</S_PRI>
</G_SG29>  
<G_SG30>    
<S_RFF>      
<C_C506>        
<D_1153>AVE</D_1153>        
<D_1154>Object 2</D_1154>
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG30>  
<G_SG30>    
<S_RFF>      
<C_C506>        
<D_1153>ON</D_1153>        
<D_1156>1</D_1156>
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG30>  
<G_SG30>    
<S_RFF>      
<C_C506>        
<D_1153>AWQ</D_1153>        
<D_1154>ACC7654</D_1154>
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG30>  
<G_SG34>    
<S_TAX>      
<D_5283>7</D_5283>      
<C_C241>        
<D_5153>VAT</D_5153>  Vrsta davka postavke
</C_C241>           
<C_C243>        
<D_5278>25</D_5278> Stopnja DDV zaračunane postavke '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/DavkiPostavke/DavkiNaPostavki[VrstaDavkaPostavke='VAT']/OdstotekDavkaPostavke​
</C_C243>      
<D_5305>S</D_5305>
</S_TAX>    
<S_MOA>      
<C_C516>        
<D_5025>125</D_5025>      125=Obdavčljivi znesek   
<D_5004>1000.00</D_5004> '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/DavkiPostavke/ZneskiDavkovPostavke[VrstaZneskaDavkaPostavke='125']/Znesek​
</C_C516>
</S_MOA>    
<S_MOA>      
<C_C516>        
<D_5025>124</D_5025>        124=Znesek davka
<D_5004>250.00</D_5004> '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/DavkiPostavke/ZneskiDavkovPostavke[VrstaZneskaDavkaPostavke='124']/Znesek
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG34>  
<G_SG39>    
<S_ALC>      
<D_5463>A</D_5463>      
<C_C552>        
<D_1230>Loyal customer</D_1230>        
<D_5189>95</D_5189>
</C_C552>
</S_ALC>    
<G_SG41>      
<S_PCD>        
<C_C501>          
<D_5245>1</D_5245>   1=Odstotek popusta vrstice računa        
<D_5482>10</D_5482> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OdstotkiPostavk[Identifikator='A' and VrstaOdstotkaPostavke='1']/OdstotekPostavke
</C_C501>
</S_PCD>
</G_SG41>    
<G_SG42>      
<S_MOA>        
<C_C516>          
<D_5025>204</D_5025>   204= Znesek popusta     
<D_5004>100.00</D_5004>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OdstotkiPostavk[Identifikator='A']/ZnesekOdstotka​
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG42>    
<G_SG42>      
<S_MOA>        
<C_C516>          
<D_5025>25</D_5025>          
<D_5004>1000.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG42>
</G_SG39>  
<G_SG39>    
<S_ALC>      
<D_5463>A</D_5463>
</S_ALC>    
<G_SG42>      
<S_MOA>        
<C_C516>          
<D_5025>509</D_5025>          
<D_5004>0.1000</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG42>
</G_SG39>  
<G_SG39>    
<S_ALC>      
<D_5463>C</D_5463>      
<C_C552>        
<D_1230>Packaging</D_1230>
</C_C552>      
<C_C214>        
<D_7161>ABL</D_7161>
</C_C214>
</S_ALC>    
<G_SG41>      
<S_PCD>        
<C_C501>          
<D_5245>2</D_5245>          
<D_5482>10</D_5482>
</C_C501>
</S_PCD>
</G_SG41>    
<G_SG42>      
<S_MOA>        
<C_C516>          
<D_5025>23</D_5025>          
<D_5004>100.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG42>    
<G_SG42>      
<S_MOA>        
<C_C516>          
<D_5025>25</D_5025>          
<D_5004>1000.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG42>
</G_SG39>
</G_SG26>
<G_SG26>  
<S_LIN>    
<D_1082>2</D_1082> Identifikator vrstice računa ​     /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/Postavka/StevilkaVrstice 
</S_LIN>  
<S_PIA>    
<D_4347>5</D_4347>    
<C_C212>      
<D_7140>JB008</D_7140>      
<D_7143>SA</D_7143>
</C_C212>
</S_PIA>  
<S_IMD>    
<D_7077>F</D_7077>      F=Naziv postavke ​
<C_C273>      
<D_7008>Parker Pen</D_7008> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OpisiArtiklov[KodaOpisaArtikla='F']/OpisArtikla/OpisArtikla1​
</C_C273>
</S_IMD>  
<S_IMD>    
<D_7077>A</D_7077>    A=opis postavke   
<C_C273>      
<D_7008>Perker Pen, Black, model Sansa</D_7008>  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OpisiArtiklov/OpisArtikla/OpisArtikla1​
