Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PLP_Plačila_priprava_Prenos

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​

Plačilni promet: desni meni - Prenos označenih nalogov

Standardni TKDIS.TXT format se še uporablja za posredovanje plačilnih nalogov po elektronski poti na banke, v večini primerov pa ga v skladu z bančnimi programi zamenjuje novi SEPA XML format po standardu ISO SEPA 20022.
 
V primeru, da bančni program zavrne pripravljeno datoteko za uvoz, si lahko opsi napake ogledamo na povezavi:
http://www.halcom.si/halcom_exp/UserFiles/File/SepaXML.pdf

Opcija za pripravo datoteke se nahaja v desnem meniju.
Za XML datoteko lahko izberemo standardni nalog ali nalog za tujino (čezmejna plačila izven območja EU).
 
Standardni plačilni nalogi:
 


so nalogi v XML obliki za države v SEPA območju.

Trenutno območje SEPA vključuje 40 držav in področij:
-          15 evro držav,
-          12 preostalih držav EU,
-          9 območij, ki so pod upravo EU
-          Islandijo, Norveško, Liechtenstein in Švico.
Geografsko območje SEPA obsega:
·         17 držav članic evroobmočja: Avstrija, Belgija, Ciper, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Malta, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Slovaška, Slovenija in Španija
·         10 preostalih držav članic Evropske skupnosti: Bolgarija, Češka, Danska, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Švedska in Velika Britanija (vključno z Gibraltarjem)
·         3 države Evropskega ekonomskega prostora: Islandija, Norveška, Liechtenstein
·         4 države v skladu z dovoljenjem plenuma EPC, da njihove ustrezne institucije pristopijo k shemam SEPA: Monako, Švica ter Mayotte in Saint-Pierre-et-Miquelon (francoski čezmorski skupnosti)
·         9 drugih ozemelj, zunanjih območij in kolonij: Martinique, Guadeloupe, Francoska Gvajana, Reunion (francoska čezmorska ozemlja), Gibraltar (britanska kolonija), Azori, Madeira (portugalski zunanji območji), Kanarski otoki, Ceuta in Melilla (španska ozemlja) ter Alanski otoki (finsko ozemlje)

Pravilo je sledeče: dovoljena valuta plačila samo EUR. To pomeni, da je kontrola v programu, lahko je za standardni nalog pri plačilih denarna enota samo EUR. 

9932237_2.JPG


Nalogi za tujino oz. Plačila s tretjimi državami (IZVEN OBMOČJA SEPA)

 

 

so plačila v:
- države, ki niso članice EGP (Evropskega gospodarskega prostora). Sem sodijo naslednja plačila:
·         npr. plačila v USD v Združene države Amerike,
·         npr. plačila v EUR na Hrvaško,
·         npr. plačila v CHF v Švico.
- in v države članice EGP v valutah, ki niso nacionalne valute držav članic. Sem sodijo naslednja plačila
npr. plačila v USD v Avstrijo.

Za pripravo plačil s tretjimi državami je pomembno, da v šifrantu Banke, v polju SEPA označimo konkretno tujo banko ali se nahaja v območju SEPA ali ne (vrednosti Da in Ne). V Datoteko za plačila izven območja SEPA bodo zajete samo banke, ki bodo imele v polju SEPA oznako.


9932237_3.JPG

Slika 1 - Desni meni in opcije za kreiranje datotek 

Opcija za pripravo datoteke v obeh oblikah je omogočena tudi preko ikon
 - če delamo prenos v TKDIS obliko:
PLP5.JPG
Struktura za TKDIS obliko zapisov se nahaja v meniju šifrantu Strukture uvoznih datotek.
 
- oziroma v XML obliko:
PLP6.JPG 

Slika 2 - Posebni ikoni za pripravo datotek

Pri pripravi XML datoteke izvajamo kontrolo na podatek o:
- Kodi namenašifra je obvezna 
- V šifrantu  Banke morajo biti vpisani podatki o BIC kodi (ali SWIFT koda), oznaka banke, Država EU in SEPA območje (D ali N). V primeru, da pripravljamo datoteko za čezmejna plačila, pripravljen pa imamo nalog, ki ima banko v SEPA območju, nam bo program javil obvestilo:

PLP61.JPG

Slika 3 - Kreiranje XML datoteke in kontrola na SEPA območje banke partnerja

- v šifrant Transakcijski računi je potrebno vpisat pot datoteke za Izvoz, naziv banke, transakcijksi račun banke.

