Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VSI_Kode namena

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Skupni šifrant: Kode namena

Koda namena plačila omogoča opredelitev namena plačila v strukturirani obliki. Kode, ki so enotne za celotno območje SEPA, so štirimestne in povzete po ISO20022 standardu ter zaradi lažjega razumevanja prevedene v slovenščino.

Na spletni strani Združenja bank Slovenije si lahko pogledamo objavljen šifrant Kode namena:
http://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=945

Šifrant se napolni z direktnim vstopom v šifrant Koda namena, na desni klik uporabnika, ki ima pravico VSI.KODANAMEN ali ADMIN. Minimalna pravica je C in W.
Na desni klik zaženemo opcijo Posodobitev šifranta.

 PLP51.JPG
Slika 1 - Desni meni in posodobitev šifranta

V Kontni načrt je tudi dodano polje Koda namena. Šifro kode mora uporabnik definirati na ustrezne konte. Vpisana koda se uporablja za konte iz paketa Potni stroški in Blagajna.