Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

FA_Eracun_20

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​E-račun 2.0

Razlaga vsebine:
1. navedba taga 2.0 strukture
2. opis/funkcionalnost iz verzije 1.6
3. opis/funkcionalnost iz verzije 2.0

<?xml version="1.0" encoding='UTF-8'?>
<Invoice xmlns="urn:eslog:2.00" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="eSLOG20_INVOIC_v200.xsd">
<M_INVOIC Id="data">
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<S_UNH> naslovna glava 
<D_0062>TOSL110</D_0062>  Številka dokumenta - G.STEVEC ​
<C_S009>    
<D_0065>INVOIC</D_0065>     fiksen tekst  INVOIC
<D_0052>D</D_0052>             fiksen tekst   D
<D_0054>01B</D_0054>          fiksen tekst   01B​
<D_0051>UN</D_0051>           fiksen tekst   UN
</C_S009>    
</S_UNH>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<S_BGM> začetek računa - možne vrednosti za vrsto računa so: 380-račun, 381-dobropis, 385-zbirni (konsolidiran) račun, 386-avansni racun​
Uporabljamo: 380-račun, 381-dobropis, 385-zbirni (konsolidiran) račun, 386-avansni racun   ​
<C_C002>    
<D_1001>380</D_1001>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/GlavaRacuna/VrstaRacuna​: 380 = Commercial invoice  381 = Credit note - goods and
rervices ​                                            
</C_C002>  
<C_C106>    
<D_1004>TOSL110</D_1004>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/GlavaRacuna/StevilkaRacuna   Številka dokumenta - G.STEVEC​
</C_C106>
</S_BGM>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<S_DTM>  Date/time/period​: možne vrednosti so 3 = Invoice date/time, 35 = Delivery date/time, actual, 432 = Paid to date​, 131 = Tax point date, 137 = Document/message date/ time, 
67 = Charge period start date, 168 = Charge period end date​
167 in 168 se ne kreirata. Vpisan je samo 35. Pogoj je 35 ali 167 in 168.
<C_C507>    
<D_2005>137</D_2005>   137 =  Datum, ko je bil izstavljen račun.​
<D_2380>2013-04-10</D_2380>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/DatumiRacuna[VrstaDatuma='137']/DatumRacuna​    Datum računa - G.DAT_RAC​
</C_C507>
</S_DTM>
<S_DTM>  
<C_C507>    
<D_2005>131</D_2005>    131 = Datum, ko nastane obveznost za DDV za prodajalca in za kupca, če je mogoče ta datum določiti in se razlikuje od datuma izdaje računa na podlagi direktive o DDV.​
<D_2380>2013-04-10</D_2380>   Davčni datum - G.DATDAV​​
</C_C507>
</S_DTM>
<S_DTM>  
<C_C507>    
<D_2005>35</D_2005>  35= Datum izvedene dobave.    /IzdaniRacunEnostavni/Racun/DatumiRacuna[VrstaDatuma='35']/DatumRacuna​   
<D_2380>2013-04-15</D_2380> Datum dobave/storitve - ​ G.DAT_ODPR (če prazen pa G.DATV)​​​
</C_C507>
</S_DTM>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<S_FTX>  Poljuben tekst: AAB=Terms of payments, REG = Regulatory information, GEN = Entire transaction set, DOC = Documentation instructions, AAT = Mode of settlement information, 
AGM = Exemption, PMD = Payment detail/remittance information, TXD = Tax declaration, PAI = Payment instructions information​, ALQ = Purpose of service
<D_4451>AAB</D_4451>  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='AAI']/Besedilo[Tekst1='DODATNI_TEKST']/Tekst2​  PLAČILNI POGOJI
<C_C108>    
<D_4440>50% prepaid, 50% within one month</D_4440>   Besedilni opis plačilnih pogojev ki veljajo za zapadlo plačilo (vključno z opisom morebitnih pogodbenih glob)  
      V primeru, da G.JEZIK='SLO' in G.STORNO='' in G.DBP_BMP<>'DBP' se vpiše 'Prosimo, da pri plačilu navedete sklicevalno številko + model + sklic.', v nasprotnem primeru pa je prazno.       
<D_4440_2>Additional text line 2</D_4440_2>    
<D_4440_3>Additional text line 3</D_4440_3>    
<D_4440_4>Additional text line 4</D_4440_4>    
<D_4440_5>Additional text line 5</D_4440_5>    
</C_C108>
</S_FTX>
<S_FTX>  
<D_4451>REG</D_4451>  Dodatno besedilo o prodajalcu. Dokumenti spodaj - poljuben tekst​
<C_C108>    
<D_4440>Export</D_4440>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='AAI']/Besedilo[Tekst1='NOGA_TEKST']/Tekst2​  sistemske FIRMAPF1​​, FIRMAPF2, FIRMAPF3, FIRMAPF4
</C_C108>
</S_FTX>
<S_FTX>  
<D_4451>GEN</D_4451>  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='AAI']/Besedilo[Tekst1='DODATNI_TEKST']/Tekst2​
GEN=
Izjava na računu; Besedilna izjava, ki podaja nestrukturirano informacijo, ki se nanaša na račun kot celoto​
<C_C108>    
<D_4440>Ordered through our website</D_4440> Besedilna izjava, ki podaja nestrukturirano informacijo, ki se nanaša na račun kot celoto. VSI_NAPISI.KLAVZUL1,KLAVZUL2,KLAVZUL3
</C_C108>
</S_FTX>
<S_FTX>  
<D_4451>DOC</D_4451>  Tip poslovnega procesa , P1-račun, P4-avansni račun, P9-dobropis, P10-storno ​​
Označuje kontekst poslovnega procesa v katerem se transakcija pojavlja, da lahko kupec obdela račun na primeren način.
P1 = Invoicing of deliveries of goods and services against purchase orders, based on a contract 
P2 = Invoicing deliveries of goods and services based on a contract 
P3 = Invoicing the delivery of an incidental purchase order 
P4 = Pre-payment 
P5 = Spot payment 
P6 = Payment in advance of delivery 
P7 = Invoices with references to a despatch advice 
P8 = Invoices with references to a despatch advice and a receiving advice 
P9 = Credit notes or invoices with negative amounts, issued for a variety of reasons including the return of empty packaging 
P10 = Corrective invoicing (cancellation/correction of an invoice) 
P11 = Partial and final invoicing 
P12 = Self billing

<C_C107>    
<D_4441>P1</D_4441> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='ZZZ']/Besedilo[Tekst1='PROCES']/Tekst2​   Označuje kontekst poslovnega procesa v katerem se transakcija pojavlja, da lahko kupec obdela račun na primeren način  
</C_C107>  
<C_C108>    
<D_4440>urn:cen.eu:en16931:2017</D_4440> konstanta
</C_C108>
</S_FTX>
<S_FTX>  
<D_4451>AAT</D_4451>   /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='AAI']/Besedilo[Tekst1='DODATNI_TEKST']/Tekst2​
AAT = Besedilo plačilnega sredstva. ​Pričakovano ali uporabljeno plačilno sredstvo izraženo kot besedilo.
<C_C108>    
<D_4440>Half prepaid</D_4440> IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='ZZZ']/Besedilo[Tekst1='SPECIFIKACIJA']/Tekst2​​  
    V primeru da je G.AVANS<>0, potem se vpiše tekst 'Predplačilo po predračunu številka + G.PREDRAC.', v nasprotnem primeru pa je prazno.
</C_C108>
</S_FTX>
<S_FTX>  
<D_4451>AGM</D_4451> Besedilo razloga oprostitve DDV​. Besedilna navedba razloga za izvzetje zneska iz obračuna DDV ali zakaj DDV ni zaračunan.​
Ne vpisujemo.      ??? manjka C107,4441, ki pa je obvezen
<C_C108>    
<D_4440>Exempt New Means of Transport</D_4440>IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='ZZZ']/Besedilo[Tekst1='SPECIFIKACIJA']/Tekst2​​
Pogoj: če je P.DAVEK101<>0 and VSI_TARIFA.DDV_KLAS in ('IORP','IOAP'), potem se vpiše 'Dobava je bila opravljena v skladu z 76.a členom ZDDV-1', sicer pa je prazno        
</C_C108>
</S_FTX>
<S_FTX>  
<D_4451>PMD</D_4451>   (unstructured)​
<C_C108>    
<D_4440>TOSL110</D_4440>IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='ZZZ']/Besedilo[Tekst1='SPECIFIKACIJA']/Tekst2​​    
</C_C108>
</S_FTX>
<S_FTX>  
<D_4451>TXD</D_4451>  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='TXD']/Besedilo[Tekst1='DAVCNO_POTRJEVANJE']/Tekst2​
TXD: Podatki davčno potrjenega računa.
<C_C108>    
<D_4440>2013-04-10T15:03:50</D_4440>    Datum in čas izdaje računa v sledečem formatu: YYYY-MMDDTHH:MM:SS    G.DATPRVI 
<D_4440_2>PRODAJALEC1</D_4440_2>    Oznaka fizične osebe (operater), ki izda račun z uporabo elektronske naprave za izdajo računov.  VSI_DELAVCI.PRIIMEK od G.KOMERC
<D_4440_3>56dcaf93-933a-497d-b864-0ba1e8f4fa23</D_4440_3>  Enkratna identifikacijska oznaka računa (EOR). ​  G.EOR
<D_4440_4>8402f0a963e37b2258e034fc8ae7ffc1</D_4440_4>    Zaščitna oznaka izdajatelja računa (ZOI).​   G.ZOI
<D_4440_5>279042272585972554922067893753871413584876543211601021503002</D_4440_5> Oznaka za natisnjeno kodo (60 numeričnih znakov), ki jo sestavlja: ZOI, davčna številka odgovorne osebe, datum in čas izdaje računa in kontrolni znak. ​  G.KODA_ZOI
</C_C108>
</S_FTX> 
<S_FTX>  
<D_4451>PAI</D_4451>  Način plačila e-računa opredeljuje na kakšen način je/bo e-račun plačan. V polje se lahko vpiše ena od naslednjih vrednosti:​
<C_C108>    
<D_4440>0</D_4440>    - 0 – račun/predračun/opomin je potrebno plačati - 1 – račun bo plačan preko direktne obremenitve in ga ni potrebno plačati - 2 – račun/predračun/opomin je že bil plačan - 3 - drugo - ni možnosti plačila - 4 – direktno plačilo​   če G.STORNO<>'S' and G.DBP_BMP<>'DBP', potem se vpiše 0, sicer pa 2
</C_C108>
</S_FTX>
<S_FTX>  
<D_4451>ALQ</D_4451>  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/GlavaRacuna/KodaNamena​ \ ALQ=Koda namena​
<C_C108>    
<D_4440>OTHR</D_4440>  Koda namena plačila. Npr: OTHR, COST, ANNI, GDSV… ​  fiksen tekst CMDT
</C_C108>
</S_FTX>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<G_SG1> Je sklop, kjer se navajajo reference. 
<S_RFF>  Reference  
<C_C506>      
<D_1153>AEP</D_1153>AEP:  Referenčna številka projekta 
<D_1154>000</D_1154>  Šifra projekta - G.PROJEKT
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG1>
<G_SG1>  
<S_RFF>    
<C_C506>      
<D_1153>CT</D_1153> CT = Referenčna oznaka pogodbe/IzdaniRacunEnostavni/Racun/ReferencniDokumenti[@VrstaDokumenta='CT']/StevilkaDokumenta​  CT=POGODBA  
<D_1154>2013-05</D_1154> Številka pogodbe - G.POGODBA
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG1>
<G_SG1>  
<S_RFF>    
<C_C506>      
<D_1153>ON</D_1153>  ON - Naročilo kupca - Navedba sklica na vrstico nabavnega naročila​/IzdaniRacunEnostavni/Racun/ReferencniDokumenti[@VrstaDokumenta='ON']/StevilkaDokumenta​  
<D_1154>PO4711</D_1154> Številka zunanjega dokumenta - G.EX_NAR
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG1>
<G_SG1>  
<S_RFF>    
<C_C506>      
<D_1153>VN</D_1153>  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/ReferencniDokumenti[@VrstaDokumenta='VN']/StevilkaDokumenta  VN= Naročilo dobavitelja 
<D_1154>123</D_1154> Dobaviteljevo naročilo - Tag je zapisan v XML vendar se podatki ne vpisujejo
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG1>
<G_SG1>  
<S_RFF>    
<C_C506>      
<D_1153>ALO</D_1153>   /IzdaniRacunEnostavni/Racun/ReferencniDokumenti[@VrstaDokumenta='ALO']/StevilkaDokumenta​  ALO=Številka prevzemnice ​ 
<D_1154>3544</D_1154> Številka prevzemnice - Tag je zapisan v XML vendar se podatki ne vpisujejo​
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG1>
<G_SG1>  
<S_RFF>    
<C_C506>      
<D_1153>AAK</D_1153>  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/ReferencniDokumenti[@VrstaDokumenta='AAK']/StevilkaDokumenta​ AAK= Dobavnica   
<D_1154>5433</D_1154> Dobavnica    če G.F_K_N='Z', potem se piše MBK_DO_GL.STEVEC (tag se izpiše tolikokrat, kolikor ima ZB faktura dobavnic);   
                                                            če G.TIP_DOK2='DF', potem se vpiše G.STEVEC;     v nasprotnih primerih pa je prazno
        pri ZB fakturi sta dodana še taga D_2005="171", D_2380 =MBK_DO_GL.DATV  in  D_2005="35", D_2380 =MBK_DO_GL.DAT_ODPR      (isto tag se izpiše tolikokrat, kolikor ima ZB faktura dobavnic)
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG1>
<G_SG1>  
<S_RFF>    
<C_C506>      
<D_1153>GC</D_1153> Referenčna oznaka razpisa ali sklopa​ - Tag je zapisan v XML vendar se podatki ne vpisujejo​    
<D_1154>Lot567</D_1154>
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG1>
<G_SG1>  
<S_RFF>    
<C_C506>      
<D_1153>ATS</D_1153>  Identifikator zaračunanega objekta​ - Tag je zapisan v XML vendar se podatki ne vpisujejo​ 
<D_1154>OBJ999</D_1154>
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG1>
<G_SG1>  
<S_RFF>    
<C_C506>      
<D_1153>OI</D_1153> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/ReferencniDokumenti[@VrstaDokumenta='IV']/StevilkaDokumenta​      ​
<D_1154>TOSL109</D_1154>   Številka veznega dokumenta če G.VEZSTEV<>0, potem se vpiše G.STEVEC od veznega dokumenta, sicer pa G.STEVEC od trenutnega dokumenta
</C_C506>
</S_RFF>  
<S_DTM>    
<C_C507>      
<D_2005>384</D_2005>  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/ReferencniDokumenti[@VrstaDokumenta='IV']/DatumDokumenta​  ​Previous invoice date
<D_2380>2013-03-10</D_2380>   Datum veznega dokumenta - če G.VEZSTEV<>0, potem se vpiše G.DAT_RAC od veznega dokumenta, sicer pa G.DAT_RAC od trenutnega dokumenta
</C_C507>
</S_DTM>
</G_SG1>
<G_SG1>  
<S_RFF>    
<C_C506>      
<D_1153>PQ</D_1153>  PQ = Payment reference   Besedilna vrednost, ki se uporablja za vzpostavitev povezave med plačilom in računom, ki ga je izstavil prodajalec.  '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='9' and SklicZaPlacilo/SklicPlacila='PQ']/SklicZaPlacilo/StevilkaSklica (structured)
/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PoljubnoBesedilo[VrstaBesedila='AAI']/Besedilo[Tekst1='NASLOV_RACUNA']/Tekst2 (unstructured)​ 
<D_1154>Payref1</D_1154> Besedilna vrednost, ki se uporablja za vzpostavitev povezave med plačilom in računom, ki ga je izstavil prodajalec. - SI00 oz. SI12 + G.SKLIC (če prazen pa izračun glede na sistemsko)
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG1>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<G_SG2>  Podatki kupca BY (SIFPREJ), prodajalca SE (FIRMASIFRK), prejemnika blaga DP (SIFRK)
<S_NAD>    
<D_3035>BY</D_3035> kupec, prejemnik računa G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK) /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/ReferencniPodatkiPodjetja[VrstaPodatkaPodjetja='IT']/PodatekPodjetja​ (prej tudi IV)   ​
<C_C082>       
<D_3039>5790000436057</D_3039>   /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/IdentifikacijaPartnerja/StevilkaPartnerja   se ne vpisuje     
<D_1131>0088</D_1131> Koda, šifra prejemnika računa    se ne vpisuje
</C_C082>    
<C_C080>      
<D_3036>BuyerCompany ltd</D_3036>  / Naziv kupca - od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)     VSI_PARTNER.NAZIVA​IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/NazivPartnerja/NazivPartnerja1​   
               ; podatek je obvezen
<D_3036_2>Buyco</D_3036_2>/Naziv kupca 2 - od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)    VSI_PARTNER.NAZIVB​IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/NazivPartnerja/NazivPartnerja2
</C_C080>    
<C_C059>      
<D_3042>Anystreet, Building 1</D_3042>  Naslov kupca - od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)     VSI_PARTNER.NASLOV     ​ /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/Ulica/Ulica1​
             ; podatek je obvezen
<D_3042_2>5th floor</D_3042_2>    Podatek se ne vpisuje /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/Ulica/Ulica2​ 
<D_3042_3>5th door</D_3042_3>  Podatek se ne vpisuje /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/Ulica/Ulica3​
</C_C059>    
<D_3164>Anytown</D_3164> Kraj - od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK) VSI_PARTNER.POSTA - samo kraj / IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/Kraj​   
<C_C819>      
<D_3228>Jutland</D_3228> Naziv države - od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)     VSI_DRZAVE.NAZIV​/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/NazivDrzave
</C_C819>    
<D_3251>101</D_3251> Poštna številka - od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)     VSI_PARTNER.POSTA - samo poštna številka/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/PostnaStevilka​  
<D_3207>DK</D_3207> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/NazivNaslovPodjetja/KodaDrzave​
     od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)     VSI_DRZAVE.KODA (če prazno pa SI)
