Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

SA_Skonta

MIT navodila za uporabo programa MIT
​​​​​​​​​​

​Saldakonti - Obračun skonta

Opcija se uporablja za izračun skontov, kreiranje rezervacije in pripravo dokumentov (dobropisov), ki se prikažejo v DDV knjigi. 

skonto3.JPG

Potrebne nastavitve sistemskih spremenljivk: XSKONTO (nivo 4), XSIMB_SK (nivo 4).

Cassa sconto se odobrava na različne načine.
  1. Cassa sconto je določen kot obrestna mera. Npr. za predčasno plačilo se odobrava cassa sconto po obrestni meri 5 %
  2. Cassa sconto je določen kot odstotek od zneska računa na dan. Npr. za predčasno plačilo se obračuna 0,0137 % sconto na dan. 
  3. Cassa sconto je določen kot %, če je plačilo izvršeno določeno število dni po izstavitvi računa ali dobavi blaga ali storitve.

S13.JPG
Izdani računi: priprava skonta iz izdanih računov
Obresti: priprava skonta iz obresti
Prejeti računi: priprava skonta iz prejetih računov
Partner: šifra partnerja
Obdobje: obdobje prometa po datumu veljave
Simboli: seznam simbolov, * za vse
Datum plačila: predvideni datum plačila - datum za izračun skonta
Vključi zaprte knjižbe: upoštevajo se vse knjižbe obdobja ne glede na saldo
Cel znesek: obračuna se cel znesek dokumenta
Plačano: obračuna se vpisani znesek
Odprti znesek: obračuna se vpisani znesek
Označi predplačila: označi nezapadle odprte postavke
na dan: izbor:odstotek velja na dan; sicer ni odvisen od števila dni
Skonto %: odstotek skonta

Finančni dobropis:
Simbol: simbol skonta (XSIMB_SK)
Datum veljave: datum dobropisa
Str. mesto: stroškovno mesto za vpis pozicij
Projekt: projekt za vpis pozicij
Izpis predloga: kontaktna oseba, e-naslov in opombe za izpis predloga

Stolpec Plačano:  vnesemo sami želeni znesek in možnost obračuna skonta glede na vpisan znesek. 
Stolpec Skonti: pokaže, če je bil narejen skonto iz odprtega računa. Če iz prometa, ko je račun zaprt, pa ne. Gleda preko vezave.

V primeru izbora Izdani računi je obvezno potrebno določiti naslednje podatke:

Šifra delavca: šifra komercialista
Lokacija: šifra lokacije kupcev
Oznaka: oznaka iz šifranta Oznake, priporočena je ločena oznaka za skonte
skonto1.JPG 
Artikli: odpreti je potrebno nove artikle glede na DDV:
Artikel-višja st. DDV: 
Artikel-nižja st. DDV: 
Artikel-76.a člen:
Artikel-oproščeno DDV
V primeru izbora Obresti je obvezno potrebno določiti naslednje podatke:​

Šifra delavca: šifra pripravljalca skonta
Lokacija: šifra lokacije kupcev
Oznaka: oznaka iz šifrantaOznake, priporočena je ločena oznaka za skonte​
Artikel - obresti: poseben artikel za obresti

V primeru izbora Prejeti računi je obvezno potrebno določiti naslednje podatke:​

Protikonto: vnos protikonta je obvezen pri skontu za prejete račune
Šifra delavca: šifra pripravljalca skonta
Oznaka: oznaka iz šifranta Oznake, priporočena je ločena oznaka za skonte​
Davčna oznaka: šifra Davčne oznake

Po pripravi izračuna v Saldakontih se pripravi rezervacija v SAK\Dokumenti \ Rezervacije-začasne knjižbe in dobropis v programu ZAJ.

skonto6.JPG


Dokumente skonta knjižimo v programu Saldakonti - rezervacije.