Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

OS_NALEPKE

Osnovna sredstva - Nalepke za črtno kodo

 

Nalepke s črtno kodo izpisujemo za inventarne številke in za izpis šifre nahajališča.

Nameščen mora biti font free3of9.

 

Nalepke s črtno kodo za šifro nahajališča

 

Nalepke s šifro nahajališča lahko izpišemo v meniju Datoteke / Nahajališča - desni meni.

Izberemo od - do nahajališča in s katero zaporedno številko nalepke iz izpisa začnemo. Izpis uporabniško preoblikujemo glede na papir, tiskalnik, ki ga uporabljamo.

 

 

OS_nalepke_nahajalisce.jpg 

 Slika 1: Tiskanje nalepk iz šifranta nahajališč

 

 

Nalepke s črtno kodo za inventarne številke

 

Nalepko za inventarno številko izpišemo lahko v modulu:

- Nove nabave  (status Neknjiženo);

- Podatki za register - možnost izbora s katero nalepko se začne izpis - Začni z nalepko št...
 

Pri oblikovanju nalepke je potrebno dodati v Print when za črtno kodo nalepke: !empty(inv_st)

Na računalniku moramo imeti nameščene gonilnik za prepoznavanje črtne kode.


Izpis (osd_nalep.*) je prirejen za tiskalnik TallyGenicom 7008 in nalepke dimenzije 2''x1''. V primeru drugačnega tiskalnika je potrebno uporabniško prilagoditi izpis.

 

Izdelava nalepk za osnovna sredstva z izborom od - do inventarne številke in s katero zaporedno številko nalepke na listu nalepk naj se izpis začne, naredimo v programskem modulu Podatki za register - desni meni - Izdelava nalepk s črtno kodo.

 

OS_Nalepke_os.jpg 

Slika 2: Izdelava nalepk za osnovna sredstva v modulu Podatki za register - desni meni Izdelava nalepk s črtno kodo 

  

OS_Nalepke_os1.jpg 

Slika 3: Izbor od - do inventarne številke v modulu Podatki za register

 

Pred izborom izpisa na papir kopiramo izpis v uporabniški izpis in ga ustrezno oblikujemo glede na tiskalnik in papir z nalepkami, ki ga bomo uporabljali.

 

OS_Nalepke_os2.jpg

Slika 4: Uporabniška prilagoditev izpisa (osd_nalep.*) - zavihek Properties

OS_Nalepke_os3.jpg 

Slika 5: Uporabniška prilagoditev izpisa (osd_nalep.*) - število nalepk v vrsti

 

 
OS_Nalepke_os4.jpg 

Slika 6: Uporabniška prilagoditev izpisa (osd_nalep.*) - določitev dimenzije lista z nalepkami

 

Pri oblikovanju nalepke je potrebno dodati v zavihek Print when za črtno kodo nalepke: !empty(inv_st)

OS_Nalepke_os5.jpg 

 Slika 7: Uporabniška prilagoditev izpisa (osd_nalep.*) - pogoj ne zavihek Properties/Print only when