Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OD_Dohodninske olajšave

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Plače: Dohodninske olajšave

Dohodninske olajšave oz. upoštevanje le teh so podobno kot sama dohodninska lestvica neposredno vezana na leto izplačila, ki ga določimo na vhodu v program.

V kolikor na vhodno vnosno masko vnesemo leto izplačila za katerega še niso določene dohodninske olajšave, vam bo vstop v šifrant ponudil kopiranje dohodninskih olajšav. Priporočamo, da na tem mestu izberete to opcijo, saj se bodo olajšave kopirale tudi na delavcih. Sicer jih je potrebno ponovno določiti ročno. Po kopiranju je potrebno le popraviti zneske letnih olajšav.

Sestava šifranta je relativno preprosta. Za posamezno socialno razmero vpišemo letni znesek olajšave. Mesečni znesek se izračuna avtomatično.

Procent olajšave trenutno ne določamo, saj so olajšave določene v nominalnem znesku.

Tip olajšave določamo iz več razlogov. S - splošno olajšavo in I - individualno olajšavo lahko določimo že na delavcu v kadrovski evidenci oz. jo pripišemo družinskemu članu, če ga delavec uveljavlja v dohodninsko olajšavo.

D - dodatna dohodninska olajšava je vezana na dejanski bruto znesek, ki ga delavec prejme na letnem nivoju. Olajšavo lahko delavcu dodelimo le v plačah.

 Prikaz olajšav je možen tudi na plačilnih listah. Na plačilni listi jih prikažemo v skupnem znesku po posameznem tipu.

OD_Doh_olajšave.PNG

Slika 1 - prikaz dohodninskih olajšav veljavnih od 1.1.2018

Od 1.1.2018 se znesek dodatne dohodninske olajšave v srednjem razredu računa po formuli in je odvisna od zneska bruto plače zaposlenca. Znesek olajšave se mesečno spreminja. Avtomatski izračun zneska dodatne olajšave (če jo zaposleni želi upoštevati) omogoča posebna opcija OOD-D106. V nasprotnem primeru je potrebno za zaposlene, ki padejo v ta razred in želijo upoštevati olajšavo, ročno izračunati in vpisati olajšavo. 

Desni meni: Kopiranje v novo obdobje


Preko desnega menija preteklo obdobje lahko kopiramo v novo.. Ponudi se pogovorno okno, ki glede na datum izplačila ponudi zadnjo veljavno tabelo olajšav. Vpiše se datum od katerega bo bodo veljale nove olajšave in neposredno na tem oknu v koloni 'Znesek let. olaj. vpišemo nove zneske.

 kopiranje.PNG

Slika 2 - kopiranje olajšav v novo obdobje

 

 

Preberite še:

Obračun plače

Mesečne nastavitve

 

Olajšave se seštevajo ob obračunu. Na plačilni listi je mogoč prikaz specifikacije olajšav (opcijsko).