Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

Gotovinski_računi_Hitri vnos

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Gotovinski računi - Maloprodajni vmesnik

Vklop maloprodajnega vmesnika: XDAVCNABLV​ (VSI). 
Ob samem vstopu v program z Orkester.exe program v zavihku Priljubljene pripravi bližnjice do maloprodajnih blagajn v katerih smo navedeni kot blagajniki. 
S klikom na določeno bližnjico blagajne direktno vstopimo na masko za hitri vnos gotovinskega računa. 

Uporabnik mora imeti določeno pravico: FA.GF - Dokumenti \ Fakture: vnos gotovinskih računov  in MBK.GF - za program MBK. Če ima uporabnik nastavljeni obe pravici, bo hitri dostop do gotoviskih blagajn kot prioritetnega ponudil program MBK. 

Ker se določeni podatki avtomatsko polnijo, jih je potrebno ustrezno prednastaviti:
- šifrant Delavcev: obvezno mora biti odprto polje IME in PRIIMEK1 zaradi izpisa naziva blagajnika. Blagajnik mora imeti vpisano tudi davčno številko. 
- Konto terjatev: vpišemo ga v šifrant Oznake​. Ne bere se iz pogodbe. 
- Način plačila: vse načine plačil (tip 2) vnesemo v šifrant Transakcije​: Gotovina, Kartica,...
- Vrste plačil: način plačila povežemo s šifrantom v Blagajni - Vrste plačil. Gumbi na hitrem vnosu Gotovina, Kartiva, Eurocard,... se odprejo na podlagi tega šifranta.  
- Ceniki (pogodbe): Odpremo cenik z artikli v šifrantu Pogodbe - ceniki oziroma  Prodajne pogodbe - ceniki​. V glavi pogodbe morajo biti zapolnjena obvezno naslednja polja: Partner (vpisan maloprodajni kupec v sistemski spremenljivki XSIFRK_MP na VSI), Oznaka za vnos oznake računa (IR, IF, GF, ...), Dni za valuto, Stroškovno mesto, Tuj jezik in Način odpreme. Če ima podjetje vodenje po projektih, mora imeti v glavi pogodbe odprto tudi polje Projekt. 
- Artikli: vpisana davčna oznaka na šifri artikla
- Opis: če imamo v glavi izdane fakture odprto polje Opis, potem nam Hitri vnos omogoča dodaten opis, na primer ime in priimek fizične osebe, ki se izpiše na izpisu (XOPIS=left(&tcAlias..OPIS,30)
- Lokacija:  lokacijo program vzame po naslednjem vrstnem redu:
1.  vpisana lokacija na poziciji prodajne pogodbe:  Prodajne pogodbe - ceniki
2.  vpisana lokacija na maloprodajni blagajni: Ostalo/Blagajne - Nastavitve
3.  vpisana lokacija na artiklu

V primeru, da na pozicijo pogodbe dodamo artikel in ne vpišemo lokacijo (pustimo prazno) in pod pogojem, da lokacija ni vpisana niti na artiklu niti v šifrantu Blagajna, potem se dodani artikel ne ponudi na izbor.​

V primeru, da ima naročnik skladišče definirano na poziciji prodajne pogodbe, sta na voljo dva valida (za polje SIFSKL):
JE_SQL("VSI_LOKACIJE";;;;.T.): osnovni valid, pri katerem vnos lokacije ni obvezen
.VA_SIFSKL_STEK: valid, ki deluje tako, da zahteva vnos lokacije pri dodajanju novega artikla na pogodbo, če je partner na pogodbi “maloprodajni partner” (vpisana šifra v spremenljivko XSIFRK_MP).
Za druge partnerje vnosa lokacije ne zahteva. ​

- Tip dokumenta: vpisana koda, če želimo uporabljati uporabniški izpis iz Napisov na dokumentih.

