Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

GK_Začasne

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​

Glavna knjiga - Začasne temeljnice

Začasne temeljnice so namenjene simuliranju poslovnih dogodkov.
GK49.JPG 
 
 
Slika 1 - Meni Začasne temeljnice
 
Vneseni poslovni dogodki imajo status "začasne temeljnice - T" in jih lahko upoštevamo v poročilih:
- Kartica po kontu
 
Upoštevanje začasnih knjižb omogoča izbor:

GK342.JPG
Slika 2 - Izbor začasnih knjižb na Poročilih

Na pregledu izvedemo vnos poljubnih začasnih knjižb.
Z opcijo desnega klika lahko izvedemo naslednje postopke:
 
GK343.JPG
Slika 3 - Opcije desnega menija
 

Pri vnosu, korekturah ali na predogledu nove začasne temeljnice je vzpostavljena možnost tekočega spremljanja stanja konto kartice. Brez preklopa med meniji lahko uporabnik ali na vnosu za trenutni konto ali pa po vnosu na samem pregledu preveri vnesene postavke kontov začasne temeljnice z že knjiženim prometom. 

GK_vnos_KK_5.JPG

1. Vnos nove začasne temeljnice:  Na desni strani ekrana za vnos naredimo desni klik in izberemo opcijo Promet kontov temeljnice. Odpre se posebno okno, v katerem je prikazano:
- skupaj seštevek konta otvoritve
- skupaj seštevek konta vnosa na knjiženih temeljnicah
- skupaj seštevek konta vnosa na neknjiženih temeljnicah
- skupaj seštevek konta vnosa na že vnesenih začasnih temeljnicah temeljnicah
- seštevek za Ta vnos še ni viden, ker vneseni znesek še ni shranjen. Ta postavka ima znesek viden na Korekturah 
Skupaj za obdobje: program vedno vzame obdobje od otvoritve do datuma na vnosu temeljnice

Okno zapremo z desnim klikom na enak način, kot smo ga odprli. 

2. Pregled vnosov za začasno temeljnico: 
Na pregledu lahko preko ikone GK_vnos_KK_2.JPG preverimo začasne postavke temeljnice v poročilu. Enak pregled se pokaže z opcijo dodatnega menija (deni klik).


GK_vnos_KK_7.JPG


 

nazaj na navodila za Glavno knjigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brisanje meseca

Menjava datuma 

Kopiranje

Vpis začasne temeljnice med neknjižene

Uvoz