</S_NAD>  
<S_FII>    
<D_3035>PB</D_3035>    
<C_C078>      
<D_3194>510510******5100</D_3194>  
<D_3192>John hansen</D_3192>
</C_C078>
</S_FII>  
<S_FII>    
<D_3035>BI</D_3035>    
<C_C078>      
<D_3194>DK1212341234123412</D_3194>
</C_C078>
</S_FII>  
<S_FII>    
<D_3035>BB</D_3035>    BB=Identifikator bančnega računa prejmenika-IBAN 
<C_C078>      
<D_3194>DK1212341234123412</D_3194>    /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/FinancniPodatkiPodjetja/BancniRacun/StevilkaBancnegaRacuna
     od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)     VSI_PARTNER_TR.ZIRO -> gleda se IND='E' and AKTIVEN='0' (če ni pa VSI_PARTNER.ZIRO)
<D_3192>BuyerCompany ltd</D_3192> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/FinancniPodatkiPodjetja/BancniRacun/NazivBanke1​
     od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)     VSI_BANKE.NAZIVA    (BANKA se pridobi iz VSI_PARTNER_TR za zgoraj pridobljeni ZIRO)
</C_C078>    
<C_C088>      
<D_3433>DNBANOKK</D_3433> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/FinancniPodatkiPodjetja/BancniRacun/BIC​
     od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)     VSI_PARTNER_TR.SWIFT, če je prazen pa VSI_BANKE​.SWIFT (za zgoraj pridobljeni ZIRO)  
</C_C088>
</S_FII>  
<G_SG3>    
<S_RFF>      
<C_C506>        
<D_1153>CR</D_1153>  Vrsta dokumenta\CR=Referenčna številka stranke  ​  
<D_1154>qwerty</D_1154>
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG3>  
<G_SG3>    
<S_RFF>      
<C_C506>        
<D_1153>AOU</D_1153>        
<D_1154>67543</D_1154>
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG3>  
<G_SG3>    
<S_RFF>      
<C_C506>        
<D_1153>GN</D_1153>      /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/ReferencniPodatkiPodjetja[VrstaPodatkaPodjetja='GN']/PodatekPodjetja​  
       namesto GN je šifra 0199
<D_1154>DK16356607</D_1154> GN=Identifikator identifikacijske sheme uradnega registracijskega identifikatorja kupca. ​  od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)     VSI_PARTNER.MAT_STEV   
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG3>  
<G_SG3>    
<S_RFF>      
<C_C506>        
<D_1153>VA</D_1153>  Davčna številka      
<D_1154>DK16356607</D_1154>   od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)     VSI_PARTNER.DAV_ST   
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG3>  
<G_SG3>    
<S_RFF>      
<C_C506>        
<D_1153>AHP</D_1153>        AHP=Davčna številka podjetja
<D_1154>DK16356607</D_1154> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/ReferencniPodatkiPodjetja[VrstaPodatkaPodjetja='VA']/PodatekPodjetja​
     od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)     VSI_PARTNER.DAV_ST   
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG3>  
<G_SG3>    
<S_RFF>      
<C_C506>        
<D_1153>AVS</D_1153>        
<D_1154>123456</D_1154>
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG3>  
<G_SG3>    
<S_RFF>      
<C_C506>        
<D_1153>AII</D_1153>        
<D_1154>DK5678</D_1154>
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG3>  
<G_SG5>    
<S_CTA>      
<D_3139>IC</D_3139> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/KontaktiPodjetja/Komunikacije[VrstaKomunikacije='EM']/StevilkaKomunikacije​
</S_CTA>    
<S_COM>      
<C_C076>        
<D_3148>info@buyercompany.dk</D_3148>        od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)     VSI_PARTNER.E_NASLOV       
<D_3155>EM</D_3155> Identificira elektronski naslov kupca, na katerega se lahko dostavi poslovni dokument. ​   fiksen tekst  EM
</C_C076>
</S_COM>
</G_SG5>  
<G_SG5>    
<S_CTA>      
<D_3139>PD</D_3139>   /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/KontaktiPodjetja/KontaktnaOseba[TipOsebe='PD']/ImeOsebe​   
<C_C056>        
<D_3413>John Hansen</D_3413> Kontaktna oseba   od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)     VSI_PARTNER.KONT_OS   ; pravi tag je D_3412
</C_C056>
</S_CTA>    
<S_COM>      
<C_C076>        
<D_3148>info@buyercompany.dk</D_3148> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/KontaktiPodjetja/Komunikacije[VrstaKomunikacije='EM']/StevilkaKomunikacije​     
     od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)     VSI_PARTNER.E_NASLOV     
<D_3155>EM</D_3155> Email kontakta    fiksen tekst  EM
</C_C076>
</S_COM>    
<S_COM>      
<C_C076>        
<D_3148>4598989898</D_3148>  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='IV']/KontaktiPodjetja/Komunikacije[VrstaKomunikacije='TE']/StevilkaKomunikacije​       
        od G.SIFPREJ (če prazen pa G.SIFRK)     VSI_PARTNER.TELEFON   
<D_3155>TE</D_3155> Telefon kontakta      fiksen tekst  TE
</C_C076>
</S_COM>
</G_SG5>
</G_SG2>
<G_SG2>  
<S_NAD>    
<D_3035>SE</D_3035>  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/NazivPartnerja/NazivPartnerja1​  
<C_C082>      SE=Seller​     FIRMASIFRK
<D_3039>5790000434101</D_3039> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/IdentifikacijaPartnerja/StevilkaPartnerja​        
<D_1131>0088</D_1131> Koda partnerja, šifra partnerja   
</C_C082>  
<C_C080>      
<D_3036>SellerCompany</D_3036>    /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/NazivPartnerja/NazivPartnerja1​  
    od FIRMASIFRK     VSI_PARTNER.NAZIVA                
<D_3036_2>SelCo</D_3036_2>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/NazivPartnerja/NazivPartnerja2​
    od FIRMASIFRK     VSI_PARTNER.NAZIVB
</C_C080>    
<C_C059>      
<D_3042>Hoofdstraat 4</D_3042> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/Ulica/Ulica1​  Glavna naslovna vrstica v naslovu ​    
    od FIRMASIFRK     VSI_PARTNER.NASLOV                   
<D_3042_2>Om de hoek</D_3042_2>  Dodatna naslovna vrstica v naslovu ki se lahko uporabi za navedbo dodatnih podrobnosti, ki pojasnjujejo glavno naslovno  vrstico. /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/Ulica/Ulica2    
<D_3042_3>Om de hoek 2</D_3042_3> Dodatna naslovna vrstica v naslovu ki se lahko uporabi za navedbo dodatnih podrobnosti, ki pojasnjujejo glavno naslovno  vrstico.​  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/Ulica/Ulica1
</C_C059>    
<D_3164>Grootstad</D_3164>  Običajno ime mesta, kraja ali vasi, kjer se nahaja naslov proizvajalca.​  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/Kraj    od FIRMASIFRK     VSI_PARTNER.POSTA - samo kraj
<C_C819>      
<D_3228>Overijssel</D_3228> Pokrajina v državi.   /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/NazivDrzave​
     od FIRMASIFRK     VSI_DRZAVE.NAZIV
</C_C819>    
<D_3251>54321</D_3251>  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/PostnaStevilka         Identifikator za naslovljivo skupino lastnosti skladno z ustrezno poštno službo.​   od FIRMASIFRK        VSI_PARTNER.POSTA - samo poštna številka
<D_3207>NL</D_3207> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/NazivNaslovPodjetja/KodaDrzave   Koda, ki označuje državo​
    od FIRMASIFRK     VSI_DRZAVE.KODA (če prazno pa SI)
</S_NAD>  
<S_FII>    
<D_3035>RB</D_3035>    Podatki o računu SE-SELLER​
<C_C078>      
<D_3194>DK1212341234123412</D_3194>    TRR SELLER  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja    od FIRMASIFRK     TRR, ki ga uporabnik izbere pred izpisom[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/FinancniPodatkiPodjetja/BancniRacun/StevilkaBancnegaRacuna​
<D_3192>SellerCompany</D_3192> naziv banke   od FIRMASIFRK     VSI_BANKE.NAZIVA    (BANKA se pridobi iz VSI_RACUNI za zgoraj pridobljeni ZIRO)
</C_C078>    
<C_C088>      
<D_3433>DNBANOKK</D_3433> BIC KODA BANKE /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/FinancniPodatkiPodjetja/BancniRacun/BIC​​
     od FIRMASIFRK     če je prvih 6 mest TRR 'SI5601' in sedmo mesto različno od 0, potem je 'UJPLSI2DICL', sicer pa VSI_BANKE.SWIFT (za zgoraj pridobljeni ZIRO)  
- če je v TRR vpisan BIC od BizBox, se vpiše v ovojnico in eračun vpiše BIC od BizBox.
- če je TRR proračunskega uporabnika, se v ovojnico vpiše BIC UJP, v eRačun pa BIC banke Slovenije. 
</C_C088>
</S_FII>  
<G_SG3>    
<S_RFF>      
<C_C506>        
<D_1153>GN</D_1153> GN=Matična številka ​ IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/ReferencniPodatkiPodjetja[VrstaPodatkaPodjetja='GN']/PodatekPodjetja​    
     namesto GN je šifra 0199​
<D_1154>NL16356706</D_1154> Matična številka   od FIRMASIFRK        VSI_PARTNER.MAT_STEV   
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG3>  
<G_SG3>    
<S_RFF>      
<C_C506>        
<D_1153>VA</D_1153>  VAT registration number ​- Davčna številka       od FIRMASIFRK        VSI_PARTNER.DAV_ST   
<D_1154>NL16356706</D_1154>
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG3>  
<G_SG3>    
<S_RFF>      
<C_C506>        
<D_1153>AHP</D_1153>  Tax registration number ​, isto kot VA       od FIRMASIFRK        VSI_PARTNER.DAV_ST   
<D_1154>NL16356706</D_1154>
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG3>  
<G_SG5>    
<S_CTA>      
<D_3139>IC</D_3139> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/KontaktiPodjetja/Komunikacije[VrstaKomunikacije='EM']/StevilkaKomunikacije​
</S_CTA>    IC=Identificira elektronski naslov prodajalca, na katerega se lahko dostavi poslovni dokument. ​
<S_COM>      
<C_C076>        
<D_3148>info@selco.nl</D_3148>   od FIRMASIFRK    VSI_PARTNER.E_NASLOV       
<D_3155>EM</D_3155>Identifikator identifikacijske sheme identifikatorja elektronskega naslova prodajalca.    fiksen tekst  EM
</C_C076>
</S_COM>
</G_SG5>  
<G_SG5>    
<S_CTA>      
<D_3139>SU</D_3139>    /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/KontaktiPodjetja/KontaktnaOseba[TipOsebe='PD']/ImeOsebe​  
<C_C056>        
<D_3412>Anthon Larsen</D_3412> Kontaktna točka za pravno ali fizično osebo. ​  VSI_DELAVCI.PRIIMEK od G.KOMERC
</C_C056>
</S_CTA>    
<S_COM>      
<C_C076>        
<D_3148>3198989898</D_3148>    Telefonska številka kontaktne točke. ​    od FIRMASIFRK    VSI_PARTNER.TELEFON    
<D_3155>TE</D_3155>    fiksen tekst  TE
</C_C076>
</S_COM>    
<S_COM>      
<C_C076>        
<D_3148>anthon@selco.nl</D_3148>   Elektronski naslov kontaktne točke. ​   od FIRMASIFRK    VSI_PARTNER.E_NASLOV        
 