GOTOVINSKI_RAČUNI_904_1.jpg

V primeru, da želimo do hitrega vnosa gotovinskih faktur v programu, imamo na pregledu neknjiženih gotovinskih računov dva dostopa:

Hitri_vnos_GF_1.JPGRedni dostop preko programa Orkester po potrditvi odpre naslednjo masko za vnos:

Partner: vpisani partner v nastavitev XSIFRK_MP oziroma partner naveden na maloprodajni pogodbi. Partnerja lahko izberemo iz šifranta Partnerji v primeru, da moramo račun izstaviti podjetju.
Nov partner: možnost vnosa novega partnerja
Pogodba: maloprodajna pogodba, na kateri je naveden splošni partner za Maloprodajo.
Z izdajo 911-000 je narejena naslednja dopolnitev:
Če je v šifrantu Blagajne (\ Ostalo \ Blagajne – nastavitve) za Maloprodajno blagajno vpisana pogodba, se na maloprodajnem vmesniku ponudi samo vpisana pogodba – cenik. 

Če pogodba na blagajni ni fiksirana, se na maloprodajnem vmesniku ponudijo vse prodajne pogodbe.​

Opis: če je polje na glavi izdanega računa odprto, se odpre na Hitrem vnosu tudi polje Opis, v katerega lahko vpišemo Ime in priimek osebe. 


Hitri_vnos_GF_2.JPG

Z izdajo 909 je dodan tudi pomočnik za iskanje partnerja po davčni številki. Ker se davčne začnejo za zavezance z SI, je najprej v iskalnik potrebno vpisati SI in potem številko. 

9940601_1.JPGVzpostavljena sta dva načina iskanja artikla: 
- Črtna koda: v primeru, da imamo vzpostavljeno iskanje artikla s čitalcem črtne kode, se poleg polja Koda označi s kljukico in polje se odpre za vnos. Program išče kodo v šifrantu Artiklov v polju Črtna koda (BAR_KODA). 

Gotovinski_računi_koda1.JPG


- Išči: postavljeno iskanje na naziv artikla pri čemer se za najdene artikle v sredinskem delu maske pokažejo gumbi z šifro in nazivom artikla. Artikel izberemo s klikom na gumb. 


Z izdajo 909 smo poleg naziva , šifre in cene artikla na bližnjico dodali še podatek o lokaciji in zalogi na lokaciji ter mersko enoto. ​​Zaloga se osveži, ko je račun knjižen, med dodajanjem pozicij (na primer dali bi en artikel na 3 pozicije) se zaloga še ne osvežuje.

9940601_2.JPG


- Artikel: iskanje po šifri artikla s klasično Hitro pomočjo. 

Polje Cena se avtomatsko polni v primeru, ko imamo na ceniku za artikel določeno ceno. Če je cena 0, program odpre polje za vnos. 


V primeru, da imamo na poziciji pogodbe vneseno eno šifro artikla večkrat, z različnimi količinami in cenami, se ta cena pri spremembi količine izbranemu artiklu spremeni. 

Polje Popust se avtomatsko polni v primeru, ko imamo na ceniku določen popust za artikel. 

Za vsak končan vnos pozicije potrdimo gumb Dodajanje. Vse vnesene pozicije so vidne v oknu na desni strani pregleda. Za vsako Dodajanje se izvede preračun zneska skupaj, DDV in zneska za plačilo. 
Na pregledu pozicij je v dodatnem meniju vzpostavljena možnost dodatnega besedila za pozicijo. 

Z gumbom Brisanje izbrišemo pripravljeni artikel za račun.

