Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OBR_Desni_meni_Izpis_obresti

MIT navodila za uporabo programa MIT
​​​

Obračun obresti - Izpis obračunanih obresti

Izpis obračuna obresti lahko naredimo testno ali dokončno.
Ob dokončnem izpisu moramo definirati DATUM VELJAVE obračuna za potrebe prenosa v Saldakonte, Glavno knjigo, Vodenje projektov in pa tudi zaradi izračuna Roka plačila obresti.
V primeru, da želimo izpis obresti v PDF obliki, je potreben vklop nastavitve XPDFDOK vpisati vrednost OBR). V tem primeru se bo ob vsakem dokončnem izpisu pripravil in shranil tudi PDF izpisa. 

Kreiranje izdanega računa v programskem modulu Fakturiranje​: pri avtomatski pripravi izdanega računa se v tem primeru PDF obračuna pripne na evidenčni račun.  

V primeru, da na obračunu naredimo Korekture, je potrebno ponovno izvesti dokončen izpis in s tem se pripravi tudi nov PDF. 
PDF datoteka je shranjena v tabeli OBR_OB_GL.FILE1. 
Vzpostavljena je kontrola ob knjiženju, če PDF obstaja. 
PDF obračuna je možno izpisati tudi v meniju Pregled in izpis obračunov.

OBR_PDF1.JPG
Pojasnilo postopkov v opciji Izpis:
- Izbranega obračuna: izpišemo dokument na katerem smo trenutno postavljeni na pregledu
- Vseh neizpisanih obračunov: izpišemo dokumente, ki so še na statusu OBRAČUNAN.
- Vseh obračunov: izpišemo vse obračune ne glede na status
 
Izpis lahko izvedemo tudi z:
- DVOKLIKOM na konkreten obračun
- z IKONO za tiskanje
 
OBR38.JPG 

Slika 1 - Možni postopki v opciji Izpis

Izpis obračunanih obresti ima dve možni stopnji:
- brez potrditve: številka dokumenta se ne dodeli, uporabimo ga za potrebe informativnega pregleda obračuna obresti, za ta primer potrdimo "No".
- s potrditvijo: številka dokumenta se dodeli, dokument dobi status POTRJEN, za ta primer potrdimo "Yes"

 

OBR39.JPG 

Slika 2 - Odločitev pri izpisu obračuna obresti

Pri DOKONČNI potrditvi dokumenta moramo definirati DATUM VELJAVE obračuna za potrebe prenosa v Saldakonte, Glavno knjigo, Vodenje projektov in pa tudi zaradi izračuna Roka plačila obresti.

OBR40.JPG 

Slika 3 - Vpis datuma veljave

 V primeru, da števca za tekoče leto še nimamo definiranega, moramo potrditi način številčenja dokumenta v novem letu. 
 
OBR41.JPG

Slika 4 - Prva nastavitev števca obračuna
 
Program nam ponudi števec v obliki LETO - ZAPOREDNA ŠTEVILKA novega leta.
 
OBR42.JPG 

Slika 5 - Nastavitev števca

 

OBR43.JPG 

Slika 6 - Izpis obračuna obresti

 


  

 

 


nazaj na navodila za  Obračun obresti

Nastavitev števca