<D_3155>EM</D_3155> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='II']/KontaktiPodjetja/Komunikacije[VrstaKomunikacije='EM']/StevilkaKomunikacije​  fiksen tekst  EM​
</C_C076>
</S_COM>
</G_SG5>
</G_SG2>
<G_SG2>  
<S_NAD>    
<D_3035>PE</D_3035>         PE-payee-prejemnik plačila - podatek se v XML ne zapiše,  tagi so umaknjeni, ker ni zapisov.​
<C_C082>      
<D_3039>DK16356608</D_3039>            
</C_C082>       
<C_C080>      
<D_3036>Dagober Duck</D_3036>             
</C_C080>
</S_NAD>  
<G_SG3>    
<S_RFF>      
<C_C506>        
<D_1153>GN</D_1153>        namesto GN je šifra 0199   
<D_1154>DK16356608&apos;</D_1154>
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG3>
</G_SG2>
<G_SG2>  
<S_NAD>    
<D_3035>DP</D_3035>   DP=Naziv prejemnika dobavljenega blaga in storitev.​  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja            [NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/NazivPartnerja/NazivPartnerja1​    G.SIFRK​
<C_C082>      
<D_3039>579000436068</D_3039>  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/IdentifikacijaPartnerja/StevilkaPartnerja​ 
        od G.SIFRK  VSI_PARTNER.MAT_STEV          
<D_1131>0088</D_1131> Koda, šifra kupca  
</C_C082>       
<C_C080>      
<D_3036>Logistic service ltd</D_3036> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/NazivPartnerja/NazivPartnerja1
     od G.SIFRK   VSI_PARTNER.NAZIVA               
</C_C080>    
<C_C059>      
<D_3042>Delivery street</D_3042>  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/Ulica/Ulica1​    
    od G.SIFRK   VSI_PARTNER.NASLOV                   
<D_3042_2>Gate 15</D_3042_2>   /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/Ulica/Ulica2​   
<D_3042_3>Floor 2</D_3042_3> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/Ulica/Ulica3​
</C_C059>    
<D_3164>Delivery city</D_3164>   /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/Kraj​ 
   od G.SIFRK  VSI_PARTNER.POSTA - samo kraj
<C_C819>      
<D_3228>Jutland</D_3228> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/NazivDrzave​
   od G.SIFRK   VSI_DRZAVE.NAZIV
</C_C819>    
<D_3251>9000</D_3251> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/PostnaStevilka​   
   od G.SIFRK   VSI_PARTNER.POSTA - samo poštna številka
<D_3207>DK</D_3207> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PodatkiPodjetja[NazivNaslovPodjetja/VrstaPartnerja='BY']/NazivNaslovPodjetja/KodaDrzave​
   od G.SIFRK   VSI_DRZAVE.KODA (če prazno pa SI)
</S_NAD>
</G_SG2>
<G_SG2>  
<S_NAD>    
<D_3035>LC</D_3035>         LC-Party declaring the Value Added Tax​-stranka, ki prijavi DDV - podatek se ne vpisuje v XML, tagi so umaknjeni, ker ni zapisov.
<C_C080>      
<D_3036>Dick Panama</D_3036>       
</C_C080>    
<C_C059>      
<D_3042>AnyStreet, buliding 1</D_3042>          
<D_3042_2>6th floor</D_3042_2>      
<D_3042_3>6th door</D_3042_3>
</C_C059>    
<D_3164>Anytown</D_3164>    
<C_C819>      
<D_3228>Jutland</D_3228>
</C_C819>    
<D_3251>101</D_3251>    
<D_3207>DK</D_3207>
</S_NAD>  
<G_SG3>    
<S_RFF>      
<C_C506>        
<D_1153>VA</D_1153>        
<D_1154>DK16356609</D_1154>
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG3>
</G_SG2>
<G_SG7>  
<S_CUX>    
<C_C504>      
<D_6347>2</D_6347>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/Valuta[VrstaValuteRacuna='2']/KodaValute​      
<D_6345>DKK</D_6345> oznaka valute za Dansko krono   G.DEVIZA
</C_C504>
</S_CUX>
</G_SG7>
<G_SG7>  
<S_CUX>    
<C_C504>      
<D_6347>6</D_6347>      
<D_6345>EUR</D_6345>
</C_C504>
</S_CUX>
</G_SG7>
<G_SG8>  
<S_PAT>    
<D_4279>1</D_4279>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PlacilniPogoji[PlacilniRoki/VrstaDatumaPlacilnegaRoka='13']/PlacilniRoki/Datum​
</S_PAT>  
<S_DTM>    
<C_C507>      
<D_2005>13</D_2005>  - 13=datum do katerega mora biti plačilo izvedeno (VALUTA)    
<D_2380>2013-05-10</D_2380> VALUTA    G.DUR +G.ZA_VA (če je G.DUR prazen se uporabi G.DAT_RAC )
</C_C507>
</S_DTM>  
<S_PAI>        Payment instructions​- podatki o plačilu ??? tega taga ni ampak sta S_PAI_2 in C_C534_2
<C_C534>      
<D_4461>30</D_4461>
</C_C534>
</S_PAI>
</G_SG8>
<G_SG16>  
<S_ALC>    
<D_5463>A</D_5463>    Znesek popusta 
<C_C552>      
<D_1230>Loyal customer</D_1230>      Razlog popusta na ravni dokumenta, izražen kot besedilo. ​/IzdaniRacunEnostavni/Racun/GlobalniPopusti[TipPopusta='PP']/OpisPopusta
<D_5189>42</D_5189> Koda razloga popusta na ravni dokumenta​
</C_C552>
</S_ALC>  
<G_SG19>    
<S_PCD>      
<C_C501>        
<D_5245>1</D_5245>  Odstotek, ki se lahko uporabi v povezavi z zneskom osnove za popust na ravni dokumenta za izračun zneska popusta na ravni dokumenta. ​      
<D_5482>10</D_5482>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/GlobalniPopusti[TipPopusta='PP']/OdstotekPopusta​
</C_C501>
</S_PCD>
</G_SG19>  
<G_SG20>    
<S_MOA>      
<C_C516>        
<D_5025>204</D_5025>    204=Znesek popusta brez DDV.​    
<D_5004>150.00</D_5004> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/GlobalniPopusti[TipPopusta='PP']/ZnesekPopusta​ /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OdstotkiPostavk[Identifikator='A']/ZnesekOdstotka​
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG20>  
<G_SG20>    
<S_MOA>      
<C_C516>        
<D_5025>25</D_5025>  25=Znesek osnove za popust, ki se lahko uporabi v povezavi z odstotkom popusta na ravni dokumenta za izračun zneska popusta na ravni dokumenta      
<D_5004>1500.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG20>  
<G_SG22>    
<S_TAX>      
<D_5283>7</D_5283> Kodirana identifikacija kategorije DDV, ki velja za popust na ravni dokumenta      
<C_C241>        
<D_5153>VAT</D_5153> davek
</C_C241>           
<C_C243>        
<D_5278>25</D_5278> Stopnja DDV, izražena kot odstotek, ki velja za popust na ravni dokumenta. ​
</C_C243>      
<D_5305>S</D_5305>    fiksen tekst   S      
</S_TAX>
</G_SG22>
</G_SG16>
<G_SG16>  
<S_ALC>    
<D_5463>C</D_5463>   C=Dajatve na ravni dokumenta
<C_C552>      
<D_1230>Packaging</D_1230>
</C_C552>    
<C_C214>      
<D_7161>ABL</D_7161>
</C_C214>
</S_ALC>  
<G_SG19>    
<S_PCD>      
<C_C501>        
<D_5245>2</D_5245>    2 = Odstotek dajatev vrstice računa​   
<D_5482>10</D_5482> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OdstotkiPostavk[Identifikator='C' and VrstaOdstotkaPostavke='2']/OdstotekPostavke
</C_C501>
</S_PCD>
</G_SG19>  
<G_SG20>    
<S_MOA>      
<C_C516>        
<D_5025>23</D_5025>   23=Znesek dajatev brez DDV.​     
<D_5004>150.00</D_5004>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OdstotkiPostavk[Identifikator='C']/ZnesekOdstotka
