Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OS_popis

MIT navodila za uporabo programa MIT

Osnovna sredstva - Popis osnovnih sredstev s čitalcem

 

Popis osnovnih sredstev s čitalcem je specialna rešitev programa osnovnih sredstev. Specialna rešitev omogoča:

- pripravo datotek, ki jih potrebujemo za popis s terminali Špica, Gambo, Densa, programomo Popis.Orkester s podatki o inventarnih številkah in njihovih trenutnih nahajališčih, šifrant nahajališč, šifrant zadolžencev osnovnih sredstev;

uvoz rezultata popisov inventure

Popisovanje je omogočeno tudi preko modula MOBILE@MIT kjer ločena priprava datotek iz programskega modula Osnovna sredstva ni potrebna, omogočen pa je uvoz rezultatov popisovanja in izdelava knjižb za prerazporejena osnovna sredstva.

 
Postopek popisovanja osnovnih sredstev zajema naslednje postopke:

- osnovna sredstva in nahajališča opremimo z oznakami s črtno kodo,

- nastavitev terminala za popisovanje,

- priprava podatkov za terminal,

- prenos podatkov na terminal,

- izvedba inventure,

- uvoz rezultatov popisa s terminala v programski paket Osnovna sredstva,

izpis poročil in prenos sprememb med Prerazporeditve osnovnih sredstev,

- knjiženje prerazporeditev osnovnih sredstev in izvedba prenosov v druga knjigovodstva.