Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VSI_Uvoz skupin pravic

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Administracija: Uvoz skupin pravic

Orodje za uvoz skupin pravic je primerno:
  • kadar sistem vzpostavljamo na novo
  • kadar želimo restavrirati sistem, če se nam je zgodilo tisto najhujše in običajna zaščitna kopija ni dovolj
Oglejmo si postopek dela pri vpeljavi novega sistema pravic. V namestitveni datoteki, ki ste jo prejeli ob prvi namestitvi je mapa Dodatki\Pravice. Vsebuje datoteko ali celo več datotek s skupinami pravic.
Obstaja verjetnost , da na vaši namestitveni teh datotek ni. V takem primeru se obrnite na podporo, ki vam bo pomagala pri vzpostavitvi skupine pravic, ki je za vaše podjetje najbolj primerna.
Preden pa v podporo izvajalca pokličete ali pošljete e-pošto, pripravite seznam uporabnikov in seznam opravil za vsakega uporabnika.
 
Orodje omogoča, da si določimo:
  • pot do mape in datoteko v kateri se nahajajo v naprej določene skupine pravic
  • potem si lahko izberemo skupino pravic, ki jo želimo uvoziti
  • naknadno lahko izbiramo še med dodajanjem in zamenjavo skupine, ki že obstaja v sistemu
Dodajanje pomeni, da se v sistem že obstoječi skupini dodajo pravice dostopa do podatkov in opravil, ki jih ta skupina v obstoječem sistemu še ni imela.
Zamenjava pravic pomeni, da se že obstoječi skupini v sistemu, obstoječe pravice odvzamejo in se dodajo tiste, ki so na seznamu v datoteki iz katere pravice uvažamo.
Orodje nudi visoko prilagodljivost z raznimi možnimi kombinacijami. Priporočamo, da ga uporablja izključno skrbnik-administrator sistema, ki ima dovolj izkušenj z dodeljevanjem pravic uporabnikom.
Naslednji korak je, da se tako uvoženim skupinam pravic priklopijo še uporabniki, ki bodo opravljali dela in naloge, ki jih takšna skupina pravic omogoča.
Orodje prikličemo na desni klik miške v tabeli s seznamom skupin pravic. To je spodnja tabela pregleda in seznama uporabnikov in skupin v modulu ADM (Vadmin.exe).