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG20>  
<G_SG20>    
<S_MOA>      
<C_C516>        
<D_5025>25</D_5025> 
<D_5004>1500.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG20>  
<G_SG22>    
<S_TAX>      
<D_5283>7</D_5283>      
<C_C241>        
<D_5153>VAT</D_5153>
</C_C241>          
<C_C243>        
<D_5278>25</D_5278>
</C_C243>      
<D_5305>S</D_5305>          fiksen tekst   S
</S_TAX>
</G_SG22>
</G_SG16>
<G_SG26>  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<S_LIN>    POZICIJA RAČUNA št. 1​
<D_1082>1</D_1082>  Identifikator vrstice računa ​     /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/Postavka/StevilkaVrstice   zaporedno številčenje 1,2,3 ...
<C_C212>      
<D_7140>1234567890128</D_7140>      /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/Postavka/IdentifikacijaArtikla[VrstaKodeArtikla='SRV']/StevilkaArtikla
<D_7143>SRV</D_7143> Globalna identifikacijska številka artikla (v splošni terminologiji EAN koda)​   VSI_ARTIKLI.BAR_KODA - novo
</C_C212>
</S_LIN>  
<S_PIA>    
<D_4347>5</D_4347>    
<C_C212>      
<D_7140>JB007</D_7140>      /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/DodatnaIdentifikacijaArtikla[VrstaPodatkaArtikla='5' and VrstaKodeArtiklaDodatna='SA']/StevilkaArtiklaDodatna      
P.SIFPRO
<D_7143>SA</D_7143> Prodajalčev identifikator postavke​
</C_C212>
</S_PIA>  
<S_PIA>    
<D_4347>5</D_4347>    
<C_C212>      
<D_7140>BUY123</D_7140>      /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/DodatnaIdentifikacijaArtikla[VrstaPodatkaArtikla='5' and VrstaKodeArtiklaDodatna='IN']/StevilkaArtiklaDodatna​      
<D_7143>IN</D_7143>      Od kupca določen identifikator za postavko
</C_C212>
</S_PIA>  
<S_PIA>    
<D_4347>1</D_4347>    
<C_C212>      
<D_7140>123444321</D_7140>      
<D_7143>ZZZ</D_7143>
</C_C212>
</S_PIA>  
<S_IMD>    
<D_7077>F</D_7077>      
<C_C273>      
<D_7008>Printing paper</D_7008>         P.NAZIV+P.NAZIV1
</C_C273>
</S_IMD>  
<S_IMD>    
<D_7077>A</D_7077>     
<C_C273>      
<D_7008>printing paper, 2mm</D_7008>
</C_C273>
</S_IMD>  
<S_QTY>    
<C_C186>      
<D_6063>47</D_6063>      47=Zaračunana količina ​
<D_6060>1000</D_6060>    '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/KolicinaArtikla[VrstaKolicine='47']/Kolicina  P.Q
<D_6411>C62</D_6411>     Enota mere, ki velja za zaračunano količino/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/KolicinaArtikla[VrstaKolicine='47']/EnotaMere​
​     VSI_EM.EM_ERAC od A.EM (če prazno pa 'PCE')
</C_C186>
</S_QTY>  
<S_ALI>    
<D_3239>NL</D_3239>
</S_ALI>  
<S_DTM>    
<C_C507>      
<D_2005>167</D_2005>      
<D_2380>2013-03-10</D_2380>     G.DAT_ODPR (če prazen pa G.DATV)​​​​
</C_C507>
</S_DTM>  
<S_DTM>    
<C_C507>      
<D_2005>168</D_2005>      
<D_2380>2013-04-10</D_2380>     G.DAT_ODPR (če prazen pa G.DATV)​​​
</C_C507>
</S_DTM>  
<S_FTX>    
<D_4451>ACB</D_4451>    ACB=Opomba vrstice računa ​  
<C_C108>      
<D_4440>first line</D_4440> '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OpisiArtiklov[OpisArtikla/OpisArtikla1='DODATNE_INFORMACIJE']/OpisArtikla/OpisArtikla2​     P.TEKST​
</C_C108>
</S_FTX>  
<S_FTX>    
<D_4451>ACF</D_4451>     
<C_C108>      
<D_4440>Thickness</D_4440>      
<D_4440_2>2 mm</D_4440_2>
</C_C108>
</S_FTX>  
<G_SG27>    
<S_MOA>      
<C_C516>        
<D_5025>203</D_5025>        203=Skupni znesek vrstice računa. ​
<D_5004>1000.00</D_5004> '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/ZneskiPostavke[VrstaZneskaPostavke='203']/ZnesekPostavke
   P.DDV_OSN+P.POPUST+P.RABAT+P.SUPRABAT  
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG27>  
<G_SG27>    
<S_MOA>      
<C_C516>        
<D_5025>38</D_5025>       38=Končni znesek ​ 
<D_5004>1250.00</D_5004> '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/ZneskiPostavke[VrstaZneskaPostavke='38']/ZnesekPostavke
     P.DDV_OSN+P.DAVEK
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG27>  
<G_SG29>    
<S_PRI>      
<C_C509>        
<D_5125>AAA</D_5125>       AAA=Neto izračun z vsemi odbitki/pribitki brez DDV  
<D_5118>1.0000</D_5118>      '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/CenaPostavke[VrstaCene='AAA']/Cena      fiksno 0.00
<D_5284>1</D_5284>    Količina postavke po izhodiščni ceni     '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OpisiArtiklov[OpisArtikla/OpisArtikla1='ENOTA_CENE']/OpisArtikla/OpisArtikla2​     fiksno 0
<D_6411>C62</D_6411>      fiksen tekst  C62
</C_C509>
</S_PRI>
</G_SG29>  
<G_SG29>    
<S_PRI>      
<C_C509>        
<D_5125>AAB</D_5125>        AAB=Bruto cena brez DDV​
<D_5118>1.1000</D_5118>       '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/CenaPostavke[VrstaCene='AAB']/Cena​   P.CENA
<D_5284>1</D_5284>        Enota mere, ki velja za zaračunano količino postavke po izhodiščni ceni       fiksno 1
 '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OpisiArtiklov[OpisArtikla/OpisArtikla1='ENOTA_CENE']/OpisArtikla/OpisArtikla2​
<D_6411>C62</D_6411>     fiksen tekst  C62
</C_C509>
</S_PRI>
</G_SG29>  
<G_SG30>    
<S_RFF>      
<C_C506>        
<D_1153>AVE</D_1153>        
<D_1154>Object 2</D_1154>
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG30>  
<G_SG30>    
<S_RFF>      
<C_C506>        
<D_1153>ON</D_1153>        
<D_1156>1</D_1156>
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG30>  
<G_SG30>    
<S_RFF>      
<C_C506>        
<D_1153>AWQ</D_1153>        
<D_1154>ACC7654</D_1154>
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG30> 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
<G_SG34>    DAVKI POSTAVKE
<S_TAX>      
<D_5283>7</D_5283>      
<C_C241>        
<D_5153>VAT</D_5153>  Vrsta davka postavke
</C_C241>           
<C_C243>        
<D_5278>25</D_5278> Stopnja DDV zaračunane postavke '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/DavkiPostavke/DavkiNaPostavki[VrstaDavkaPostavke='VAT']/OdstotekDavkaPostavke​    P.DAVEK100
</C_C243>      
<D_5305>S</D_5305>
Opis tipa davka:      
AE - OBRNJENA DAVČNA OBVEZNOST 76A ČLEN          VAT Reverse Charge                         DDV_KLAS in ('IOAP','IORP') and P.DAVEK101<>0          
E - OPROŠČEN PROMET BREZ PRAVICE DO ODBITKA    Exempt from tax                              DDV_KLAS in ('IONN','IORN') 
Z - OPROŠČEN S PRAVICO DO ODBITKA                      Zero rated goods                              DDV_KLAS in ('IOND','IORD','IORI')
O - NEOBDAVČLJIV PROMET                                       Services outside scope of tax             DDV_KLAS in ('IOIF') 
