Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PLP_Izpiski_Knjiženje

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Plačilni promet - desni meni in Knjiženje

S knjiženjem potrdimo ustreznost obdelanih postavk bančnega izpiska.
 
Izpisek je mogoče knjižiti tudi delno, neobdelane postavke ostanejo na neknjiženih tako dolgo, dokler ni vnesen podatek v polje Konto.

Glede na organizacijsko strukturo podjetja lahko program Plačilni promet nastavimo na dva načina prenosa postavk v Saldakonte, Glavno knjigo in Spremljanje projektov:
1. tako, da bodo postavke izpiska ob knjiženju takoj tudi prenešene
2. postavke knjižimo, prenose pa izvedemo v meniju Ostalo
 
Knjižimo lahko eno postavko, na kateri smo trenutno postavljeni, ali pa vse postavke naenkrat. Obe opciji sta v desnem meniju.
 
PLP102.JPG 

Slika 1 - Opciji desnega menija za knjiženje ene ali vseh postavk

Zavihek KNJIŽENJE
 


PLP103.JPG

Slika 2 - Izbor izpiskov za knjiženje

Na izbornem oknu za knjiženje lahko izberemo:
- konkreten bančni izpisek za transakcijksi račun na dan
 (s klikom na izbor se nam odpre seznam izpiskov banke za knjiženje), knjižimo vsakega posebej
- izberemo opcijo "Vsi izpiski za mesec" in izberemo na primer mesec 6. To pomeni, da bomo knjižili vse izpiske, ki imajo datum veljave v mesecu 6.
 
Izbora se med sabo izključujeta.

Z izdajo 911-000 pa je na masko za knjiženje dodana še možnost izbora prenosa konta avtomatskih preknjižb v Glavno knjigo (gre za konto 999999, ki se pripravi pri razdruževanju plačil). 

9944708_1.jpg


 
Zavihek IZBOR DOKUMENTOVZ opcijo izbora dokumentov lahko naknadno izločimo iz knjiženja nekatere postavke, ki sicer izpolnjujejo pogoje za knjiženje. Na primer, da želimo označiti za knjiženje samo stroškovne postavke.
 
PLP104.JPG 

Slika 3 - Dodaten izbor postavk za knjiženje

V primeru, da nimamo vklopljene opcije takojšnjega prenosa ob knjiženju, nam program javi obvestilo:
 

PLP105.JPG 

Slika 4 - Izvedeno je samo knjiženje dokumentov

Knjižene dokumente moramo v menju Ostalo naknadno prenesti v ostale pakete.

V primeru, da imamo vklopljeno opcijo takojšnjega prenosa ob knjiženju, nam program javi obvestilo:
PLP106.JPG 

Slika 5 - Prenos postavk ob knjiženju v ostale pakete

Postavke so prenešene in s tem je postopek obdelave izpiska končan.
Nadaljno obdelavo prenešenih postavk izvedemo v Saldakontih, Glavni knjigi in Spremljanju projektov.

Z izdajo 906-000 je ob knjiženju vzpostavljeno tudi vpis partnerjevega transakcijskega računa v seznam računov (tabela VSI_PARTNER_TR). Vpis se izvede, če je na izpisku tip dokumenta 20 - priliv (kupci). 

PLP_IZPISEK-TRR_KUPCEV_1.JPG
 

nazaj na navodila za Plačilni promet

 

 Knjiženi izpiski

 

 

 

 

 

 

 

Naknadni prenos podatkov v ostale pakete