Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

OBR_ikone_statusi

Obračun obresti - sprememba statusa obračuna z ikonami 

Dokument ima lahko od začetka do konca obdelave naslednje statuse:

VNESEN = "0", kreira se ob ročnem vnosu obračuna-RV
PRENESEN = "1", kreira se ob prenosu obračuna iz Saldakontov
OBRAČUNAN = "2", kreira se ob izvedbi obračuna v desnem meniju
POTRJEN = "3" , kreira se ob dokončnem izpisu obračuna
ČAKA = "4" , poseben status, ki ga sami definiramo obračunom, za katere nismo prepričani, da jih bomo s knjiženjem poslali v ostale programske module
KNJIŽEN = "5" , kreira se ob potrditvi opcije Knjiženje v desnem meniju
IGNORIRAN = "I" , poseben status, ki ga lahko spremenimo sami,a li pa se nam avtomatsko preppiše, če je znesek izračunanih obresti manjši od nastavljenega zneska v sistemski XMIN_ZNE.  
ARHIVIRAN = "A" , poseben status, ki ga sami definiramo v primeru, ko želimo obračun ohraniti v evidenci, ne želimo pa ga posredovati partnerju

Na pregledu obračunov se aktivnost ikon avtomatsko spreminja. S tem jevzpostavljena osnovna kontrola, da uporabnik ne spremeni statusa na primer KNJIŽENEGA dokumenta na IGNORIRANO.

Pojasnilo ikon:

1. OBR65.JPG možnost spremembe statusa na NEOBRAČUNANO imajo obračuni s statusom ARHIVIRAN, IGNORIRAN, ČAKA in OBRAČUNAN

2. OBR66.JPGmožnost spremembe statusa na OBRAČUNANO imajo obračuni s statusom VNEŠEN in PRENEŠEN

3.  OBR67.JPGmožnost spremembe statusa na POTRJENO imajo obračuni s statusom OBRAČUNAN

4.   OBR68.JPGmožnost spremembe statusa na ČAKA imajo obračuni s statusom POTRJEN

5.  OBR69.JPGmožnost spremembe statusa na KNJIŽENO imajo obračuni s statusom POTRJEN in ČAKA

6.   OBR70.JPGmožnost spremembe statusa na IGNORIRANO imajo obračuni s statusom POTRJEN, OBRAČUNAN in ČAKA

7.  OBR71.JPGmožnost spremembe statusa na ARHIVIRANO imajo obračuni s statusom POTRJEN in ČAKA

 

Trenutni status dokumenta je razviden iz prvega stolpca pregled obračunov obresti:

OBR72.JPG

Slika 1 - Prikaz trenutnega statusa obračunov