Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

OBR_Obresti_v_zapadlih

​​​

Obračun obresti - Obresti v zapadlih terjatvah

Z direktno povezavo na Saldakonte lahkko pripravimo obračune obresti iz:
- zapadlih terjatev na konkreten dan
- trenutno odprtih dokumentov
- iz prometa v določenem obdobju

OBR_Obračun iz prometa vstop.JPG

Slika 1 - Opcija Obresti v zapadlih terjatvah

Pojasnilo izbornih pogojev:

Zapadlo dne - preračun zapadlih terjatev na konkretno izbrani datum. V primeru potrditve opcije za pripravo obresti iz prometa se izbor datuma za zapadlost zapre.

Trenutno odprti dokumenti - ali se upoštevajo samo dokumenti, ki so še vedno odprti.

Obresti iz prometa - obresti iz prometa po datumu veljave

Odprta plačila - ali naj se na pregledu pokažejo tudi odprta, nerazporejena plačila

Št. dni za plačilo obr. - koliko število dni ima partner za plačilo obračuna obresti

OBR92.JPG 

Slika 2 - Pregled pripravljenih podatkov in opcije desnega menija

Seštevki:

Z opcijo izvajamo seštevek podatkov s poljubnimi pogoji.

Več si lahko preberemo v navodilih za Desni meni - Seštevki

Vezave:

Z opcijo izvajamo pregled veznih dokumentov, kreiranih na konkreten račun.

OBR97.JPG 

Slika 3 - Pregled vezav za knjižbo

Obračun obresti:

Z opcijo lahko pripravimo obračune obresti iz zapadlih, odprtih postavk ali prometa.

Postopek je opisan v naslednjih pregledih: 

 
 

 

Obračuni obresti se združujejo glede na partnerja, denarno enoto, pogodbo, šifro finančenga instrumenta (interna oznaka kredita v registru kreditov programa Finančno poslovanje). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priprava obračuna obresti z zapadlih/odprtih terjatev

Priprava obračuna obresti z prometa