Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PLP_Obdelave

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​

Plačilni promet: Obdelave

V primeru težav pri pripravi ali uvoza izmenjevalnih datotek XML z bančnimi programi si lahko ogledamo primere in pojasnila na naslednji spletni strani: Posebnosti pri izmenjavi datotek z bančnimi programi.

V meniju Obdelave so na voljo naslednje opcije:

 

 

- priprava plačilnih nalogov z povezavo na Saldakonte,  Plače in Honorarje

- vnaprejšnja priprava plačilnih nalogov

kreiranje XML ali TKDIS datoteke, priprava nalogov za tujino, čezmejna plačila po SEPA standardu

združevanje več plačilnih nalogov za poslovnega partnerja

 

 

- Postopek obdelave bančnih izpiskov

- uvoz bančnih izpiskov za posamezni transakcijski račun v obliki XML po SEPA standardu, TKDIS.TXT ali uvoz podatkov iz datotek za POS terminale

- obdelava in kontiranje uvoženih postavk

Možnosti povezave s predračuni

- Devizni bančni izpiski

- razdruževanje plačilnih nalogov

- ​Novi transakcijski računi kupcev

Knjiženje in prenos v Saldakonte, Glavno knjigo in Spremljanje projektov

 

 

- priprava podatkov za množična plačila po SEPA standardu za nakazila plač, honorarjev

PLP1.JPG 

Slika 1 - Opcije v meniju Obdelave