Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

Seznam_verzij_exe_910

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​

​Izdaja 910-000: Seznam zagonskih programov s spremembami v verzijah po datumu spremembe

drugače.JPG- zamenjava zagonskega programa je obvezna
POTRJENO.JPG​- zamenjava zagonskega programa je priporočljiva
 
 
* Manjkajoče številke izdaj verzij : posamezni zagonski programi niso za splošno distribucijo!
 
Datum spremembe Ime zagonskega programa​ ​Verzija programa​ ​Opis spremembe ​Tip spremembe
​22.1.2020 ​SAK 9.10.0021​ ​Prestavljena je statusna vrstica za obarvan prikaz (rdeče, zeleno), če znesek obveznosti presega znesek terjatve. Statusna vrstica je prej prekrivala znesek.  POTRJENO.JPG
6.1.2020 ​FA/MBK 9.10.0030
9.10.0057​
​Vsiljeni znesek in priprava fakture iz Intrix-a. POTRJENO.JPG
27.12.2019​ ​MBK ​9.10.0056 ​Novo poročilo za maloprodajo: Prevzemni list trgovine na drobno. Izpis je možen na knjiženih prevzemnicah in knjiženih prenosnicah.  POTRJENO.JPG​​
23.12.2019​ ​HON 9.10.0006​ ​Priprava nalogov in model 19. POTRJENO.JPG
​16.12.2019 ​ZAJ ​9.10.0031 ​Odprava napake na ikoni Specifikacija po artiklih.  drugače.JPG
​12.12.2019 ​OD 9.10.0010​ ​Prispevek za Kapitalsko družbo se pri invalidskem podjetju označi za plačilo, če ima vpisano oznako prispevka BEN. POTRJENO.JPG
10.12.2019​ ​FA 9.10.0029​ ​Zakonodajna sprememba-nova davčna stopnja 5%. drugače.JPG​​
9.12.2019​ ​ZAJ 9.10.0026​ ​Popravljena kontrola na obvezen vnos stroškovnega mesta na pozicijo računa, samo če se konto spremlja po stroškovnih mestih v Kontnem planu.  POTRJENO.JPG​​
6.12.2019​

