Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OBR_Desni_meni_Storno

MIT navodila za uporabo programa MIT

Obračun obresti - Avtomatski storno 

 

Izvajamo ga lahko samo na dokumentih s statusom KNJIŽEN. Med storniranim in storno dokumentom program zapiše vezavo. V primeru, da imamo za obračun v SAK že narejeno zapiranje (vezavo), program z izdajo 906-000 storno obračuna kljub temu knjiži. V obvestilu ob knjiženju je opozorilo, da se je prenos v SAK izvedel, ni pa se izvedlo zapiranje po vezni številki. 

Poročilo povezanih dokumentov izvedemo z opcijo Izpis kartice povezanih dokumentov za obdobje.

Pri knjiženju storno dokumenta program ohrani podatek o kontu in protikontu iz originalne knjižbe. Tako ne pride do napake (določitev drugega konta in protikonta) pri izničenju kontov na obračunu.

Prikaz celotnega postopka vključno s podatki v Saldakontih:

1. Na kartici partnerja v Saldakontih imamo izdani fakturi, odprti na nek konkreten dan. Valuta za plačilo obeh izdanih računov je v januarju 2012.

 OBR54.JPG

Slika 1 - Saldakonti in pregled kartice partnerja 04135

 2. Najprej pripravimo obračun obresti na primer iz odprtih postavk na dan 7.2.2012, ga knjižimo in prenesemo v Saldakonte. V polje Do se nam vpiše datum do katerega smo postavki obračunali obresti.

OBR55.JPG 

Slika 2 - Pripravljen obračun obresti iz odprtih postavk partnerja
 

3. Po izvedenem knjiženju in prenosu obračuna v Saldakonte se na originalnih dokumentih spremeni podatek o datumu obračuna obresti na 7.2.2012. Tako vedno vemo, do kdaj smo obračunali obresti.

OBR56.JPG 

Slika 3 - Polje Obračun obresti v Saldakontih

 4. Naslednji obračun obresti pripravimo na 19.3.2012. Z novim obračunom se nam ustrezno definirajo tudi datumi:

OBR57.JPG 

Slika 4 - Obračun na dan 19.3.2012

 Na kartici partnerja 04135 se sedaj vpiše datum 19.3.2012.

OBR58.JPG 

Slika 5 - Kartica partnerja v saldakontih na 19.3.2012

5. Storniramo lahko samo zadnji obračun, v našem primeru je to obračun številka 12-00012. V primeru, da želimo stornirati njegov predhodni obračun, nam program po potrditvi opcije Avtomatski storno obračuna javi:

OBR59.JPG 

Slika 6 - Avtomatski storno predhodnega obračuna

Avtomatski storno zadnjega obračuna izvedemo z opcijo na desnem meniju. 

 

OBR60.JPG 

Slika 7 - Desni meni in Avtomatski storno

Obvezno moramo za prikaz avtomatskega storna na kartici partnerja v Saldakontih, označiti D v polju Prenos. Lahko pa kreiramo avtomatski storno izdanega računa v Fakturiranju. V tem primeru označimo za Saldakonte N in za Fakturiranje izberemo D.

OBR61.JPG 

Slika 8 - Označitev v polju Prenos

 4. Kreira se nam nov dokument, ki je naveden v programskem obvestilu. Nov dokument je dobil status POTRJEN in je pripravljen za knjiženje.
 
OBR62.JPG 

Slika 9 - Uspešno kreiranje storno obračuna obresti

5. Storno obračun dobi takoj status POTRJEN, izvesti moramo samo še knjiženje. Na kartici partnerja lahko sedaj vidimo naslednje:

- obračun 12-00012 je storniran

- datumi v polju Obračun obresi so se postavili nazaj na stanje pred obračunom 12-00012

 

OBR63.JPG 

Slika 10 - Sprememba datuma v polju Obračun obresti.

Poudariti je potrebno, da se nam v primeru postavke, ki je bila v Obračun obresti prenešena iz Saldakontov preko menija Ostalo\Prenos v obračun obresti, z Avtomatskim stornom spremeni tudi status prenosa v OBR nazaj na neprenešeno.

 

 

 
 


 

 

 

 

 

 

          

                     Nazaj na  Obračuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreiranje izdanega računa v programskem modulu Fakturiranje