Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OD_Razlika do minimalne plače

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Plače: Razlika do minimalne plače

Program nam omogoča avtomatski izračun razlike do minimalne plače. Način izračuna prikazujemo s primeri.
 

Dve vrsti razlike do  minimalne plače:

  • razlika do minimalne plače se dejansko tudi izplača - obračun 20
  • razlika do minimalne plače se prikaže, od izračunanega zneska se plačajo samo zakonsko predpisani prispevki - obračun 21.

 

Oznaka na ključih v polju Razl. do min. plače

Na vseh ključih - vrstah dela določimo ali se znesek šteje v osnovno plačo, ki mora dosegati zakonsko predpisan minimalni znesek. Oznaka N pomeni, da se znesek na ključu ne šteje v osnovno plačo (npr. stimulacije, nadure ipd.).

Možne oznake, ki vedno pomenijo, da se znesek na ključu šteje v osnovno plačo so: B, D ali Z:  praktični prikaz razlik

   D - da, znesek se šteje v osnovno plačo s količnikom; razliko do minimalne plače dodamo in izplačamo skladno z količnikom na ključu (za primer bolniške samo 80% pripadajoče razlike izplačamo); pripadajoča razlika se računa glede na število ur, torej se na ključe brez ur ali z urami, ki ne štejejo v fond ur, ne doda nič in indikator ni pomemben oz. ne sme biti N, če se šteje v osnovno plačo;

   B - da, se šteje brez količnika; predvsem v primeru, ko je recimo količnik večji od 1 ali pa, ko se ne oziramo na količnik in razliko v celoti izplačamo ob predpostavki, da so na ključu ure, ki se štejejo v fond ur;


   Z - da, znesek se šteje v osnovno plačo vendar za te ure (npr. bolniške do 30 dni) ne izplačamo razlike do minimalne plače. Morebitno razliko do minimalne plače prikažemo in plačamo zakonsko predpisane prispevke.
 

Obračun 20

Obračun 20 izberemo v primeru, ko smo pripravljeni ugotovljeno razliko do minimalne plače tudi izplačati. Glede na količnike se bo izplačal samo ustrezen delež razlike. Ključ je bruto ključ, obračunajo se vsi prispevki in dohodnina. Znesek gre na M4 obrazec in v povprečje preteklega leta.

Ključ lahko vežemo tudi na ustrezno prisotnost delavca, kar pomeni, da na njegovi plačilni listi ne sme biti 'prepovedanih' ključev (na primer bolniških in neopravičenih odsotnosti). Prepovedane ključe označimo na ključih v polju Delovne ure in sicer jih označimo z indikatorjem N. V kolikor bomo na delavčevi plačilni listi zaznali kateregakoli od prepovedanih ključev, se razlika ne bo obračunala.
 
Ključev z obračunom 20 je v šifrantu lahko več, ki se med seboj razlikujejo po oznaki v polju Vrsta izplačila (P - redno delo; N - nadomestila, B - boleznine do 30 dni, R - refundacije).
 
 

Obračun 21

Ključ z obračunom 21 je v šifrantu ključev obvezen ključ. Znesek na tem ključu je samo prikazan in ni izplačan. Od tega zneska se plačajo posebni prispevki namenjeni za minimalno plačo. Dohodnina se ne obračuna, na M4 se ne prikazuje.Na tem ključu se bo ustvaril znesek, ki bo pomenil razliko med vsoto zneskov iz ključev, ki se štejejo v osnovno plačo in minimalno plačo določeni na vhodni maski.

V šifrantu so od izdaje 905 (verzija 9.05.0027 naprej) lahko trije ključi z obračunom 21. Prej sta bila lahko dva, pri čemer mora imeti en ključ oznako Vrsta izplačila = P (podjetje), drugi pa Plačnik = R (refundacije). Sedaj pa se lahko uporabi tudi ključ z vrsto izplačila B (boleznine). Znesek iz naslova nadomestil se všteva v redno delo, saj se tudi prikazuje v istih tagih.
Znesek iz ključa z vrsto izplačila B ali R se ne prikazuje v REK1 obrazcu, v tagu M08Z.  

Preberite še:

Primeri izračuna razl. do min. plače

Ključi - Vrste dela

Prednastavitve ključev

 

Poznamo razliko do minimalne plače, ki je dejansko izplačana (breme delodajalca)  in razliko, ki predstavlja osnovo za obračun določenih prispevkov.