OD

KAD

​9.10.0009

9.10.0009

​Dopolnitev povezana z osebnim portalom in pošiljanjem obvestil o vročitvi: če je v novi sistemski XIOPD_PRO vpisan poseben profil za osebni portal, se pripravljena sporočila pošiljajo preko tega profila, sicer pa preko profila Mit.
6.12.2019​ ​VP 9.10.0010​ ​Poročila \ Stroškovna mesta \ Brutobilanca: vrstni red pregleda podatkov je postavljen vedno glede na stroškovno mesto + konto. POTRJENO.JPG
​4.12.2019 ​ZAJ ​9.10.0025 ​Popravljen uvoz e-računa za Telekom. Dopolnjeno tudi iskanje partnerja po davčni številki in aktivnem TRR. POTRJENO.JPG
3.12.2019​ ​SAK in HON 9.10.0020
9.10.0005​
​Dopolnjen je izbor postavk za prenos v Honorarje (meni Ostalo \ Prenos vHonorarje). Omogočen je izpod D-da in N - ne za posamezne postavke za prenos v Honorarje. 
V Honorarjih je dopolnjena priprava plačilnih nalogov. Oblika maske za pripravo nalogov je spremenjena. Priprava nalogov za podatke iz saldakontov: če je sklic prazen, se vpiše model 99, če sklic obstaja, se vpiše model 00. 
POTRJENO.JPG
​21.11.2019 ​OS ​9.10.0008 ​Nove nabave - izpis nalepk s črtno kodo - vrstni red postavljen po inventarnih številkah. POTRJENO.JPG
21.11.2019​ ​VP ​9.10.0009 ​Poročila – Stroškovna mesta – Brutobilanca – na vstopno masko dodana opcija Do obdobja. Brez izbora opcije Do obdobja poročilo v stolpcih do obdobja prikaže promet mesecev do izbranega leta v obdobju. Če je izbrana opcija Do obdobja program dela še vedno dalj časa, ker se upoštevajo knjižbe od začetka uporabe programa oziroma 1.1.2000. POTRJENO.JPG
​14.11.2019 ​ZAJ ​9.10.0013 ​Pozicije prejetih računov - pri uvoženi poziciji kjer je stroškovno mesto in projekt vpisano, se po potrditvi davčne oznake z oproščenim prometom, kjer protikonto še ni vpisano, stroškovno mesto ne sprazni. Dodana nova opcija kreiranja pozicij računa na osnovi delilnika iz webPodpisovanja.
11.11.2019 ​VP ​9.10.0005 ​Sprememba procedure in klica procedure za pripravo seznama šifer projektov do katerih ima uporabnik pravico glede na pravico SIFRE.VSI_PROJEKTI. Uporabnik s pravico in brez izbranih šifer ima pravico do podatka prazno (tudi pri stroškovnih mestih). Odpravljanje težave kjer je šifer projektov nad 3500. Poleg programa potrebno namestiti tudi proceduro FpravSifr(). drugače.JPG
05.11.2019 ​FP ​9.10.0003
​V primeru, da protikonto ni označen, da se spremlja po finančnih instrumentih, se šifra FI ne prenaša več v Saldakonte. POTRJENO.JPG​​
​24.10.2019 ​GK ​9.10.0012 ​Popravek pri knjiženju nove temeljnice, ki je bila kopirana iz stare knjižene temeljnice, da se vpiše status za prenos v saldakonte in vodenje projektov po shranitvi morebitne spremembe na novi temeljnici dokler je še na statusu neknjiženo. drugače.JPG
14.10.2019​ ​SAK 9.10.0017​ ​Okno za Opomnik prestavljen v desni spodnji del ekrana. POTRJENO.JPG
26.09.2019 ​ZAJ ​9.10.0010 ​Umik kontrole na korekturah knjiženih izdanih računih glede na zaključeno poslovno, davčno obdobje. Kontrola na korekturah neknjiženega prejetega računa glede na zaključeno poslovno obdobje ostaja dokler števec ni dodeljen. POTRJENO.JPG
​26.09.2019 ​FA, MBK​ ​9.10.0020, 9.10.0026 ​Eračun in kontrola na matično številko partnerja je po novem vezana na oznako ali ima partner eRačune. Če je polje v Partnerjih prazno ali N, se kontrola na matično številko ne izvaja.  POTRJENO.JPG
​20.09.2019 ​FA, MBK 9.10.0018, 9.10.0023​ ​Dopolnitev na knjiženih izdanih, internih računih, da je omogočeno popravljanje stroškovnega mesta terjatve in projekta terjatve. Če je stroškovno mesto in projekt terjatve isti na vseh pozicijah se prepis stroškovnega mesta terjatve, projekta terjatve izvede tudi v saldakontih.
