Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

CRM_Naloga

MIT navodila za uporabo programa MIT

CRM: Naloga

Seznam nalog, ki so posledica določenega dogodka z izbranim partnerjem, se nahajajo v desnem spodnjem delu ekrana. Za vnos nove naloge se s kazalnikom postavimo v ta del ekrana in prikličemo pogovorno okno za vnos nove naloge preko desnega menija ali ikone Nov.

V gornji vrstici lahko preberemo na podlagi katerega dogodka je naloga nastala.

Nalogi zapišemo naslov, določimo datum začetka in predviden rok za dokončanje naloge. Določimo še pomembnost in status. Ob kreiranju naloge je praviloma naloga vedno čakajoča. Če želimo natančen pregled opravljenih in neopravljenih nalog, se ta podatek sproti ažurira.

Nalogo lahko določimo več sodelavcem hkrati (ustvarimo tim). Določimo glavnega zadolženega, ki se lahko tekom naloge spreminja. Celoten tim ima lahko določen enak ali različen čas. Naloga predvidenega konca naloge za posameznika bo označena tudi na koledarju v obliki zastavice.

Vsebina naloge se zapiše podobno kot pri samem dogodku v spodnje neomejeno okno. Shranjeni nalogi lahko pripnemo priponko.

CRM_Naloga.PNG
 Slika 1 - vnos, pregled in ažuriranje naloge

  

Zaupni komentarji

 

Vsaka naloga ima možnost vpisa zaupnega komentarja. Zaupni komentar bo viden vsem, ki imajo pravico CRM.SECRET in so hkrati kreirali nalogo ali so zadolženi ali je skrbnik partnerja ali je udeležen pri nalogi.

Če na nalogi obstaja zaupni komentar in imamo do njega pravico, bo na pogovornem oknu viden klicaj z oznako Zaupni komentar.