Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

VP_Navodila

SPREMLJANJE PROJEKTOV

Evidenco stroškov po kontih, stroškovnih mestih, projektih vodimo v programskem modulu Spremljanje projektov. 

Programski modul Spremljanje projektov je povezan z ostalimi moduli sistema MIT, od koder se prenašajo podatki. Omogočen pa je tudi vnos, uvoz poslovnih dogodkov v okviru programa Spremljanje projektov samega. To izvajamo v moduli Dokumenti / Vnos in knjiženje.

VP_Splosno.jpg 

Slika 1 - Povezava modula Spremljanje projektov z ostalimi programskimi moduli

Programski modul Spremljanje projektov nam omogoča pregled in izpis prometa po kontih, stroškovnih mestih, projektih v izbranem obdobju in v primerjavi s planom. Poročila izpisujemo v modulu Poročila. Poročila, ki so uporabniško prilagojena (namenjena npr. projektnim vodjem) pa se lahko izdela in prilagodi z orodjem Reporting Services
 
Delo v okviru programskega modula Spremljanje projektov je omejeno s pravicami, ki jih določamo uporabniku preko programskega modula Admin.
  
 

Osnove dela v programu MIT

Funkcijske tipke

Zaključek leta po paketih


 

Dostopi se izvajajo preko menijev:

Dokumenti

Datoteke

Poročila

Ostalo

 

Datum veljave - datum s katerim so knjižbe zajete v poročila po stroškovnih mestih, projektih.

 
                 
 
 
 
 
 
 
VP_VSTOP.jpg