Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KP_Prejeta_posta_polja

MIT navodila za uporabo programa MIT
Prejeta pošta - vnosna polja:
 
 
naziv polja              polje                  valid
 
Zap. št.                    ZST_ID*
Št. knjižbe                STEVEC!
Dat.prejema             DAT_PREJ           NI_PRAZEN_SQL
Datum računa           DAT_RAC
Datum veljave          DATV 
Zadeva                    NAZIV5
Način izmenjave        NACPRIH             .VA_NACPRIH
Vrsta pošiljke            VRS_POS            .va_vrs_pos
Pošiljatelj                  SIFRK~               .VA_SIFRK
Naslovnik                  NAZIVA
Naslovnik                  NAZIVB
Kontaktna oseba        KONT_OS
Naslov                      NASLOV
Pošta                        POSTA
Šifra pošte                SIF_POSTE~          JE_SQL('KAD_POSTE';;;;.T.)
Šifra države              SIFDRZ~               .VA_SIFDRZ
Opombe                    DRUGO
Znesek                     ZNESEK
Denarna enota           DEVIZA                                                JE_SQL'VSI_DEVIZE';;;;.T.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Št. računa dob.          STRAC_D
Sklic. štev.                SKLIC

Model                       ODOBR1              .VA_ODOBR1​
TRR partnerja            
ZIRO                   .VA_ZIRO 
Valuta                       VALUTA
Odgovoriti do             DAT_ROK
Dat. rešitve               DAT_RES
Zadolženi                  SIF_DEL                .VA_SIF_DEL
Stroškovno mesto      STRM~                  .VA_STRM

 
 
V primeru, da želimo, da se nam polje STEVEC vsak dan začne s številko 1, v sistemski spremenljivki XSTEVDOK nastavimo vrednost. Več si lahko preberemo na povezavi: Številčenje dokumentov.
 
 
 
 
 nazaj na navodila za Prejeto pošto