K - IZVOZ V EU                                                         VAT exempt for EEA intra-community supply of goods and services     DDV_KLAS in ('IOEC','IOED','IOEK','IOEO','IOES','IOET','IORL','IORM') 
G - IZVOZ V TRETJE DRŽAVE                                      Free export item, tax not charged      DDV_KLAS in ('IORS')
S - REDNI DAVEK (SPLOŠNA, NIŽJA, POSEBNA)           Standard rate                                   ostalo
L - ne uporabljamo                                                    Canary Islands general indirect tax​
M - ne uporabljamo                                                   Tax for production, services and importation in Ceuta and Melilla
</S_TAX>    
<S_MOA>      
<C_C516>        
<D_5025>125</D_5025>      125=Obdavčljivi znesek   
<D_5004>1000.00</D_5004> '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/DavkiPostavke/ZneskiDavkovPostavke[VrstaZneskaDavkaPostavke='125']/Znesek​   P.DDV_OSN
</C_C516>
</S_MOA>    
<S_MOA>      
<C_C516>        
<D_5025>124</D_5025>        124=Znesek davka
<D_5004>250.00</D_5004> '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/DavkiPostavke/ZneskiDavkovPostavke[VrstaZneskaDavkaPostavke='124']/Znesek   P.DAVEK
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG34>  
----------------------------------------------------------------------------------------------
<G_SG39>    
<S_ALC>      
<D_5463>A</D_5463>      
<C_C552>        
<D_1230>Loyal customer</D_1230>        
<D_5189>95</D_5189>   fiksen tekst  95
</C_C552>
</S_ALC>    
<G_SG41>      
<S_PCD>        
<C_C501>          
<D_5245>1</D_5245>   1=Odstotek popusta vrstice računa        
<D_5482>10</D_5482> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OdstotkiPostavk[Identifikator='A' and VrstaOdstotkaPostavke='1']/OdstotekPostavke
    100-(1-P.POP100/100)*(1-P.RABAT100/100)*(1-P.SUP_RAB100/100)*100
</C_C501>
</S_PCD>
</G_SG41>    
<G_SG42>      
<S_MOA>        
<C_C516>          
<D_5025>204</D_5025>   204= Znesek popusta     
<D_5004>100.00</D_5004>/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OdstotkiPostavk[Identifikator='A']/ZnesekOdstotka​  P.POPUST+P.RABAT+P.SUPRABAT
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG42>    
<G_SG42>      
<S_MOA>        
<C_C516>          
<D_5025>25</D_5025>          
<D_5004>1000.00</D_5004>     fiksno 0.00​
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG42>
</G_SG39>  
<G_SG39>    
<S_ALC>      
<D_5463>A</D_5463>
</S_ALC>    
<G_SG42>      
<S_MOA>        
<C_C516>          
<D_5025>509</D_5025>          
<D_5004>0.1000</D_5004>     fiksno 0.00​
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG42>
</G_SG39>  
<G_SG39>    
<S_ALC>      
<D_5463>C</D_5463>      
<C_C552>        
<D_1230>Packaging</D_1230>
</C_C552>      
<C_C214>        
<D_7161>ABL</D_7161>    fiksen tekst  ABL
</C_C214>
</S_ALC>    
<G_SG41>      
<S_PCD>        
<C_C501>          
<D_5245>2</D_5245>          
<D_5482>10</D_5482>    fiksno 0.00​
</C_C501>
</S_PCD>
</G_SG41>    
<G_SG42>      
<S_MOA>        
<C_C516>          
<D_5025>23</D_5025>          
<D_5004>100.00</D_5004>   fiksno 0.00​
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG42>    
<G_SG42>      
<S_MOA>        
<C_C516>          
<D_5025>25</D_5025>          
<D_5004>1000.00</D_5004>    fiksno 0.00​
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG42>
</G_SG39>
</G_SG26>
<G_SG26>  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
<S_LIN>    POZICIJA RAČUNA št. 2
<D_1082>2</D_1082> Identifikator vrstice računa ​     /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/Postavka/StevilkaVrstice 
</S_LIN>  
<S_PIA>    
<D_4347>5</D_4347>    
<C_C212>      
<D_7140>JB008</D_7140>      
<D_7143>SA</D_7143>
</C_C212>
</S_PIA>  
<S_IMD>    
<D_7077>F</D_7077>      F=Naziv postavke ​
<C_C273>      
<D_7008>Parker Pen</D_7008> /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OpisiArtiklov[KodaOpisaArtikla='F']/OpisArtikla/OpisArtikla1​
</C_C273>
</S_IMD>  
<S_IMD>    
<D_7077>A</D_7077>    A=opis postavke   
<C_C273>      
<D_7008>Perker Pen, Black, model Sansa</D_7008>  /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OpisiArtiklov/OpisArtikla/OpisArtikla1​
</C_C273>
</S_IMD>  
<S_QTY>    
<C_C186>      
<D_6063>47</D_6063>      
<D_6060>100</D_6060>      
<D_6411>C62</D_6411>
</C_C186>
</S_QTY>  
<S_ALI>    
<D_3239>NL</D_3239>
</S_ALI>  
<S_DTM>    
<C_C507>      
<D_2005>167</D_2005>      
<D_2380>2013-03-10</D_2380>
</C_C507>
</S_DTM>  
<S_DTM>    
<C_C507>      
<D_2005>168</D_2005>      
<D_2380>2013-04-10</D_2380>
</C_C507>
</S_DTM>  
<S_FTX>    
<D_4451>ACB</D_4451>      
<C_C108>      
<D_4440>Second line</D_4440>
</C_C108>
</S_FTX>  
<G_SG27>    
<S_MOA>      
<C_C516>        
<D_5025>203</D_5025>        
<D_5004>500.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG27>  
<G_SG27>    
<S_MOA>      
<C_C516>        
<D_5025>38</D_5025>        
<D_5004>625.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG27>  
<G_SG29>    
<S_PRI>      
<C_C509>        
<D_5125>AAA</D_5125>        
<D_5118>5.0000</D_5118>
</C_C509>
</S_PRI>
</G_SG29>  
<G_SG30>    
<S_RFF>      
<C_C506>        
<D_1153>AVE</D_1153>        
<D_1154>Object 2</D_1154>
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG30>  
<G_SG30>    
<S_RFF>      
<C_C506>        
<D_1153>ON</D_1153>        
<D_1156>2</D_1156>
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG30>  
<G_SG30>    
<S_RFF>      
<C_C506>        
<D_1153>AWQ</D_1153>    AWQ=Računovodski sklic kupca za vrstico računa ​    
<D_1154>ACC7654</D_1154>'/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/OpisiArtiklov[OpisArtikla/OpisArtikla1='KNJIZENJE']/OpisArtikla/OpisArtikla2​
</C_C506>
</S_RFF>
</G_SG30> 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
<G_SG34>    DAVKI POSTAVKE
<S_TAX>      
<D_5283>7</D_5283>      
<C_C241>        
<D_5153>VAT</D_5153>
</C_C241>           
<C_C243>        
<D_5278>25</D_5278>
</C_C243>      
<D_5305>S</D_5305>
</S_TAX>    
<S_MOA>      
<C_C516>        
<D_5025>125</D_5025>        
<D_5004>500.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>    
<S_MOA>      
<C_C516>        
<D_5025>124</D_5025>        
<D_5004>125.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG34>
--------------------------------------------------------------------------------
</G_SG26>
<G_SG26>  
----------------------------------------------------------------------------------
<S_LIN>    POZICIJA RAČUNA št. 3
<D_1082>3</D_1082> Identifikator vrstice računa ​     /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PostavkeRacuna/Postavka/StevilkaVrstice 
</S_LIN>  