10.09.2019 ​MBK ​9.10.0016 ​Prevezemnice - kontrola na povezavo s prejetimi računi pri povezavi preko ikone 1,2,3.
09.09.2019 ​PLP ​9.10.0020 ​Obdelave / Plačilni nalogi - vnos naloga brez maske, podlage UPN obrazca.
04.09.2019​ SETUP in 
ADMIN​
9.10.0005
9.10.0009​
Setup na začetku pobriše _dta statistike, da se pohitri nadgradnja. Enako velja za povezane baze. ​ POTRJENO.JPG​​
03.09.2019 KAD​ 9.10.0006​ ​Poročila/ Evidenca o zaposlenih delavcih: omogočen pregled za več statusov sočasno  POTRJENO.JPG
29.08.2019​ ​KAD 9.10.0005​ ​Nova polja za izbor pri spajanju v MS Word.  POTRJENO.JPG​​
28.08.2019 ​OS ​9.10.0006 ​Popravek pri izpisu popisnih listov - pogoj na stroškovno mesto. drugače.JPG
​27.08.2019 ​BP ​9.10.0007 ​Vpis transakcijskega računa prejemnika odkupa se vpiše z velikimi črkami, čeprav je bil vnos narejen z malimi (drobni odkup).
22.08.2019 ​MBK
FA
​9.10.0015
9.10.0013
​Sprememba obvestila glede na zaključeno davčno obdobje pri naknadnem popravku knjiženih računov. Ob izhodu iz okna za spremembe na knjiženih računih opozorilo na shranitev podatkov in prenos.
20.08.2019​ ​ZAJ 9.10.0009 ​Popravek pri uvozu eračunov. drugače.JPG
20.8.2019 ​GK 9.10.0008​ ​Popravek pri kopiranju temeljnice: vezava kopirane temeljnice se sedaj počisti.   POTRJENO.JPG
19.08.2019 ​SAK 9.10.0011 ​Popravek ver. 9.10.0010 - medsebojne kompenzacije - predznak zneskov. POTRJENO.JPG
19.08.2019 ​PLP ​9.10.0017 ​Uvoz bančnega izpiska - program doda znak \, če v predpripravljeni poti manjka.
​12.08.2019 ​CRM 9.10.0006​ ​Dopolnjen je vpis besedila na dogodek. POTRJENO.JPG
08.08.2019​ ​MBK
in FA
​9.10.0011
9.10.0010
Priprava eRačunov za BizBox POTRJENO.JPG
02.08.2019​ ​KP ​9.10.0002 ​Pomoč na naslovnika je popravljena. POTRJENO.JPG
30.7.2019 ​GK ​9.10.0007 ​​Nepreneseni dokumenti (prej Opomniki): predelava pregleda neprenesenih knjižb iz pomožnih knjig v GK, SAK in VP. POTRJENO.JPG
26.7.2019​ ​VP 9.10.0003​ ​Popravek zaradi pravic na projekte v meniju Garancij POTRJENO.JPG​​
23.7.2019 ​ZAJ ​9.10.0006 ​Prednastavitev statusa računa ob izboru pregleda računov glede na vpisan števec (Dokumenti / Prejeti računi). Dodava vključena iz izdaje 911.000.
22.7.2019 ​POD ​9.10.0003 ​Kontrola med tabelo podpisov in tabelo dokumentov, da dokument obstaja. POTRJENO.JPG
​16.07.2019 ​SAK 9.10.0009​ ​Dokumenti \ Vnos in knjiženje: onemogočeno je Brisanje vseh postavk na dodatnem meniju neknjiženih prenesenih postavk iz pomožnih knjig.  POTRJENO.JPG
​04.07.2019 ​FA,
MBK,
NA,
PR,
SN,
NPZ
9.10.0005,
9.10.0006,
9.10.0004,
9.10.0009,
9.10.0003,
9.10.0002

​Sprememba specifikacije DDV pri izpisu izdanega računa, da pozicija z obrnjeno obdavčitvijo ni vključena med specifikacijo DDV s stopnjo 0,00%.

Obrnjena obdavčitev je vezana na davčni klasifikator davčne oznake in nastavitev.

POTRJENO.JPG
​01.07.2019 ​SAK

​9.10.0008

​​Asignacije in cesije - knjižba do kupca - obračun obresti se vpiše iz maske ob potrditvi brez predhodne rezervacije. Usklajeno delovanje s primerom, ko je predhodna rezervacija narejena. POTRJENO.JPG
14.06.2019​ ​MBK, PR, NA 9.10.0005
9.10.0003
9.10.0003
Popravek priprave prevzemnic in nabavne naročilnice POTRJENO.JPG​​
14.06.2019 ​OS ​9.10.0002 ​Uvoz iz excel datoteke - spremembe kontov in amortizacijskih skupin. POTRJENO.JPG
14.06.2019​ ​PS ​9.10.0004 ​Kopiranje potnih nalogov in obračunov - popravek. POTRJENO.JPG