Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

CRM_Pospeševanje prodaje

MIT navodila za uporabo programa Orkester

CRM: Priprava ponudb

Podobno kot na glavni delovni mizi, na tem pregledu lahko obdelujemo enega partnerja. Izbiramo lahko med aktivnimi ali potencialnimi partnerji.

Poleg partnerja so ikone preko katerih lahko pregledujemo

9937644_12.JPG

Slika 1 - pregled ponudb za posameznega partnerja

 

 Priprava nove ponudbe

 Ponudbo  lahko pripravimo s pritiskom na gumb Nov ali preko desnega menija Nova ponudba. Odpre se okno za vnos podatkov (slika 2).

Ob vsakem artiklu lahko zapišemo dodatni opis artikla. Dodatno besedilo je možno vnesti na celotni dokument ali si preko Internih opomb zapišemo opombe za sebe.

Ponudbo je možno izpisati in prenesti v prodajo. Možne oblike izpisov ponudb so: 
- CRM_PON001 - slovenski izpis, Ponudba
- CRM_PON000​ - slovenski izpis, Ponudba mail z opisi artiklov
- CRM_001ANG - angleška ponudba
- CRM_002ANG - angleška ponudba
Izpis določimo v nastavitvi XPONREP. V nastavitev lahko naštejemo več izpisov. 

Pri izboru Poogodba program ponudi prodajne in nabavne pogodbe. 

9943883_1.JPG


Slika 2 - priprava ali pregled ponudbe

Izborno okno artiklov ponuja tri možne preglede in sicer: izbiramo izmed artikli neposredno iz šifranta artiklov. Lahko izbiramo izmed artikli, ki jih ima partner na eni izmed svojih pogodb - cenikov ali med artikli, ki jih imajo na svojih pogodbah drugi partnerji. Vedno pa so zeleno obarvani artikli, ki jih partner že ima na svoji pogodbi, oranžni pa evidenčni artikli.
Izbor artiklov lahko zožimo s pomočjo izbora po klasifikatorju. Preko iskalnika Išči pa lahko vpišemo šifro artikla ali naziv, naziv2 ali naziv3. Nabor artiklov se bo zožil na najboljši zadetek.
Če pripravljamo ponudbo za tujce, lahko izbiramo artikle, ki imajo ustrezen naziv v tujem jeziku. Jezik se ponudi glede na jezik partnerja, ki mu pripravljamo ponudbo. Vedno je na voljo angleščina.
 
Artikle izbiramo s kljukico ali neposrednim vnosom količine (Q).
 
Ponudbe.PNG
Slika 3 - izbor artiklov