Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VP_BRUTOBILANCA PO PROJEKTIH

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Spremljanje projektov:  Stanje po projektih

 

Poročilo Stanje po projektih, glede na izbrane omejitve omogoča pregled in izpis podatkov po projektih. Vsak projekt je na svoji strani izpisa. Omogočena je nastavitev nivoja kontov, združevanja po nadrejenih projektih, statusa knjižb, preračun v druge denarne enote.

Pri pripravi poročila lahko vključimo tudi primerjavo s planom v primeru, da pripravljamo poročilo za posamezni projekt.

 

Odločitveni pogoji na vstopnem oknu

Izberemo Enoto, projekt in simbol za katere se ponudi pomoč na ustrezne šifrante. * je dovoljena in pomeni izbor vseh zapisov. Tudi ? je dovoljen znak.

Podatki se lahko omejijo glede na klasifikator projekta.
 
Opcija združevanje po nadrejenih projektih omogoča, da se podatki združijo po nadrejenih projektih, zapisanih v šifrantu projektov.
 
Nabor stroškovnih mest določimo v polju Str. mesta, nabor kontov pa v polju Konti. * in ? sta dovoljena. Naštete šifre ločimo z vejico. Vpišemo lahko tudi skupine (npr. 02, - pomeni vse šifre, ki se začnejo z 02).

V primeru, da imamo vzpostavljen sistem pravic za posamezne šifre projektov, se ponudijo samo projekti, do katerih imamo pravico SIFRE.VSI_PROJEKTI​.
V primeru, da imamo vzpostavljen sistem pravic za posamezne šifre stroškovnih mest, se ponudijo samo stroškovna mesta, do katerih imamo pravico SIFRE.VSI_STRM​.​​
 
Obdobje omejimo s poljema Od dne..do. Upoštevajo se tudi zapisi z datumom veljave, ki je enak zapisanemu v polju od ali do dne.
 
V polju Nivo izpisa izberemo nivo kontov za pregled in izpis. Na izbiro so:
- Analitični konti;
- Sintetični konti;
- Skupine;
- Razredi;
- Brez kontov.
 
Omogočen je izbor knjižb glede na status. V polju Temeljnice lahko izbiramo med možnostmi:
- knjižene;
- vnesene + knjižene;
- začasne + knjižene;
- VSE (neknjižene + začasne + knjižene).
 
V kolikor na pregledu in izpisu ne želimo zaključnih in otvoritvenih knjižb (tip_dok=ZK ali ZS), obkljukamo opcijo Izloči zaključne/otvoritvene knjižbe. Opcija je uporabna le v primeru, da se zaključujejo projekti, kar pa se v podjetjih redko uporablja.
 
Če želimo zneske primerjati z letnim načrtom, moramo izbrati opcijo Primerjava z letnim načrtom. V polju Št.let.načrta izberemo vneseni letni načrt iz šifranta Finančni načrt. Omejitev je glede na izbrani projekt na vstopnem oknu.
 
Izbor denarne enote, v kateri se prikažejo podatki se določi v polju Preračun v drugo denarno enoto. Če denarna enota ni obkljukana (EUR je zadimljen), se podatki prikažejo v originalni denarni enoti. Za preračun v drugo denarno enoto je potrebno izbrati želeno denarno enoto iz šifranta Tuje denarne enote in izbrati datum (in s tem tečaj), po katerem naj se preračunajo podatki.
 
Na vstopnem oknu je omogočeno omejiti podatke Do letos (do izbranega leta v datumu od dne), Do obdobja (od 1.1. do izbranega datuma).
 
Stanje po projektih.JPG

 

Slika 1 - Vstopno okno z možnostmi omejitve podatkov za poročilo Brutobilanca projektov

Poročilo in desni meni  

 

Po potrditvi omejitvenih pogojev program prikaže knjižbe na predogled oziroma javi, če za izbrane pogoje ni knjižb. Knjižbe iz pregleda lahko izpišemo, izvozimo v datoteko... Izpis je ležeč. Vsak projekt se izpiše na svoj list.

Izpis stroškovnika pa omogoča izpis po projektih in sicer skupaj v breme (stroški, odhodki), dobro (prihodki) in razlika. Izpis je pokončen in zbiren.

 Pregled in izpis.jpg


 Slika 2 - Desni meni in pregled knjižb v programskem meniju Stanje po projektih