Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

EP_Evidenca prisotnosti

 Navodila

 

EVIDENCA PRISOTNOSTI

Evidenca prisotnosti je osnova za pregled dejanske prisotnosti delavcev v podjetju in tudi njihove najavljene odsotnosti. Z vodenjem evidence prisotnosti pa zadostimo tudi zakonski zahtevi o vodenju delovnega časa delavca.

Paket nam omogoča več različnih načinov vodenja evidence, ki jih lahko med seboj kombiniramo oz. uporabljamo vse istočasno:

  • preko registratorja na vratih objekta
  • vpis ob vhodu v objekt (PC) 
  • ročno vodenje prisotnosti  
  • preko lastne internetne strani

Evidenca prisotnosti mora biti v neposredni povezavi z delovnim koledarjem podjetja. Osebni koledar delavca nam služi za vpis najavljenih odsotnosti, kot so dopusti in boleznine in tudi celodnevne kompenzacije ur.

Ob zaključku meseca se ure preštejejo in razporedijo na ustrezne ključe, ki jih bomo uporabili v plačah. Dodajo se še ure praznikov, dopustov, boleznin. Nadure so lahko omejene na določeni mesečni limit. Sezonskemu delavcu bomo izven sezone posodili ure. Le te pa bo vrnil v času sezone, ko bo delovnih ur več, kot je predviden mesečni fond ur.

Prenos v plače se bo lahko izvedel šele, ko bo ure pregledala in potrdila za to pooblaščena oseba.

V evidenci bodo dejanske prisotnosti ostale nedotaknjene in bodo izražale dejansko prisotnost v podjetju oz. delovnem mestu. Kasnejša obdelava za potrebe plačila, evidence ne bo kvarila.