Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KAD_Prerazporeditve delavcev

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Kadrovska evidenca: Prerazporeditve delavcev

Pregled nam nudi prikaz prerazporeditev delavcev ali delavca v določenem obdobju. Na poročilu je prikazano novo in staro delovno mesto, baza, enota, registerska številka, poslovni subjekt ali stroškovno mesto.

KAD_prerazposreditev_porocilo1.JPG

Slika 1 - vnosno okno za pregled prerazporeditev

Uporabnik izbere ali ga zanimajo prerazporeditve
- med bazami (opcija možna, če so izbrane * - vse baze)
- med enotami (opcija možna, če so izbrane * - vse enote)
- med registrskimi številkami (opcija možna, če so izbrane * - vse registrske številke)
- med poslovnimi subjekti (opcija možna, če so izbran * - vsi poslovni subjetki) 
- med stroškovnimimi mesti (opcija možna, če so izbrana* - vsa stroškovna mesta)
- med delovnimi mesti  (opcija možna, če so izbrana* - vsa delovna mesta)

Možno je izbrati tudi vse opcije istočasno. Na ekranskem pregledu je prva kolona z nazivom mesta prerazporeditve. ​

KAD_prerazposreditev_porocilo2.JPG

Slika 2 - pregled prerazporeditev