Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

OVO_Os varovalna oprema

OSEBNA VAROVALNA OPREMA                                                                                                              Navodila

 
 
 

Paket je nastal na podlagi kadrovske evidence, vendar ločen od nje iz razloga varovanja osebnih podatkov. Varnostni inženiriji praviloma nimajo pravice vpogleda do osebnih podatkov delavcev in pripadajočih delovnih mest.

Paket je neposredno povezan z materialno blagovnim knjigovodstvom.

 

OOVO000 - Osebna varovalna oprema - osnovna verzija

- vodenje osebne varovalne opreme delavcev glede na obvezno osebno varovalno opremo delovnega mesta
- napotitev na prevzem in izdelava prenosnice v MBK-ju
- vodenje značilnosti delovnih mest
- napotitev na zdravniške preglede