Popust
Z izdajo 906-000 je vzpostavljena možnost dodajanja popusta ali zamenjave popusta. Popust s temi gumbi dodamo vedno na koncu vnosa pozicij. 
1. Zamenjaj popust: V primeru, da se po vnosu na vseh pozicijah želi spremeniti % popusta, lahko to naredimo sočasno za vse pozicije z gumbom Zamenjaj popust. 
Pred zaključkom računa program doda na vse pozicije artiklov vpisani popust iz maske in naredi preračun fakture. Obstoječim popustom se nov popust prepiše. 
2. Dodaj popust: V primeru, da imamo na pozicijah že vpisane popuste, se s to opcijo dodajanja prišteje vpisani popust. Naredi se preračun vseh pozicij. 
MALOPRODAJA_VMESNIK_905.JPG

MALOPRODAJA_VMESNIK_905_906a1.JPG

Po potrditvi Zamenjaj popust ali Dodaj popust je vzpostavljeno še obvestilo:

9936859_1.JPG


Gotovina: 
V primeru, da smo prejeli gotovino, program odpre vnos zneska za plačilo. Program izračuna razliko zneska za vračilo. 

Hitri_vnos_GF_6.JPG

Delno plačilo: z izdajo 907-000 je dodana še možnost vnosa delnega plačila. V tem primeru se odpre okno za vnos razlike do gotovinskega plačila. 
Vzpostavljena je nova tabela, v katero se po zaporedni številki računa vpišejo šifre načina plačila in zneski. V tem primeru je na osnovni tabeli MBK_FA_GL način plačila prazen. 
V Blagajni se pripravi toliko različnih prejemkov, kot je različnih načinov plačila. 
V zavihku Pregled je dodana v desni klik možnost spremembe delnega plačila. 
Storno računa z delnim plačilom: način plačila je v tem primeru prazen in ga je potrebno vpisati pred knjiženjem. 

9932113_1.JPG


Po končanem vnosu izberemo gumb z namenom plačila Gotovina ali Kartica
Če imamo v ​Blagajna in šifrant Vrste plačil vpisanih več različnih kartic, program ponudi po potrditvi Kartice izbor vseh kartic:​

Hitri_vnos_GF_2_nov905.JPG

S tem potrdimo zaključek vnosa računa. Račun se davčno potrdi in knjiži.
Če uporabljamo uporabniški izpis, je potrebno izpis pripraviti in vpisati v Napise na dokumentihTip dokumenta se vpiše v tabelo MBK_FA_GL (v polje TIP_DOK) v trenutku, ko uporabnik na hitrem vnosu potrdi izpis z izborom vrste plačila (Gotovina, Kartica).​
Osnovni izpis je vedno vpisan v sistemsko spremenljivko XREPORTI (MBK in v FA).

Hitri_vnos_GF_5.JPG

Na posebnem zavihku Pregled imamo za dan in za blagajnika povzetek vseh vnesenih faktur. 

Z desnim klikom je omogočen:
- ponovni izpis računa
- Sprememba načina plačila

Hitri_vnos_GF_4.JPG

Spremembo načina plačila naredimo v primeru, ko si kupec v trenutku že izvedene potrditve na FURS premisli glede načina plačila. Ker se podatek o načinu plačila ne pošilja na FURS (v XML), se ga lahko spremeni. Sprememba je dovoljena tako na knjiženem kot na neknjićženem računu. Ni pa dovoljena v primeru, ko je v Blagajni za ta račun že narejen prejemek ( v BP_VKNJIZ1 je FA_ZST_ID<>0).

Hitri_vnos_GF_4_plac1.JPG

1. Blagajniški dnevnik (FA_DNEVNIKBD): izpis izdanih faktur za blagajno. Na koncu izpisa dnevnika se najaha specifikacija po vrsti plačil.
2. Dnevnik po blagajniku (FA_DNEVNIKDPB): izpis dnevnika izdanih faktur, ki jih je pripravil blagajnik.  Na koncu izpisa dnevnika se najaha specifikacija po vrsti plačil.​
3. Ponovno pošiljanje na FURS: v primeru, da nismo uspeli vzpostaviti povezave s FURS-om ali smo imeli nepopolno fakturo, lahko ponovno pošiljanje sprožimo preko te opcije. 
4. Zaključek blagajne: je bližnjica do paketa Blagajna, kjer program iz izdanih računov pripravi blagajniški prejemek.
Piprava blagajniškega prejemka davčne blagajne
Hitri_vnos_GF_14.JPG