Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

OBR_Katalog procesov podrobno

Finančni podsistem - Obračun obresti 

Program Obračun obresti omogoča enostavno avtomatsko pripravo obračunov obresti iz zaprtih postavk, zapadlih in odprtih terjatev ter prometa kot tudi za informativni izračun prejetih obračunov obresti dobaviteljev. Za potrebe davčne evidence je vzpostavljena povezava s programskim modulom Fakturiranje z avtomatsko pripravo evidenčne fakture za obresti. Nastavimo si lahko poljubne vrste obračunov (način obračuna je lahko navadni ali konformni, fiksno število dni v mesecu, letu, pribitek, odbitek, diskontni količnik). S posebnim šifrantom obrestnih mer si lahko definiramo posamezne vrste obrestnih mer za partnerja, pogodbo ali obravnavamo kot splošno obrestno mero. Pripravimo lahko tudi avtomatski storno obračunov in kopiramo obračune obresti z ohranjeno povezavo na osnovni dokument. 
 

OOBR 000 - Obračun obresti (osnovna verzija)

 • poljubna nastavitev vrste obračunov (način obračuna je lahko navadni ali konformni, fikno št. dni v mesecu, letu, pribitek, odbitek, diskontni količnik)
 • poseben šifrant obrestnih mer, ki se lahko definira za partnerja, pogodbo ali obravnavamo kot splošno obrestno mero
 • informativni oz. kontrolni obračun obresti in možnost priprave rednega obračuna obresti
 • priprava obračunov obresti iz odprtih postavk, zapadlih terjatev in prometa
 • izpis obračunov obresti s poljubnim spremnim besedilom
 • vodenje obračunov obresti po statusih: vnešen, obračunan, potrjen, čaka na odgovor, ignoriran, knjižen, arhiviran
 • možnost kontroliranja minimalnega zneska za plačilo na obračunu obresti
 • vodenje dnevnika knjiženj
 • avtomatski storno obračunov
 • kopiranje obračunov obresti z ohranjeno povezavo na osnovni dokument
 • knjiženje obračunov z avtomatskim prenosom v programske module Glavna knjiga, Saldakonti in Vodenje projektov

OOBR 001 - Povezava s programskim modulom Fakturiranje

 • direktna povezava s programskim modulom Fakturiranje, avtomatska priprava evidenčne fakture (glave in pozicije) za potrebe davčnih poročil.