Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OS_prerazporeditev_OS

MIT navodila za uporabo programa MIT

Osnovna sredstva - Spremembe - Prerazporeditve osnovnih sredstev

 

  
Prerazporeditev osnovnega sredstva na drugo:  
- enoto osnovnega sredstva (šifrant enot),
- stroškovno mesto osnovnega sredstva (šifrant stroškovnih mest),
- projekt,
- nahajališče osnovnega sredstva,
- zadolženca osnovnega sredstva,
- konto obračuna amortizacije
vnesemo v meniju Spremembe - Prerazporeditve osnovnih sredstev.

Podatki, ki nimajo neposrednega vpliva na obračun amortizacije (nahajališče, lastništvo, zadolženca) lahko spremenite tudi v meniju Dogodki / Podatki za register OS. 
Prerazporeditev lahko vnesete tudi s pomočjo ročne temeljnice v podmeniju Temeljnice.

Spremembe vnesemo oziroma jih uvozimo iz rezultatov popisa s čitalcem.

Uvoz sprememb preko opcije Mobile @ Mit izvedemo v svojem meniju Popis Mobile @ Mit OS.


Vse spremembe moramo tudi knjižiti z desnim menijem - Knjiženje.

 

Tip dogodka v meniju Spremembe / Prerazporeditve osnovnih sredstev je 'Sp'.

 

 

 

OS_Prerazporeditve.jpg

 

 

 

Slika 1: Vnosno okno prerazporeditve osnovnega sredstva v programskem modulu Dogodki / Spremembe / Prerazporeditve osnovnega sredstva

Iz registra izberemo aktivno inventarno številko osnovnega sredstva. Vpišemo podatke, ki jih bomo spremenili (stroškovno mesto1, projekt, šifra delavca-zadolženca, novi konto amortizacije, stopnja amortizacije).