Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VP_Ostalo

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Spremljanje projektov: Ostalo 

V spremljanju projektov se v meniju Ostalo nahaja:

- zaključevanje projektov, ki se uporablja le, če se želi ob koncu leta zaključiti projekte ali odstraniti podatke zaključenega projetka;

- Zaključek poslovnega obdobja, ki omogoča vnos obdobja od - do v katerega program dovoljuje knjiženje. Po shranitvi se sprememba obdobja zapiše v sistemske nastavitve programa Spremljanje projektov.

 

Povezave:

Navodila za Spremljanje projektov

Skupni šifranti

Meniji v modulu Spremljanje projektov: