Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

CRM_povezave

MIT navodila za uporabo programa MIT

CRM: Povezave vse aktivnosti

 

Ko kreiramo dogodek, nalogo, zapis o produktu ali ponudbo, se ob prvi shranitvi avtomatično kreira referenčna številka. Referenčna številka služi povezovanju vsega naštetega med seboj.

Primer:

Prvi kontakt z novo stranko nastane z naključnim obiskom vodje podjetja. Vodja je obisk zabeležil v CRM.

Prodajnik je na podlagi zapisa opravil svojo nalogo in s to isto stranko vzpostavil prodajno akcijo. Prvo svojo aktivnost je povezal z dogodkom vodje podjetja. Vrstili so se dogodki od telefonskih klicev, obiska, vabila na dogodke podjetja, do prve ponudbe itd. Celotno dogajanje je trajalo več kot leto. Vse aktivnosti so uporabniki vezali na dejansko spodbudo nove akcije.

Na ta način se je oblikovala celotna veriga. Ob pregledu tako lahko vidimo kdaj se je začelo in kako ter katere aktivnosti so sledile.

S pregledom takih povezav lahko razberemo ali se "obdelovanje" stranke odvija prepočasi. Ali pa dejansko razberemo katere akcije zagotovo sprožijo pospešeno dogajanje.

 

Na vseh zgoraj naštetih akcijah so predvidoma na desni strani okna postavljene naslednje možnosti

  • Poveži ... ponudi se seznam akcij z izbranim podjetjem; z dvojnim klikom potrdimo povezavo. V primeru, da je izbrana akcija že povezana s predhodnim dogodkom, s potrditvijo potrdimo celotno verigo dogodkov

  • Povezave ... na pregled dobimo seznam vseh akcij urejenih po datumu od zadnjega navzdol; Z dvojnim klikom se odpre okno za dogodek, nalogo, ponudbo ...

 9937644_9.JPG

Slika 1: Prikaz ikon za Povezovanje akcij med seboj

Povezave so lepo vidne tudi na pregledu aktivnosti in na upravljanju odnosov s stranko. Poleg ikone, ki prikazuje status (zamuda, čakajoče, opravljeno) in obstoj priponk se pokažejo številke, ki prikazujejo:

  • število povezanih ponudb
  • število povezanih zapisov o produktu
  • število povezanih dogodkov

Z dvojim klikom na izbrano število povzročimo preskok na drug pregled, npr. na ponudbe.

Povezave1.PNG

Slika 2: Prikaz povezanih akcij poleg dogodka