Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

HON_Honorarji

MIT navodila za uporabo programa Orkester


HONORARJI

Paket je namenjen obračunu vseh izplačil, ki ne predstavljajo plače redno zaposlenih delavcev. Prejemniki izplačila so tako fizične osebe, ki pa so hkrati lahko tudi davčni zavezanci in jih iz tega razloga vodimo kot naše partnerje. Najlažje bomo presodili ali gre za izplačilo, ki ga obračunavamo v tem paketu, z načinom poročanja na DURS. Preko paketa obračunavamo vsa izplačila, ki zahtevajo poročanje na REK-2 ali na REK-1a obrazcu.

 

OHON 000 - Funkcionalnosti osnovne verzije paketa Honorarji 
  
  • Možnost vnosa različnih vrst izplačil kot so: avtorske pogodbe, sejnine, najemnine, računi zasebnih raziskovalcev, računi samostojnih kulturnih delavcev,
  • vnos, pregled in korekture zneska honorarja v neto ali bruto,
  • izračun prispevkov,
  • priprava plačilnih nalogov za nakazila na banko in prispevke,
  • arhiv izplačanih izplačil,
  • izdelava  za napoved dohodnine in izpis obvestila avtorjem,
  • M4: izračun obrazca M4, korekcije obračunanih podatkov, priprava datoteke v XML obliki za ZPIZ,
  • prenos plačilnih nalogov v plačilni promet
  • izdelava REK obrazcev v XML obliki

 

 

Navodila

HONORARJI_NOVO1.JPG