Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OD_Bic koda

MIT navodila za uporabo programa Orkester

BIC koda

Kaj je BIC koda banke?

 BIC koda (ali SWIFT koda) je bančna identifikacijska koda, je univerzalna metoda identifikacije finančnih institucij in služi olajšanju avtomatizacije procesiranja telekomunikacijsko izmenjanih sporočil bančnih in finančnih institucij.

Struktura BIC kode (BIC je sestavljen iz 8 ali 11 znakov), in sicer:
- koda banke (štirje črkovni znaki),
- koda države (dva črkovna znaka - oznaka države po ISO standardu),
- lokacijska koda (dva črkovno numerična znaka, ki identificirata lokacijo institucije v določeni državi) in
- koda podružnice (trije črkovno numerični znaki – le ta je opcijska). 

 

Kaj lahko storimo, če BIC kode banke ne poznamo?

BIC koda banke, pri kateri ima prejemnik plačila odprt račun, se običajno nahaja na računu za plačilo blaga ali storitve, ki ga posreduje prejemnik plačila. Če na računu BIC koda banke ni navedena, jo dolžnik pridobi od prejemnika plačila. Pravilnost podatka o BIC kodi banke lahko preverite na spletni strani SWIFT-a, na naslovu: http://www.swift.com/biconline/.

Neposredna povezava je omogočena preko posebne ikone v šifrantu Banke:

 

Priporočilo

Priporočamo, da zapis računa v IBAN strukturi in podatek o BIC kodi banke dosledno uporabljate pri vseh komunikacijah s tujimi partnerji. Od pravilne uporabe zapisa je namreč odvisna hitrost in pravilnost izvršitve plačila ter višina stroškov izvršitve plačila.
 
Na pregledu seznama bank lahko preko desnega menija izvedemo posodobitev ali vrivanje ustreznih bank z vsemi avtomatsko zapolnjenimi polji, ki so potrebni za plačevanje. Izvedemo lahko dodajanje novih zapisov ali pa samo ažuriramo trenutne podatke.