Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

HON_Honorarni delavci

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Honorarji: Honorani delavci

 

V primeru uporabe Kadrovske evidence, so vsa polja, ki se v kadrovski evidenci vodijo in so predvidena za prenos, zadimljena. Opcijo je možno izklopiti preko sistemske nastavitve VSI\XDELDVNOS.

Podatke o delavcih pravilom prejmemo iz paketa kadrovska evidenca, ko sprožimo prenos v druge pakete.

Podatke lahko vnesemo tudi neposredno v šifrant delavcev v honorarjih.

Delavci, katerim izplačujemo honorar, so lahko hkrati tudi naši Partnerji. V tem primeru v polje Partner vpišemo šifro partnerja. Znani podatki se bodo prepisali iz partneja. Ostale ustrezno dopolnimo. V kolikor manjka podatek na partnerju, bo program izpisal ustrezno obvestilo.

Podatek v polju Zavarovanec določa kreiranje ustreznih Tagov na REK obrazcu. Če je oznaka N, se kreira tag A024. Če je oznaka E, se kreirata taga A024 in A025.

HON_Delavci.PNG

Slika 1 - vnosna polja za podatke o delavcih potrebnih za obračun in izplačilo honorarja

 

 

 

Preberite še:

Vnos zneskov

Pogodbeni zneski

Delavci v kadrovski evidenci

Prenos podatkov iz kadovske evidence

Partnerji

Banke

  

V primeru uporabe Kadrovske evidence, so vsa polja, ki se v kadrovski evidenci vodijo in so predvidena za prenos, zadimljena. Opcijo je možno izklopiti preko sistemske nastavitve VSI\XDELDVNOS.

 

 

 

 

 

V kolikor uporabljamo paket kadrovska evidenca neposredni vnos delavcev v šifrant delavcev v honorarjih ne priporočamo. Ob prenosu podatkov lahko pride do prepisa iz kadrovske evidence.