Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

WEB_DAVČNA_BLAGAJNA

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​​Fakturiranje: WEB davčna blagajna


  Tehnične zahteve za Web blagajno:
 
 
 
 
1.      Internet Information Services.
2.      Pri namestitvi je obvezni dodati (pokljukati) ASP .NET Development Tools
3.     .NET Framework 4.5
4.      IIS mora imeti dostop do baze podatkov (Orkester)
5.      Če naročnik želi imeti varno povezano je potreben SSL Certifikat za domeno na kateri bo ta spletna stran

Na IIS strežniku za web blagajno ni potrebno registrirati DLL-ja​

Certifikat mora biti nameščen pod userjem v katerem web aplikacija oz. pool.
Ker certifikat ni bil uvožen pod  MIT userjem, je potrebno vpisati ustreznega userja pod katerim je bil uvožen certifikat. Ali pa certifikat uvoziti pod MIT.


 
Osnovne nastavitve pred pričetkom uporabe:
 


 
Za izpis je na voljo osnovni report, ki ga ni potrebno vpisati v nastavitev XREPORTI. 
V primeru želje naročnika po novem izpisu, se ta pripravi na podlagi predloge in ime vpiše v nastavitev XREPORTI. Začeti se mora na "WEB". 
Primer izpisa je WEBFA81​.​

Vsi uporabniki, ki bodo delali preko WEB blagajne, morajo biti registriani v MIT_Orkester. Uporabnike dodamo v program administracija\Uporabniki in skupine.

Odpreti je potrebno ustrezni Poslovni prostor, na katerega se veže ustrezna WEB blagajna.
Seznam blagajnikov mora biti zapolnjen z uporabnik WEB blagajne. Blagajnike določimo v programu Blagajna \ Ostalo \ Blagajne - nastavitve. Na pregledu posameznega tipa blagajne z dodatnim klikom izberemo opcijo Pravice do blagajne in pokljukamo uporabnike, za katere želimo, da imajo dostop do konkretne blagajne. 


9940769_1.JPG

V šifrantu Oznake za prenos mora biti vpisana šifra CMDT. 

V programu Vodenje prodaje\Datoteke Prodajne pogodbe - ceniki vnesemo splošno pogodbo.

Obvezno je potrebno vnesti v pogodbo naslednje podatke:

V glavi pogodbe: 

- šifra partnerja, ki mora biti vpisana tudi v spremenljivki XSIFRK_MP (vsi)
- Oznaka računa
- Konto terjatev
- Način plačila
- Način odpreme
- Stroškovno mesto

Na poziciji pogodbe:
- Lokacija (polje SIFSKL)

V primeru, da na pozicijo pogodbe dodamo artikel in ne vpišemo lokacijo (pustimo prazno) in pod pogojem, da lokacija ni vpisana niti na artiklu niti v šifrantu Blagajna, potem se dodani artikel ne ponudi na izbor.​


WEB_GOTOV_RAČUNI1.JPG

Če lokacija ni vpisana na pogodbi, mora biti na maloprodajni blagajni ali na artiklu. V nasprotnem primeru program javi obvestilo:

web_blagajna_lokacija1.JPGIz artikla program prebere naslednje podatke:
- projekt (če ni na artiklu vpisanega projekta, vzame splošen projekt)
- stopnja davka (davčno oznako program določi na podlagi: stopnje davka na artiklu+zavezanost partnerja+konto terjatve na pogodbi)