Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VP_Dokumenti

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Spremljanje projektov: Dokumenti

V programskem meniju Dokumenti izvajamo:

- vnašamo poslovne dogodke razdeljene po stroškovnih mestih oziroma po projektih, kateri ne bodo preneseni iz drugih pomožnih knjigovodstev;

- z uporabo pomočnikov za delitev razdelimo stroške iz splošnih stroškovnih mest, projektov na konkretne nosilce stroška;

knjiženje zapisov iz pomožnih knjig v primeru, da je nastavitev programa Spremljanje projektov taka, da status knjižb iz pomožnih knjigovodstev dobi status preneseno (pogostejša nastavitev je taka, da zapisi, preneseni iz drugih paketov, dobijo takoj status knjiženo);

- vnos poslovnih dogodkov - začasnih knjižb s statusom začasno v primeru, da do oddaje poročil še nismo prejeli potrebnih dokumentov za ustrezno evidentiranje stroškov, prihodkov... v pomožnih knjigah.

- razdeljevanje stroškov, vnos in vrednotenje ur za raziskave in razvoj (R&R)

Statusi knjižb v programu Spremljanje projektov:

1 - dokument je vnesen;

5 - dokument je knjižen;

4 - dokument je začasen in ga je možno pregledovati le na nekaterih pregledih;

B - dokument je brisan.