Po potrditvi opcije desnega menija Prenos označenih nalogov je potrebno določiti še datum prenosa in valutacijo.

Število označenih nalogov za prenos : število označenih nalogov za prenos
Skupni znesek: skupni znesek izbranih nalogov za plačilo
Datum prenosa: program vedno ponudi tekoči datum, lahko pa spremenimo datum v kasnejšega

Valutacija: kateri datum naj se vpiše v polje Valuta na posamezne plačilne naloge?

1. Datum prenosa: v datoteko se bo zapisal pod valuto datum, ki ga definiramo v polju Datum prenosa.
2. Datum plačil: plačila, ki imajo valuto manjšo od datuma prenosa bodo dobila v datoteko datum prenosa. Plačilom, ki imajo valuto višjo od datuma prenosa, se bo valutacija ohranila.
 
Program javi opozorilo v primeru, da je datum plačila na soboto ali nedeljo. Menjava datum je omogočena na gridu samem v polju Datum plačila.
  
Če pripravljamo plačila večkrat na dan, se za vsak paket pripravljenih nakazil z obliko napr:
NLB20091214_1.TXT zapiše s številko še podatek o številki prenosa in verzijo prenosa.
Verzije se avtomatsko številčijo do
_9 - torej gre na en dan lahko 10 datotek.
 
Referenca RF za plačilni nalog v tujino - SEPA EU:
 
V prejete račune moramo v glavo za partnerje-dobavitelje, ki so v tujini ampak v območju SEPA,  vpisati v polje MODEL šifro RF.
Na podlagi tega modela se v posebno proceduro na SQL VSI_VRNI_REF izvede pri pripravi datoteke s plačili poseben preračun sklica.

Primer izračuna za sklic 129612:
1. 129612RF00 postane 129612271500
2. 129612271500 / 97   = 1336208984,536082   0,536082 * 97 = 51,999954
     ostanek je tako 52
3. 98 - 52 = 46
Kontrolna številka je 46.
Sklic, ki ga vpišemo v tag <Ref><RF46129612

 
VIRMAN_RF1.JPG

 
  Pravilo za avtomatsko polnjenje modela na glavi vnosa prejetega računa (ZAJ):

1. Potrditev transakcijskega računa partnerja:

- Če je partnerjeva banka v SEPA območju in ni v Sloveniji, potem se avtomatsko predvpiše model RF

- Če partnerjeva banka NI v SEPA območju in ni v Sloveniji, potem se avtomatsko predvpiše model NRC

- Če ima partner domačo banko, se vpiše 00, če je sklic vnešen in 99 če sklica ni. 

 

2. Potrditev polja Sklic:

Če ima partner domačo banko in prazen sklic, se nazaj vpiše model 99, drugače pa 00. 

Na model 00 je z izdajo 911-000 dodana kontrola na sestavo sklica po pravilu za model 00:
"V primeru, da je v polju Model vpisan 00 (ODOBR1), naj se izvaja kontrola na dolžino sklica (ODOBR2), ki je za model 00 praviloma sledeč: 00 : P1 - P2 - P3
"Podatek v polju sklicevanje na številko je lahko izpisan z enim, dvema ali s tremi podatki (P1 – P2 – P3). Podatki so ločeni z vezajem. Dolžina enega podatka je omejena na 12 številčnih znakov​.

V primeru, da glede na model 00 sklic ni pravilno sestavljen, program zavrne pripravo XML in javi obvestilo:

9944131_2.JPG

Pravilo za avtomatsko polnjenje modela na glavi vnosa prejetega predračuna (NA):

Potrditev šifre partnerja na vnosu novega Prejetega predračuna:

- Če je partnerjeva banka v SEPA območju in ni v Sloveniji, potem se avtomatsko predvpiše model RF

- Če partnerjeva banka NI v SEPA območju in ni v Sloveniji, potem se avtomatsko predvpiše model NRC

- Če ima partner domačo banko, se vpiše 00, če je sklic vnešen in 99 če sklica ni.