</C_C273>
</S_IMD>  
<S_QTY>    
<C_C186>      
<D_6063>47</D_6063>      
<D_6060>100</D_6060>      
<D_6411>C62</D_6411>
</C_C186>
</S_QTY>  
<S_ALI>    
<D_3239>NL</D_3239>
</S_ALI>  
<S_DTM>    
<C_C507>      
<D_2005>167</D_2005>      
<D_2380>2013-03-10</D_2380>
</C_C507>
</S_DTM>  
<S_DTM>    
<C_C507>      
<D_2005>168</D_2005>      
<D_2380>2013-04-10</D_2380>
</C_C507>
</S_DTM>  
<S_FTX>    
<D_4451>ACB</D_4451>      
<C_C108>      
<D_4440>Second line</D_4440>
</C_C108>
</S_FTX>  
<G_SG27>    
<S_MOA>      
<C_C516>        
<D_5025>203</D_5025>        
<D_5004>500.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG27>  
<G_SG27>    
<S_MOA>      
<C_C516>        
<D_5025>38</D_5025>        
<D_5004>625.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG27>  
<G_SG29>    
<S_PRI>      
<C_C509>        
<D_5125>AAA</D_5125>        
<D_5118>5.0000</D_5118>
</C_C509>
</S_PRI>
</G_SG29>  
<G_SG30>    
<S_RFF>      
<C_C506>        
<D_1153>AVE</D_1153>        
<D_1154>Object 2</D_1154>
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG30>  
<G_SG30>    
<S_RFF>      
<C_C506>        
<D_1153>ON</D_1153>        
<D_1156>2</D_1156>
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG30>  
<G_SG30>    
<S_RFF>      
<C_C506>        
<D_1153>AWQ</D_1153>    AWQ=Računovodski sklic kupca za vrstico računa ​    
<D_1154>ACC7654</D_1154>'/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OpisiArtiklov[OpisArtikla/OpisArtikla1='KNJIZENJE']/OpisArtikla/OpisArtikla2​
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG30>  
<G_SG34>    
<S_TAX>      
<D_5283>7</D_5283>      
<C_C241>        
<D_5153>VAT</D_5153>
</C_C241>           
<C_C243>        
<D_5278>25</D_5278>
</C_C243>      
<D_5305>S</D_5305>
</S_TAX>    
<S_MOA>      
<C_C516>        
<D_5025>125</D_5025>        
<D_5004>500.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>    
<S_MOA>      
<C_C516>        
<D_5025>124</D_5025>        
<D_5004>125.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG34>
</G_SG26>
<G_SG26>  
<S_LIN>    
<D_1082>3</D_1082> Identifikator vrstice računa ​     /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/Postavka/StevilkaVrstice 
</S_LIN>  
<S_PIA>    
<D_4347>5</D_4347>    
<C_C212>      
<D_7140>JB009</D_7140>      
<D_7143>SA</D_7143>
</C_C212>
</S_PIA>  
<S_IMD>    
<D_7077>F</D_7077>      
<C_C273>      
<D_7008>American Cookies</D_7008>
</C_C273>
</S_IMD>  
<S_QTY>    
<C_C186>      
<D_6063>47</D_6063>      
<D_6060>500</D_6060>      
<D_6411>C62</D_6411>
</C_C186>
</S_QTY>  
<G_SG27>    
<S_MOA>      
<C_C516>        
<D_5025>203</D_5025>        
<D_5004>2500.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG27>  
<G_SG27>    
<S_MOA>      
<C_C516>        
<D_5025>38</D_5025>        
<D_5004>2800.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG27>  
<G_SG29>    
<S_PRI>      
<C_C509>        
<D_5125>AAA</D_5125>        
<D_5118>5.0000</D_5118>
</C_C509>
</S_PRI>
</G_SG29>  
<G_SG34>    
<S_TAX>      
<D_5283>7</D_5283>      
<C_C241>        
<D_5153>VAT</D_5153>
</C_C241>           
<C_C243>        
<D_5278>12</D_5278>
</C_C243>      
<D_5305>S</D_5305>
</S_TAX>    
<S_MOA>      
<C_C516>        
<D_5025>125</D_5025>        
<D_5004>2500.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>    
<S_MOA>      
<C_C516>        
<D_5025>124</D_5025>        
<D_5004>300.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG34>
</G_SG26>
<S_UNS>  
<D_0081>D</D_0081>
</S_UNS>
<G_SG50>  
<S_MOA>    
<C_C516>      
<D_5025>79</D_5025>  79=Vsota neto zneskov vseh postavk računa.   '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='79']/ZneskiRacuna/ZnesekRacuna​
<D_5004>4000.00</D_5004> 
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG50>
<G_SG50>  
<S_MOA>    
<C_C516>      
<D_5025>389</D_5025>    389= Skupni znesek računa brez DDV   /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='125']/ZneskiRacuna/ZnesekRacuna 
<D_5004>4000.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG50>
<G_SG50>  
<S_MOA>    
<C_C516>      
<D_5025>388</D_5025>      388=Skupni znesek računa z DDV.   /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='86']/ZneskiRacuna/ZnesekRacuna​
<D_5004>4675.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG50>
<G_SG50>  
<S_MOA>    
<C_C516>      
<D_5025>9</D_5025>      
<D_5004>2337.50</D_5004> 9=Preostali znesek, ki mora biti plačan.  '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='9']/ZneskiRacuna/ZnesekRacuna​ 
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG50>
<G_SG50>  
<S_MOA>    
<C_C516>      
<D_5025>260</D_5025>   260=Vsota popustov na računu. '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='53']/ZneskiRacuna/ZnesekRacuna 
<D_5004>150.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG50>
<G_SG50>  
<S_MOA>    
<C_C516>      
<D_5025>259</D_5025>   259= Vsota vseh dajatev na ravni dokumenta v računu.  '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='131']/ZneskiRacuna/ZnesekRacuna​  
<D_5004>150.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG50>
<G_SG50>  
<S_MOA>    
<C_C516>      
<D_5025>2</D_5025>      2=Skupni znesek DDV izražen v obračunski valuti, sprejeti ali zahtevani v državi prodajalca. 
<D_5004>628.62</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG50>
<G_SG50>  
<S_MOA>    
<C_C516>      
<D_5025>113</D_5025>      113=Vsota zneskov predplačil   '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='113']/ZneskiRacuna/ZnesekRacuna​
<D_5004>2337.50</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG50>
<G_SG50>  
<S_MOA>    
<C_C516>      
<D_5025>366</D_5025> 366=Znesek, ki ga je potrebno dodati skupnemu znesku računa zaradi zaokrožitve zneska za plačilo     '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='165']/ZneskiRacuna/ZnesekRacuna​  
<D_5004>0</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG50>
<G_SG50>  
<S_MOA>    
<C_C516>      
<D_5025>176</D_5025>      176=Skupni znesek DDV za račun   '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='176']/ZneskiRacuna/ZnesekRacuna
<D_5004>675.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG50>
<G_SG52>  
<S_TAX>    DDV postavke
<D_5283>7</D_5283>    
<C_C241>      
<D_5153>VAT</D_5153>
</C_C241>       
<C_C243>      
<D_5278>25</D_5278>
</C_C243>    
<D_5305>S</D_5305>
</S_TAX>  
<S_MOA>    
<C_C516>      
<D_5025>125</D_5025>    125= Znesek obdavčljive osnove za kategorijo DDV /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekDavkovRacuna[ZneskiDavkov/VrstaZneskaDavka='125']/ZneskiDavkov/ZnesekDavka​
<D_5004>1500.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>  
<S_MOA>    
<C_C516>      
<D_5025>124</D_5025>    124=Skupni znesek davka za dano kategorijo DDV.   ​'/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekDavkovRacuna[ZneskiDavkov/VrstaZneskaDavka='124']/ZneskiDavkov/ZnesekDavka
<D_5004>375.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG52>
<G_SG52>  
<S_TAX>    
<D_5283>7</D_5283>    
<C_C241>      
<D_5153>VAT</D_5153> 
</C_C241>     
<C_C243>      
<D_5278>12</D_5278> Odstotna stopnja DDV, prikazana kot odstotek, ki velja za ustrezno kategorijo DDV. /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekDavkovRacuna[DavkiRacuna/VrstaDavka='VAT']/DavkiRacuna/OdstotekDavka
</C_C243>    
<D_5305>S</D_5305> Identifikacijska koda kategorije DDV​
</S_TAX>  
<S_MOA>    
<C_C516>      
<D_5025>125</D_5025>      
<D_5004>2500.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>  
<S_MOA>    
<C_C516>      
<D_5025>124</D_5025>      
<D_5004>300.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG52>
<S_UNT>  
<D_0074>151</D_0074>  
<D_0062>TOSL110</D_0062>
</S_UNT>
</M_INVOIC>
</Invoice>