Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

ADM_Povezave

​​​​​​​​​

​​Administracija: Povezane baze - Povezave z drugimi sistemi

V dodatnem meniju Povezave z drugimi sistemi se vnesejo povezave do drugih sistemov, tudi do baz Saop (prej iCenter).

Izbere se MIT Baza SQL. Od baze iCenter se vnese ID organizacije, Uporabniško ime in Strežnik SQL kjer je nameščen program Saop (prej iCenter) in preko katerega bosta programa komunicirala.

Vnos lahko naredi uporabnik s pravico ADMINSQL. V sistmesko spremenljivko XSAOP ni več potreben zapos za sprožanje prenosov. XML-ji se zapišejo v tabelo VSI_API (shrani se večinoma tudi XML).


Povezava s Saop.PNG

Slika 1: Nastavitve povezav za klic API metod​


Baza SQL: ime MIT baze

Oznaka postopka: 002

Opis: Poljubno, recimo Delavci iz iCentra v MIT VSI_DELAVCI

ID organizacije: številka firme v iC (npr. 002)

Strežnik SQL: lahko prazno, ker so baze MIT in iC na istem strežniku

Naslov API: najprej je vaš IP, nato pa klic apija. Za delavce: …/iCenterAPI/api/employees/getemployees​​

Aktiven: 0 - povezava je aktivna; 1 - povezava ni (več) aktivna

Log: 0 - napake se ne beležijo; 1 - napake se beležijo v txt datoteko (običajno v mapi Poročila)

Geslo za uporabniško ime po katerem se bo izvajala povezava se vnese preko dodatnega menija oziroma ikone za spremembo gesla (klicaj v rumenem krogu).

Vnos povezav - desni meni.PNG 

Slika 2: Vnos povezav - desni meni Vnos gesla
 

Za povezavo s Saop preko API-jev mora biti nameščen IIS strežnik, ki ima dostop do aplikativnega strežnika. API-je namesti tehnična podpora, sočasno odpre tudi posebnega uporabnika in določi njegovo geslo.

​Prenosi se izvajajo preko dodatnih postopkov, ki se imenujejo _ICXX, pri čemer je XX številka postopka. Za prenos delavec preko APIja GetEmployees se npr. uporablja dodatni postopek _IC02 Prenos Employees iCenter - ORK​.

V dodatnem postopku se v zavihku Forme določi kje se dodatni postopek prikaže in uporablja za prenos na klik.

Opcije prenosov.PNG

Slika 3: Seznam prenosov (oznaka in naziv)

Seznam pripravljenih prenosov (oznaka in naziv postopka)

001 - Šifrant Stroškovnih mest iz iCentra v MIT

Vezan na dopo _IC01 Prenos SM iCenter- ORK.

Naslov API: .../iCenterApi/api/costcenters​

002 - Šifrant Delavci iz iCentra v MIT (Employees - VSI_DELAVCI)

Vezan na dopo _IC02 Prenos Employees iCenter - ORK.

Program vpraša, kako naj bo zapisan vrstni red v polju Naziv: najprej ime in potem priimek ali najprej priimek in potem ime. Izbere se vrstni red, kakršen je predhodno uporabljen.

Če je bil pomotoma izbran napačen vrstni red, se samo še enkrat izvede prenos s tem dodatnim postopkom, le da se izbere pravilen vrstni red.

Preveri se, če kakšen od zaposlenih, ki obstaja v Saop še ni zapisan v Saop Proizvodnja oz. če je na katerem od obstoječih zaposlenih sprememba na kateremkoli podatku, ki se prenašajo.

Prenašajo se:

-        Šifra zaposlenega

-        Ime

-        Priimek

-        Delovno mesto (prenese se tudi, če v šifrantu šifra ne obstaja, se pa na koncu spiše obvestilo, katerih šifer ni v šifrantu delovnih mest)

-        Stroškovno mesto (šifrant mora biti ob prenosu pravilno izpolnjen)

-        Aktiven

-        Status

-        Delovni čas

-        Izstop

-        Vstop

-        Naslov

-        Pošta

-        Kraj

-        Začasni naslov

-        Začasna pošta

Katere podatke vidi uporabnik, ki ima dostop do šifranta delavcev, je določeno s pravico (samo osnovni podatki ali osebni podatki) in seznamom polj v teh dveh nizih.

Naslov API: …/iCenterAPI/api/employees/getemployees​​

003 - Šifrant Delavci iz iCentra v MIT (WorkShopWorker - VSI_DELAVCI)

Vezan na dopo _IC03 Prenos WorkShopWorker iCenter - ORK.

004 - Šifrant Partnerji (sinhronizacija)

Naslov API: .../iCenterApi/api/Customers/GetCustomers

005 - Šifrant Artikli iz iCentra v MIT

Vezan na dopo ARTPR Prenos artiklov saop - MIT ali _SAAR Prenos artiklov SAOP - MIT

Naslov API: .../iCenterApi/api/item/getitems

006 - Plačilo avansa iz iCentra v MIT

007 - D​okumenti Delovni nalogi iz iCentra v MIT

Vezan na dopo _IC04 Prenos DN iCenter - ORK in _IC05 Plan proizvodnje v iCenter.

008 - Temeljnica izdane fakture iz MIT v iCenter

Naslov API: .../iCenterApi/api/journals/AddJournal

009 - Šifrant Pošte (sinhronizacija)

Naslov API: .../iCenterApi/api/postalcodes 

010 - Šifrant Transakcijski računi partnerjev (sinhronizacija)

Naslov API: ...

011 - Prenos zneskov prevzemnic iz MIT v iCenter

Vezan na dopo _IC06 Prenos prevzemnic iCenter.​

Naslov API: .../iCenterApi/api/BankAccounts

012 - Prenos zneskov storitvenih nabavnih naročil iz MIT v iCenter

Vezan na dopo _IC07 Prenos naročila v iCenter.

​Naslov API: .../iCenterApi/api/IncomingInvoiceDeliveryNote/AddIncomingInvoiceDeliveryNote​

013 - Šifrant Projekti iz MIT v iCenter, vezna na dopo _IC08

Prenašajo se tisti, ki še ne obstajajo, obstoječih se ne spreminja.

- Projekt = CostUnitId
- Naziv = CostUnitDescription
- OD = CostUnitDateActivation
- DO = CostUnitDateDue
- Aktiven = Active
- Dat_vnos = InsUpdDate

Naslov API: /iCenterApi/api/​api/costunits

014 - Temeljnica materialno/blagovnih prometov iz MIT v iCenter

Naslov API: .../iCenterApi/api/journals/AddJournal   

015 - Temeljnica odvisnih stroškov pr. iz MIT v iCenter

016 - Dokumenti izdanih faktur iz MIT v iCenter

Izdani računi se prenesejo med izdane račune, skupaj s priponkami, ki se prenesejo v eRegistrator.

V01 - VOD Temeljnica za prenos izdanih faktur

Vezan na dopo VOD_R Prenos računov VOD.

V02 - VOD Temeljnica za prenos prometa v MBK

Vezan na dopo MBVOD Prenos temeljnice MBK v OpPIS.

V03 - VOD Vnos avansa za izdelavo avansne fakture


Nazaj na Povezane bazeZa prenose z APIji Saop mora biti nameščena ustrezna Mit.Saop.dll knjižnica.