Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

KP_Katalog procesov podrobno

Finančni podsistem - Knjige pošte

Modul Knjiga pošte zajema ločeno evidenco prejete in oddane pošte. Vnos prejete pošte izvajamo dnevno, ločimo ločimo jo glede na vrsto pošiljke s posebnimi oznakami. Vzpostavljena je avtomatska povezava na programski modul Zajem prejetih faktur.
Pri vnosu oddane pošte imamo možnost vnosa mase (v gramih), količine in zneska poštnine v primeru, da podjetje tehta oddano pošto. Vzpostavljena je povezava na modul Fakturiranje za oddano pošto. Spremljamo lahko nerešene zadeve po zadolžencih, izpisujemo nalepke za kuverte in si izvozimo opomnike v Outlook. Na podlahi predloge Pošte Slovenije pripravimo izpis Popis oddanih pošiljk z rekapitulacijo. Vzpostavljena je povezava na IOP obrazce in Opomine v Saldakontih. Velika prednost programskega modula je prilagoditev polj za vnos in evidenco glede na način dela naročnika.

OKP 000 - Knjiga pošte 

VNOS IN OBDELAVA PREJETE IN ODDANE POŠTE

  • Vnos pošte je omejen na konkreten dan, ki si ga uporabnik izbere. Za vso prejeto pošto poteka dvojno številčenje: zaporedna številka vse pošte in zaporedna številka pošte na dan vnosa
  • Določita se dva ključna šifranta: Način izmenjave in Vrsta pošiljke
  • Vsa polja, ki so predvidena za vnos, se nastavljajo po želji naročnika
  • Vzpostavljena je povezava s paketom Fakturiranje in Zajemom prejetih faktur
  • Prejeta pošta: možnost izvoza opomnika v Outlook, prenos podatkov v ZAJ glede na vrsto pošiljke
  • Oddana pošta: Prenos računov iz fakturiranja, Izpis nalepk za kuverte, Izvoz opomnikov v Outlook, Uvoz podatkov iz Excel-a, možnost označitve pošte S povratnico ali brez povratnice.
  • Oddana pošta: povezava z Opomini in IOP obrazci v Saldakontih
  • Spremljanje odgovornega za prejeto ali oddano pošto, spremljanje roka za rešitev, do kdaj je potrebno odgovoriti na določeno pošto, seznam nerešenih zadolžitev.
  • Priprava priponk kot elektronskih prilog in pošiljanje prilog po e-pošti
  • Poročila zajemajo Dnevnik prejete pošte, Dnevnik oddane pošte in Seznam pošte.