Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KAD_Test podatkov

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Kadrovska evidenca: Test usklajenosti podatkov

Test usklajenosti podatkov izvedemo po potrebi. Pogosteje pri množičnem spreminjanju podatkov. Priporočamo zagon pred prenosom podatkov delavcev v ostale pakete.

Test bo primerjal podatke zapisane v šifrantu Delavci s podatkom, ki je kot zadnji zabeležen v arhivu sprememb. Po veljavnosti zadnji podatek v arhivu mora biti enak podatku vpisanem na delavcu tudi, če dejansko ta podatek še ne velja (vnesli smo ga z bodočim datumom veljave).

Po končanem testiranju na ekranskem pregledu v pregled dobimo neusklajene podatke (Slika 1). Poleg šifre in naziva osebe je navedeno polje, ki po vsebini ni usklajeno z zadnjim podatkom v arhivu sprememb. Po pregledu se odločimo kje je zapisan pravilni podatek in ustrezno ukrepamo:

  • če je pravilni podatek zapisan v arhivu sprememb, moramo podatek popraviti v šifrantu Delavci. V šifrantu najprej preko desnega menija preverimo arhiv sprememb in vpisan datum veljave, ter nato preko korektur (hitra tipka F7) popravimo podatek. Ob shranitvi vpišemo pravilni datum veljave
  • če je pravilno podatek zapisan na delavcu v arhivu sprememb pa je napačen, se poslužimo desnega menija in izvedemo Uskladitev arhiva.

          KAD_Test_1.JPG

          Slika 1 - prikaz neusklajenosti podatkov med šifrantom Delavci in arhivom sprememb

 

Uskladitev arhiva 

Uskladitev arhiva izvajamo za vsako polje posebej. Postavimo se na katerikoli zapis ustreznega polja in preko desnega menija izberemo Uskladitev arhiva. Vnosno okno bo ponudilo polje na katerem stojimo (Slika 2). Privzeto se ponudi popravek na vseh delavcih. Lahko pa izberemo samo enega delavca.

Uskladitev dejansko pomeni prepis zadnjega zapisa tega podatka v arhivu sprememb s podatkom, ki je zapisan v šifrantu Delavci. 

Primer, kot je na sliki:  delavcu ob sprejemu v podjetje nismo zapisali področja izobrazbe, ker podatek takrat še ni bil potreben. Ob vpisu tega pa je prišlo do neusklajenosti (razlogov je lahko več). Uskladitev bo področje izobrazbe zapisalo na datum vstopa v podjetje.

KAD_Test_2.JPG
Slika 2 - uskladitev polje POD_IZO Področje izobrazbe za vse delavce istočasno

 

Prikaz zapisa sprememb v arhivu

V arhiv sprememb se podatki zapišejo ob vsaki spremembi in sicer za vse podatke, ki se vodijo v arhivu.

Prvi zapis se kreira hkrati ob vpisu delavca v šifrant. Prvi zapis vsebuje podatke, ki so veljali na datum zaposlitve. Če pogledamo sliko 3, je bil delavec 40004__ na datum vstopa 1.12.2010 razporejen na delovno mesto 4141002 in stroškovno mesto 580020.

Prva sprememba se je zgodila 1.4.2011 in sicer se je spremenilo samo stroškovno mesto. Razporejen je na stroškovno mesto 580010. Ker se delovno mesto ob tej spremembi ni spremenilo, se je zapisala vrednost NULL.

Kasneje sta se delavcu zapisale še dve spremembe, vendar nikoli sprememba delovnega mesta in stroškovnega mesta.

Če bi prišlo do neusklajenosti, recimo delovnega mesta, bi uskladitev popravila že prvi zapis, kar bi pomenilo, da je delavec že od samega začetka zaposlen  zaposlen na drugem delovnem mestu.

Pri neusklajenosti stroškovnega mesta, bi se popravil drugi zapis (z dnem 4.1.2011).

 

KAD_Test_3.JPG 
Slika 3 - prikaz arhiva sprememb v bazi podatkov

 

Čiščenje arhiva in pregled ter odprava nepravilnosti

Obe opciji sta bili dodatni zaradi zgodovine vodenja podatkov. Prva opcija poskrbi, da v arhivu nimamo podvojenih zapisov. Če ni dejanske spremembe podatkov se zapiše NULL in ne ponovno isti podatek.

Pregled in odprava nepravilnosti poskrbi za prvi zapis v arhiv sprememb - če na primer podatke delavcev prenesemo iz drugih baz podatkov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preberite še:

Delavci

Arhiv sprememb

Polja v kadrovski evidenci

 

Podatki so usklajeni, ko test ne pokaže nobenega podatka - tabela je prazna.

 

 

 

 

Najbolj pogosti razlogi za neusklajenost:

  • Prenos podatkov iz drugih sistemov, pri čemer se 'pozabi' ustvariti prvi zapis v arhivu sprememb. Uporabimo funkcijo Pregled in odprava nepravilnosti.
  • Uvedba novega polja (nadgradnja na višjo izdajo), ki ga je potrebno voditi v arhivu sprememb. Test usklajenosti in uskladitev sama je v tem primeru pričakovana in obvezna.
  • Ob vpisu podatkov na delavca se ne držimo postopka in med vnosom pritisnemo na tipko ESC. Pravilno je potrditev vsakega polja s tipko ENTER ali shranitev preko ustrezne ikone v orodni vrstici.
  • Ob zahtevanem vpisu datuma veljave večkrat pritisnemo ESC.
  • 'Nasilna' zaustavitev sistema.