Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

GK_Vnos_in_knjiženje

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Glavna knjiga - Vnos in knjiženje

Takoj po izvedenem vstopu v meni Vnos in knjiženje se nam odpre poseben izbor, kjer se lahko omejimo na pregled konkretnih temeljnic glede na:

- uporabnika, ki je temeljnico kreiral (logname oz. uporabniško ime)
- paket v katerem je temeljnica bila pripravljena (Prenešeni dokumenti iz drugih paketov) 
- organizacijsko enoto
- leto veljavnosti temeljnic: nastavitev je možna glede na dovoljeno obdobje knjiženja, ki se nastavi v meniju Ostalo - Nastavitev obdobja knjiženja​.

9936635_1.JPG

Slika 1 - Izbor temeljnic glede na uporabnika in paket z z možnim izborom opcij na desnem meniju

Po potrditvi izbora na vnosnem oknu (potrditev ikone "V redu") ali na dvojni klik na temeljnico, dobimo na predogled postavke izbrane temeljnice.

 

Dokumenti uporabnika MIT_MILENANa pregledu vidimo vse temeljnice, ki jih je pripravil uporabnik z uporabniškim imenom MILENA. Uporabnik lahko temeljnice na pregledu izpisuje in knjiži. S potrditvijo konkretne temeljnice (postavimo se na konkretno temeljnico in potrdimo tipko "V redu") nas program prestavi v pregled postavk temeljnice. Tudi na pregledu postavk temeljnic lahko izvedemo KNJIŽENJE.
 
Novo temeljnico vnesemo s potrditvijo vrstice z nazivom Nova temeljnica.
 
Temeljnico pa lahko kreiramo tudi z uvozom podatkov iz Excel-a.

Dokumenti vseh uporabnikov


 
Na pregledu vidimo temeljnice vseh drugih uporabnikov, ki lahko dostopajo do tega menija. Uporabnik lahko te temeljnice na pregledu izpisuje ali prevzame lastništvo nad konkretno temeljnico.
 
 
Prenešeni dokumenti iz drugih paketov
 
 
 
Na pregledu vidimo vse temeljnice, ki so bile kreirane v pomožnih programskih paketih. Uporabnik lahko temeljnice na pregledu izpisuje, knjiži ali pa izvede prevzem lastništva nad konkretno temeljnico z opcijo Prevzem lastništva (ARHIV).
 
Na prenesenih temeljnicah iz pomožnih paketov je dovoljeno popravljati polja: Št. dokumenta, Opis in Koda (definirana polja v sistemski spremenljivki XGK_POLJA). Popravljanje odprtih polj na prenesenih postavkah je omogočeno z opcijo Korekture ali pa z direktnim popravkom v polje na pregledu postavk:
 
GK75.JPG 

Slika 2 - Popravljanje prenesenih postavk z direktnim vnosom v polje pregleda

Vsi dokumentiNa pregledu vidimo vse temeljnice: temeljnice vseh uporabnikov in prenesene temeljnice iz pomožnih programov. Uporabnik lahko te temeljnice samo izpisuje.

Brisane temeljnice

 

Pregled in izpis temeljnic, ki imajo status B-brisano in ki niso zajete v poročila. Možno pa jih je z desnim menijem v celoti izpisati - posamezno temeljnico ali cel seznam temeljnic.

Temeljnica dobi status Brisana v vsakem primeru brisanja:

- če na preneseni temeljnici iz pomožne knjige izvedemo prevzem lastništva, potem pa temeljnico brišemo;

- če temeljnico vnašamo sami in jobrišemo z opcijo v desnem meniju;

- če brišemo posamezno postavko s hitro tipko za brisanje (F2).