Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OBR_Desni_meni_Besedilo

MIT navodila za uporabo programa MIT

Obračun obresti - Besedilo na izpisu

V primeru, da imamo na izpisu definirano polje, ki nam omogoča tudi izpis poljubnega besedila iz glave obračuna obresti, lahko z opcijo na desnem meniju spreminjamo in vpisujemo besedilo.

OBR64.JPG
Sklika 1 - Potrditev opcije Besedilo na izpisu

 Besedilo se vpiše v primeru da:

- ima obračun status manjši od 4. To pomeni, da ima obračun status
VNESEN ="0"
PRENESEN ="1"
OBRACUNAN ="2"
POTRJEN ="3"

- izberemo konkretno šifro partnerja: s tem se omejimo na vse obračune enega partnerja

- v izbor Obračun vpišemo konkreten obračun, besedilo se bo vpisalo samo na ta obračun

- v izbor Obračun vpišemo 0 kar pomeni VSI OBRAČUNI, ki imajo ustrezen status

 Posebno polje je BESEDILO 3, kamor se vpisuje vezni dokument pri:

- kopiranem obračunu

- storniranem obračunu

Iz tega polja lahko pripravimo v meniju Poročila  Pregled in izpis povezanih dokumentov, zato ga ni mogoče spreminjati.

Besedilo 1 in 2 se izpišeta na izpisu obračuna v primeru, da ima izpis definirano polje _OB_T11.NAPIS1 oz. _OB_T11.NAPIS2.