Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

BP_Navodila

BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE                               

 

Evidenco blagajniškega poslovanja, gotovinskih vplačilih in izplačilih, čekov ali kartice vodimo v programskem paketu Blagajniško poslovanje. 

Omogočeno je voditi redno blagajno (gotovinsko, negotovinsko). Specialni rešitvi sta še:

- blagajna za Drobni odkup,

- blagajna za Igre na srečo. 

Davčna blagajna
 

Program nam omogoča vodenje blagajniškega prometa na več Blagajnah in izdelavo potrebnih dokumentov:

- Blagajniški prejemek;

- Blagajniški izdatek;

- Blagajniški dnevnik;

- možnost naknadnega kontiranja dokumentov.

 

 

BP_Slosno.jpg 

Slika 1 - Povezava programa Blagajniško poslovanje z ostalimi programskimi moduli

 

Programski paket Blagajniško poslovanje je povezan z ostalim sistemom Orkester, kar nam omogoča avtomatično izdelavo temeljnic za knjiženje vseh poslovnih dogodkov v programskem paketu Glavna knjiga in Spremljanje projektov ter obveznosti in terjatve v saldakonte dobaviteljev in kupcev.

Programski paket Blagajniško poslovanje nam omogoča pregled in izpis blagajniških dokumentov (prejemki, izdatki, dnevnik) in ostala poročila po kontih, partnerjih, delavcih, stroškovnih mestih, projektih.  

Delo v okviru programskega modula je omejeno s pravicami, ki jih določamo uporabniku preko programskega modula Admin.
 
Kontrola na zaključek del za posamezni mesec v programskem modulu Blagajniško poslovanje, nam je omogočena z zaključkom meseca. Omogočeno je ločeno zaključevanje meseca po blagajnah in možnost avtomatične kontrole na datum vnosa glede na sistemski datum računalnika.

 

Kontrola na zaključek del za posamezno leto v programskem modulu Blagajniško poslovanje, pa nam omogoča zaključek leta. Ob zaključku leta se kreirajo zaključne knjižbe in otvoritvene knjižbe za posamezno blagajno.