Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OD_Vstop v program

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Plače: Vstop v progam

Vstop v program se začne z vhodnim vnosnim oknom na katerem lahko izberemo osnovne značilnosti posameznega obračuna. Osnovne značilnosti obračuna izberemo z Vrsto izplačila. Program si izbrane parametre zapomni, tako da ob naslednjem vstopu v program lahko izbor samo potrdimo.

mes_nast.PNG

 Slika 1 - vnosno okno ob vstopu v program ali spremembi mesečnih nastavitev

Slovensko povprečje, zajamčena plača in minimalna plača se ob vsakem vstopu v program zapišejo v sistemske nastavitve iz razloga, da vsi uporabniki ne glede na delovno postajo uporabljajo iste parametre.

Zajamčena plača služi za kontrolo pri obračunu refundacij. Minimalna plača je zakonsko določena višina izplačila, ki ga mora dobiti zaposleni. Min. osnova za prispevke je zakonsko določena osnova, od katere se morajo plačati prispevki.

Obračun bonitet, posojil, članarin, samoprispevkov, dodatnega pokojninskega zavarovanja in materialne stroške lahko izberemo le pri obračunu plače. V kolikor plačo obračunavamo v ve​č delih, obračun lahko izvedemo pri katerem koli izplačilu. Pogoj je le, da se izbrani obračun izvede za vse delavce. Posamezni obračun je možno izvesti le enkrat.

Ostale nastavitve so lokalne in se ponudijo take, kot smo jih potrdili ob zadnjem vstopu na konkretni delovni postaji.

Vrsta izplačila se izbere ob vstopu v program, spreminja pa se lahko v meniju Ostalo \ Spremembe mesečnih nastavitev, da ni treba iz programa.

Je pa pomembno, da so vsi atributi na tem vstopu pravilni, ker se upoštevajo pri izračunu. Vrsta izplačila je vidna tudi na namizju pod nazivom podjetja.

Lahko delamo istočasno plače in regres, ni treba arhivirati enega, da bi obračunali drugega v enem mesecu, samo spreminjati moramo mesečne nastavitve in preklapljati med vrstami obračuna.

(Od izdaje 908-000) Na začetnem enkranu se ob vstopu oz. spremembi mesečnih nastavitev prikažejo osveženi podatki o nearhiviranih obračunih, ki so pomoč uporabniku, da pred vnosom novega istovrstnega obračuna arhivira trenutno nearhiviran obračun.

OD_nearhivirani obračuni.PNG 

Slika 2 - seznam nearhiviranih obračunov s prikazanim statusom obračuna

 

Pravice uporabnika:

V meniju Ostalo / Spremembe mesečnih nastavitev (OD - Vhod v program) se nastavitev podatkov razdeli na dve pravici.

Pravica OD.OBRACUN (R) ostaja pravica za vsa polj polja.

S pravico OD.POROCILA (R) se odprejo polja:
- Datum izplačila,
- Datum prispevkov,
- Leto,
- Mesec,
- Vrsta izplačila.

Ostala polja se v primeru, da uporabnik nima pravice OD.OBRACUN (R) ali ADMIN zaprejo.
Velja tudi za polje, kjer se določi:
- Obračun bonitet,
- Obračun posojil,
- Obračun članarin,
- Obračun samoprispevkov,
- Obračun dod.pok. zavarovanja,
- Obračun materialnih stroškov.

 

Prvi vstop v paket v letu

Ob prvem vstopu v paket v novem letu (glede na sistemski datum) bo program ponudil posodobitev šifrantov: dohodninska lestvica, dohodninske olajšave, refundacijski količniki in izračun osnov za refundirane boleznine. Posodobitev šifranta ni obvezna prav v tistem trenutku. Da pa bi vas program še vedno opominjal na vsakoletni obvezen postopek, pritisnite tipko Cancel.

 

Preberite še:

Obračun plač in nadomestil

Sprememba mesečnih nastavitev

Meni Obračun

Meni Datoteke

Meni Poročila

Meni Ostalo

Zaključek leta po paketih

Kako nam poslati sporočila

  

Obračun posameznih izplačil lahko izvaja več uporabnikov hkrati.

 

 

 

Obračun bonitet, posojil in ostalega je možno narediti pri katerem koli obračunu plače, vendar za VSE delavce hkrati.