<S_PIA>    
<D_4347>5</D_4347>    
<C_C212>      
<D_7140>JB009</D_7140>      
<D_7143>SA</D_7143>
</C_C212>
</S_PIA>  
<S_IMD>    
<D_7077>F</D_7077>      
<C_C273>      
<D_7008>American Cookies</D_7008>
</C_C273>
</S_IMD>  
<S_QTY>    
<C_C186>      
<D_6063>47</D_6063>      
<D_6060>500</D_6060>      
<D_6411>C62</D_6411>
</C_C186>
</S_QTY>  
<G_SG27>    
<S_MOA>      
<C_C516>        
<D_5025>203</D_5025>        
<D_5004>2500.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG27>  
<G_SG27>    
<S_MOA>      
<C_C516>        
<D_5025>38</D_5025>        
<D_5004>2800.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG27>  
<G_SG29>    
<S_PRI>      
<C_C509>        
<D_5125>AAA</D_5125>        
<D_5118>5.0000</D_5118>
</C_C509>
</S_PRI>
</G_SG29>  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
<G_SG34>    DAVKI POSTAVKE
<S_TAX>      
<D_5283>7</D_5283>      
<C_C241>        
<D_5153>VAT</D_5153>
</C_C241>           
<C_C243>        
<D_5278>12</D_5278>
</C_C243>      
<D_5305>S</D_5305>
</S_TAX>    
<S_MOA>      
<C_C516>        
<D_5025>125</D_5025>        
<D_5004>2500.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>    
<S_MOA>      
<C_C516>        
<D_5025>124</D_5025>        
<D_5004>300.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG34>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
</G_SG26>
<S_UNS>  
<D_0081>D</D_0081>       fiksen tekst   D​
</S_UNS>
<G_SG50>  
<S_MOA>    
<C_C516>      
<D_5025>79</D_5025>  79=Vsota neto zneskov vseh postavk računa.   '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='79']/ZneskiRacuna/ZnesekRacuna​    sum(P.DDV_OSN+P.POPUST+P.RABAT+P.SUPRABAT)
<D_5004>4000.00</D_5004> 
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG50>
<G_SG50>  
<S_MOA>    
<C_C516>      
<D_5025>389</D_5025>    389= Skupni znesek računa brez DDV   /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='125']/ZneskiRacuna/ZnesekRacuna   sum(P.DDV_OSN)
<D_5004>4000.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG50>
<G_SG50>  
<S_MOA>    
<C_C516>      
<D_5025>388</D_5025>      388=Skupni znesek računa z DDV.   /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='86']/ZneskiRacuna/ZnesekRacuna​     sum(P.DDV_OSN+P.DAVEK)+izravnava
<D_5004>4675.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG50>
<G_SG50>  
<S_MOA>    
<C_C516>      
<D_5025>9</D_5025>      
<D_5004>2337.50</D_5004> 9=Preostali znesek, ki mora biti plačan.  '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='9']/ZneskiRacuna/ZnesekRacuna​    sum(P.DDV_OSN+P.DAVEK)+izravnava
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG50>
<G_SG50>  
<S_MOA>    
<C_C516>      
<D_5025>260</D_5025>   260=Vsota popustov na računu. '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='53']/ZneskiRacuna/ZnesekRacuna   sum(P.POPUST+P.RABAT+P.SUPRABAT)
<D_5004>150.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG50>
<G_SG50>  
<S_MOA>    
<C_C516>      
<D_5025>259</D_5025>   259= Vsota vseh dajatev na ravni dokumenta v računu.  '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='131']/ZneskiRacuna/ZnesekRacuna​  
<D_5004>150.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG50>
<G_SG50>  
<S_MOA>    
<C_C516>      
<D_5025>2</D_5025>      2=Skupni znesek DDV izražen v obračunski valuti, sprejeti ali zahtevani v državi prodajalca. 
<D_5004>628.62</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG50>
<G_SG50>  
<S_MOA>    
<C_C516>      
<D_5025>113</D_5025>      113=Vsota zneskov predplačil   '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='113']/ZneskiRacuna/ZnesekRacuna​    
     če je G.DBP_BMP='DBP' je sum(P.DDV_OSN+P.DAVEK)+izravnava, sicer pa G.AVANS
<D_5004>2337.50</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG50>
<G_SG50>  
<S_MOA>    
<C_C516>      
<D_5025>366</D_5025> 366=Znesek, ki ga je potrebno dodati skupnemu znesku računa zaradi zaokrožitve zneska za plačilo     '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='165']/ZneskiRacuna/ZnesekRacuna​  
     izravnava        (sum(P.NETO) - (round(sum(P.DAVEK),2) + sum(P.DDV_OSN)))
<D_5004>0</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG50>
<G_SG50>  
<S_MOA>    
<C_C516>      
<D_5025>176</D_5025>      176=Skupni znesek DDV za račun   '/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekZneskovRacuna[ZneskiRacuna/VrstaZneska='176']/ZneskiRacuna/ZnesekRacuna​   sum(P.DAVEK)
<D_5004>675.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG50>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<G_SG52>  VSOTA DAVKOV XDDV_SPL, XDDV_NIZ, XDDV_PNIZ, 0
<S_TAX>    DDV 
<D_5283>7</D_5283>   
<C_C241>
<D_5153>OTH</D_5153> obvezen zapis v primeru 76 a člena
</C_C241>
<C_C243>
<D_5278>9.50</D_5278>
</C_C243>
<D_5305>AE</D_5305>
</S_TAX> 
<S_MOA>    
<C_C516>      
<D_5025>125</D_5025>    125= Znesek obdavčljive osnove za kategorijo DDV /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekDavkovRacuna[ZneskiDavkov/VrstaZneskaDavka='125']/ZneskiDavkov/ZnesekDavka​    sum(P.DDV_OSN) za posamično stopnjo davka
<D_5004>1500.00</D_5004> 
</C_C516>
</S_MOA>  
<S_MOA>    
<C_C516>      
<D_5025>124</D_5025>    124=Skupni znesek davka za dano kategorijo DDV.   ​'/IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekDavkovRacuna[ZneskiDavkov/VrstaZneskaDavka='124']/ZneskiDavkov/ZnesekDavka    sum(P.DAVEK) za posamično stopnjo davka
<D_5004>375.00</D_5004>
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG52>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<G_SG52>   VSOTA DAVKOV​ - združeni po DAVEK100 in tipu davka-D_5305
<S_TAX>    
<D_5283>7</D_5283>    
<C_C241>      
<D_5153>VAT</D_5153>     OTH-v primeru tipa davka AE za specifikacijo po DAVEK100, v vseh ostalih primerih pa VAT
</C_C241>     
<C_C243>      
<D_5278>12</D_5278> Odstotna stopnja DDV, prikazana kot odstotek, ki velja za ustrezno kategorijo DDV. /IzdaniRacunEnostavni/Racun/PovzetekDavkovRacuna[DavkiRacuna/VrstaDavka='VAT']/DavkiRacuna/OdstotekDavka     DAVEK100-% davka
</C_C243>    
<D_5305>S</D_5305> Identifikacijska koda kategorije DDV​          tip davka (enake vrednosti kot na poziciji v D_5305) 
</S_TAX>  
<S_MOA>    
<C_C516>      
<D_5025>125</D_5025>      
<D_5004>2500.00</D_5004>    DDV_OSN-davčna osnova
</C_C516>
</S_MOA>  
<S_MOA>    
<C_C516>      
<D_5025>124</D_5025>      
<D_5004>300.00</D_5004>     DAVEK-davek
</C_C516>
</S_MOA>
</G_SG52>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<S_UNT>  
<D_0074>151</D_0074>       fiksen tekst   D​151
<D_0062>TOSL110</D_0062>        G.STEVEC​
</S_UNT>
</M_INVOIC>
</Invoice>

