Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KP_Prenos_v_ZAJ

MIT navodila za uporabo programa MIT

Desni meni - Prenos v Zajem prejetih računov

Prejete račune dokončno obdelamo v modulu Zajem prejetih računov. Da pa ne vnašamo ponovno osnovnih podatkov na glavo prejetega računa, lahko izvedemo prenos že vnešenih podatkov.
 
KP15.JPG

Slika 1 - Desni meni in opcija za prenos podatkov

Prenašamo samo dokumente, ki imajo posebno vrsto pošiljke. V prikazanem primeru imamo prejete račune definirane pod Vrsto pošiljke PR.

KP16.JPG

Slika 2 - Izbor Vrste pošiljke dokumentov

V primeru uspešnega prenosa podatkov program javi obvestilo:

KP17.JPG

Slika 3 - Obvestilo o uspešnem prenosu

Podatki se v tem trenutku nahajajo v vmesni tabeli _ZAJ_PF_GL in čakajo na uvoz v modulu Zajem prejetih računov.

​Ob prenosu se na prejeti račun (glavo) vpišejo še naslednji podatki:konto (najpogostejši konto iz sistemske), Iznaka (najpogostejša oznaka iz sistemske), Simbol (najpogostejši simbol iz sistemske), Davčni datum (iz datuma prejema), iz Partnerji - dni za valuto (če je vpisano), Datum v podpis (tekoči datum), Koda namen (vedno SUPP), Namen (naziv Kode namena).

 

 Pojasnila uporabnosti ikon:

1. Priponke

 
 
Za pripenjanje dokumentov obstajata dve priponki:

- Priponke in dogodki iz ZAJ in
- Priponke in dogodki

 KP18.JPG

 Slika 4 - Ikone za priponke

Ko v Prejeto pošto vnesemo podatke o dokumentu, ga lahko skeniramo in pripnemo nanj priponko. Po prenosu podatkov v ZAJ je ta priponka vidna tudi na prejetem računu.
V tem primeru priponke nimamo več pod ikono Priponke in dogodki, ampak jo lahko vidimo preko povezave z ZAJ s priponko Priponke in dogodki iz ZAJ.

 

2. Pošiljanje računa po e-pošti

 

Omogočeno je pošiljanje obvestila o prispeli ali oddani pošiljki.

 

KP65.JPG

Slika 5 - Ikona za pošiljanje računa po e-pošti

Avtomatski vpis e-naslova se izvede v primeru, da imamo za zaposlenega (šifra delavca) v šifrantu Delavci vpisan njegov e-naslov.
 
Besedilo se izpiše samo v primeru, če so vneseni podatki Zadeva, Opombe, Znesek, Datum rešitve in stroškovno mesto. Dodajo se lahko tudi priloge \ priponke. Če je priponka vnesena že prej, se pri posredovanju sporočila že "sama pripne" na mail.
 
KP66.JPG

Slika 6 - Avtomatsko popšiljanje e-sporočila s prilogo in besedilom


 

 

 

  nazaj na navodila za Prejeto pošto

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Navodilo za uvoz podatkov v modulu navodila za Zajem prejetih računov: Uvoz podatkov iz Knjige pošte