Koristne povezave:

- Kontrola eRačunov: 

- Pretvornik (1.6 v 2.0 in obratno):
https://www.pretvornik-eracun.si/convert​
Posebnost:

 

  • če je TRR partnerja - proračunskega uporabnika, se v ovojnico vpiše BIC UJPLSI2DICL pod <receiver_agent>, v eRačun pa BIC koda banke stranke, Banka Slovenije  iz šifranta Banke.​ 
Ovojnica ostane enaka kot v verziji 1.6:

Katera BIC koda se uporablja v ovojnici eRačuna, kadar je prejemnik ali izdajatelj eRačuna proračunski uporabnik?

V primeru, da je izdajatelj eRačuna proračunski uporabnik, se v polje Značke »sender_agent« obvezno vpiše BIC koda UJPLSI2DICL. V primeru, da je prejemnik eRačuna proračunski uporabnik, se v polje značke »receiver_agent« obvezno vpiše BIC koda UJPLSI2DICL. V nasprotnih primerih UJP eRačun zavrne.

BIC koda Banke Slovenije BSLJSI2XXXX se v ovojnici eRačuna uporablja samo v sklopu podatkov za plačilo (polji »creditor_agent«/«debtor_agent«), če je banka plačnika oziroma banka prejemnika plačila UJP.

Podrobnejša pojasnila glede zahtevanih in opcijskih podatkov v strukturi ovojnice eRačuna so dostopna na http://www.ujp.gov.si/DocDir/e-racuni/Struktura%20ovojnice%20ICL%20%20Bankart.doc​


Davčni klasifikatorji in tipi davkov: